inapoi

Anexa nr. 2.1.

 

Reguli si norme tehnice specifice privind producerea in vederea comercializarii, prelucrarea, controlul si certificarea calitatii, precum si comercializarea semintelor de cereale

 

TITLUL I. 

Grupa Cereale

 

Art.1. – Regulile si normele tehnice specifice de mai jos se aplica in completarea Regulilor si normelor tehnice generale privind producerea in vederea comercializarii, prelucrarea, controlul si certificarea calitatii, precum si comercializarea semintelor de cereale, oleaginoase si textile, plante furajere, sfecla, cartof si legume si armonizeaza in legislatia nationala prevederile specifice ale Directivei nr. 66/402/CEE privind comercializarea semintelor de cereale, cu amendamentele ulterioare.

             Art.2. Prezentele reguli si norme se aplica producerii in vederea comercializarii si comercializarii semintelor urmatoarelor specii din grupa cereale, exceptand cele destinate folosirii in scop ornamental:

1)      Avena sativa L. - Ovaz

2)      Hordeum vulgare L. - Orz, inclusiv orzoaica - Hordeum distichum L.

3)      Oryza sativa L. - Orez

4)      Phalaris canariensis L. - Iarba canarilor

5)      Secale cereale L. - Secara

6)      Sorghum bicolor ( L.) Moench. - Sorg pentru boabe

7)      Sorghum bicolor (L.) Moench  x Sorghum sudanense (Piper) Stapf. - Sorg pentru boabe x Iarba de sudan

8)      Sorghum sudanense (Piper) Stapf. - Iarba de sudan

9)      Triticum aestivum L. emend. Fiori et Paol - Grau comun

10)  Triticum durum Desf. - Grau durum

11)  Triticum spelta L. - Grau imbracat

12)  X Triticosecale Wittm. - Triticale

13)  Zea mays L. (partim) - Porumb

 

TITLUL II

Semintele de cereale paioase

 

CAPITOLUL I

Domeniul de aplicare

 

            Art.3. – Grupa Cereale paioase cuprinde urmatoarele specii, destinate productiei de seminte:

1) Avena sativa L. – Ovaz

2) Hordeum vulgare L. – Orz, inclusiv orzoaica - Hordeum distichum L.

3) Oryza sativa L. – Orez

4) Phalaris canariensis L. – Iarba canarilor

5) Secale cereale L. – Secara

            6) Triticum aestivum L.emend.Fiori et Poal. – Grau comun

7) Triticum durum Desf. – Grau durum

8) Triticum spelta L. – Grau imbracat

9) X Triticosecale Wittm. – Triticale

             

CAPITOLUL II

Categorii admise

 

            Art.4. – (1) Se supun inspectiei si certificarii samanta Prebaza, Baza, Certificata, Certificata prima si a doua generatie (C1) si (C2), admisa la producatori inregistrati, dupa caz, astfel :

            a) Samanta Prebaza: soiuri, liniile consangvinizate care intra in componenta hibrizilor, hibrizi;

            b) Samanta Baza: hibrizi de grau comun, grau durum, grau imbracat, ovaz, orz, orez, secara si triticale autogame;

            c) Samanta Baza: grau comun, grau durum, grau imbracat, ovaz, orz, orez, secara, iarba canarilor, triticale altele decat hibrizii in fiecare caz ;

            d) Samanta Certificata: hibrizii de grau comun, grau durum, grau imbracat, ovaz, orz, orez, soiurile de secara si iarba canarilor si triticale autogame;

            e) Samanta Certificata (C1) a primei generatii: grau comun, grau durum, grau imbracat, ovaz, orz, orez, triticale, altele decat hibrizii in fiecare caz ;

            f) Samanta Certificata (C2) a celei de-a doua generatii: grau comun, grau durum, grau imbracat, ovaz, orz, orez, triticale, altele decat hibrizii in fiecare caz.

(2) Generatiile anterioare semintei Prebaza, incepand de la materialul initial, pot fi supuse inspectiei si vor circula cu act de garantarea autenticitatii si calitatii si cu etichete emise de mentinator.

 

CAPITOLUL III

Inspectia culturilor semincere

  Sectiunea I. Obiectivele de inspectie

            Art.5. – (1) Inspectorii examineaza culturile semincere pentru a verifica daca ele corespund caracteristicilor soiurilor, liniilor sau componentilor parentali, prezentate  in descrierea oficiala. 

(2) Culturile de samanta Prebaza si Baza se inspecteaza in camp numai  oficial.

(3) Culturile de samanta Certificata se inspecteaza in camp oficial sau sub supraveghere oficiala.

(4) Culturile de samanta Certificata (C1) a primei generatii se inspecteaza in camp oficial sau sub supraveghere oficiala.

(5) Culturile de samanta Certificata (C2) a celei de-a doua generatii se inspecteaza in camp numai oficial.

Art.6. – (1) Culturile semincere se supun in camp, in perioada de vegetatie, unui numar minim de 2 inspectii in cazul soiurilor si minim 3 inspectii in cazul liniilor consangvinizate si hibrizilor. Inspectiile in camp sunt efectuate atunci cand starea culturala si stadiul de dezvoltare a culturii permite un examen satisfacator.

(2) La infiintarea culturii inspectorul verifica daca producatorul are acte de provenienta a semintelor, daca a respectat normele de amplasare, daca a identificat cultura semincera printr-o eticheta la fiecare lot (parcela) utilizat pentru samanta, daca a respectat rotatia .

(3) In cadrul inspectiei culturii semincere, inspectorul parcurge campul in totalitate, examinand un numar rezonabil de plante. Acest numar depinde de dificultatea cu care caracterele liniei, componentilor parentali, soiului si uniformitatea lor pot fi deosebite. De asemenea, inspectorul trebuie sa inconjoare campul pentru a controla izolarea culturii semincere.

(4) La inspicarea plantelor de cereale paioase, inspectorul verifica plantele netipice, plantele care apartin altor specii, eventual prezenta buruienilor sau a plantelor spontane atat din cultura semincera cat si din culturile vecine, care pot sa fie surse de contaminare cu polen, combaterea organismelor daunatoare. Prezenta organismelor daunatoare in cultura semincera, care reduc in prealabil valoarea de utilizare a semintelor, trebuie sa fie la un nivel cat mai scazut posibil. 

(5) La orez la inceputul coacerii in parga inspectorul verifica daca producatorul a  eliminat  plantele netipice, precoce, bolnave, iar la inceputul maturitatii depline inspectorul determina puritatea varietala.

(6) Metoda adecvata de determinare a plantelor netipice si a puritatii varietale este descrisa in documentele OCDE „Linii directoare pentru incercari in parcele de control si inspectarea culturilor semincere”.

 

Sectiunea a II-a. Conditii de aprobare in camp la cereale paioase, altele decat hibrizi

Art.7. – (1) Culturile de cereale paioase, altele decat hibrizii, trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute in tabelul nr.1. si 2.

 

Tabelul nr.1. - Distantele minime de izolare la cereale paioase:

Cultura

Distanta (minima), m :

Grau comun, grau durum, grau imbracat, orz, ovaz, orez

pentru producerea de samanta Prebaza, Baza                                     – 1 m 

pentru producerea de samanta Certificata, Certificata (C1 si C2)       – 1 m                      

Secara, iarba canarilor, altele decat hibrizii

pentru producerea de samanta Prebaza, Baza                                  – 300 m 

pentru producerea de samanta Certificata                                         250 m

Triticale, soiuri autogame

pentru producerea de samannta Prebaza, Baza                                  – 50 m 

pentru producerea de samanta Certificata                                          20 m

 

 (2) Culturile semincere de secara, iarba canarilor si orez in urma inspectarii cuturii tebuie sa raspunda urmatoarelor norme sau conditii :

            a) Pentru secara si iarba canarilor, altele decat hibrizii: numarul de plante apartinand speciei cultivate si care prezinta caractere recunoscute ca neconforme (netipice) soiului in cauza, nu trebuie sa depaseasca:

                        i) pentru samanta Prebaza, Baza 1 la 30 mp;

                        ii) pentru samanta Certificata 1 la 10 mp.

b) Pentru cultura de orez: numarul de plante care sunt recunoscute ca plante salbatice sau ca plante cu seminte rosii sa nu depaseasca:

                        i) 0 pentru producerea de samanta Prebaza, Baza;

                        ii) 1 la 50 mp pentru producerea de samanta Certificata.

 (3) Semintele de grau comun, grau durum, grau imbracat, ovaz, orz, orez si triticale autogame trebuie sa raspunda, din punct de vedere al puritatii varietale, normelor mentionate in Tabelul nr.2.

 

Tabelul nr. 2. Conditiile de aprobare in camp la cerealele paioase

            Specificare

Categorie biologica

Prebaza

Baza

Certificata

C1

C 2

Unitatea de control,  ha (maximum)

50

100

200

Rotatia dupa aceeasi specie sau alte cereale paioase, ani (minimum)

2

Puritate varietala, % (minimum)

- grau comun, grau durum, grau imbracat, orz, ovaz, orez

altele decat hibrizi;

- triticale autogame

 

99,9

 

99,7

 

99,7

 

99,0

 

99,0

 

98,0

(4) Prezenta organismelor daunatoare si in special a lui Ustilago spp. in culturile semincere de grau, orz, ovaz, secara; Tillentia tritici, Tillentia foetida si Tillentia controversa, Septoria nodorum in cultura semincera de grau; Claviceps purpurea in cultura semincera de secara, trebuie sa fie la un nivel cat mai scazut posibil sau lipsa.

 

Sectiunea a III-a. Conditii de aprobare in camp la hibrizii de cereale paioase

            Art.8. – (1) Cultura liniilor si hibrizilor de secara trebuie sa corespunda urmatoarelor norme in ceea ce priveste distantele de izolare in raport cu  sursele invecinate de polen care pot duce la o polenizare straina nedorita:

            a) pentru producerea de samanta Prebaza, Baza cand s-a folosit sterilitate mascula (distanta minima) = 1000 m ; cand nu s-a folosit sterilitate mascula (distanta minima) = 600 m;

            b) pentru producerea de samanta Certificata (distanta minima) = 500 m.

(2) Cultura liniilor si hibrizilor de secara trebuie sa se conformeze urmatoarelor norme si conditii:

            a) numarul de plante al speciei cultivate recunoscute in mod clar ca neapartinand componentului (netipice) sa nu depaseasca:

                        i) 1 la 30 mp pentru producerea de samanta Prebaza, Baza ;

                        ii) 1 la 10 mp pentru producerea de samanta Certificata, aceasta norma se aplica la inspectia oficiala in camp numai la componentul femel.

            b) pentru samanta Prebaza, Baza, in cazul utilizarii sterilitatii mascule la componentul femel, procentul de plante mascule sterile pe acesta trebuie sa fie minimum 98,0 %.

(3) In unele cazuri, semintele certificate ale hibrizilor de secara sunt produse intr-o cultura in amestec intre un component femel, care este mascul steril, cu un component mascul care restaureaza fertilitatea.

            Art.9. – (1) Culturile pentru producerea de samanta Certificata a  hibrizilor de grau comun, grau durum, grau imbracat, orz, ovaz, orez si triticale autogame cultura trebuie sa indeplineasca urmatoarele norme si conditii:

            a) Distanta minima de izolare, in raport cu sursele vecine de polen susceptibile de o polenizare straina nedorita, a componentului femel, este de 25 m in raport cu toate celelalte varietati ale aceleiasi specii, dar nu si fata de cultura componentului mascul;

            b) Cultura trebuie sa aiba suficienta identitate si puritate in ceea ce priveste caracteristicile componentilor. In cazul in care samanta este produsa folosindu-se un agent chimic de hibridare, cultura raspunde urmatoarelor norme si conditii :

i) puritatea varietala minima a fiecarui component este la grau comun, grau durum, grau imbracat, orz, ovaz, orez : 99,7% ;

ii) puritatea varietala la triticale, soiuri autogame : 99,0% ;

iii) hibriditatea minima trebuie sa fie 95,0 %. In cazul cand aceasta a fost determinata inaintea inspectiei prealabil al certificarii semintelor, nu este necesara evaluarea procentului de hibriditate in cursul inspectiilor in camp.

 

Sectiunea a IV-a. Alte conditii de aprobare in camp la cereale paioase

            Art.10. – (1) In cazuri exceptionale, inspectorul sef al inspectoratului teritorial si directorul Laboratorului Central pentru Calitatea Semintelor si Materialului Saditor pot accepta revenirea aceluiasi soi si categorie biologica sau o categorie inferioara pe acelasi teren la intervale mai mici de doi ani, cu conditia ca puritatea varietala si starea sanitara sa fie la nivelul indicilor prevazuti, cu exceptia culturilor semincere hibride.

(2) Inspectorul respinge de la aprobarea in camp culturile de samanta puternic cazute in momentul determinarii puritatii varietale. In cazul caderii unor portiuni din lan, acestea trebuie eliminate prin recoltarea separata pentru consum, inainte de recoltarea pentru samanta.

(3) Amestecul productiei mai multor parcele aprobate in camp, pentru samanta Prebaza si Baza este interzis.

(4) Amestecul productiei mai multor parcele aprobate in camp pentru samanta Certificata, poate fi efectuat numai daca diferitele parcele de multiplicare au fost insamantate cu seminte de aceiasi origine, si inspectia, notarile,  au fost efectuate de aceiasi persoana. In acest caz agentul economic trebuie sa anunte autoritatea si sa indice pe „Declaratia de certificare a loturilor de samanta”  fiecare din aceste parcele si numarul definitiv de identificare al lotului care rezulta.

(5) Actul de inspectie in camp se elibereaza de catre inspector dupa efectuarea ultimei inspectii.

 

CAPITOLUL IV

Controlul si certificarea loturilor de seminte

  Sectiunea I. Prelucrarea semintelor

            Art.11. – (1) Semintele neconditionate se vor transporta, depozita si identifica in mod obligatoriu, pe partide conform precizarilor de mai sus si a celor din Anexa nr. 1.

(2) Pe parcursul procesului de prelucrare a semintelor, inspectorii vor inspecta, prin sondaj, ori de cate ori considera necesar.

 

Sectiunea a II-a. Lotul si proba de analiza

            Art.12. – (1) Loturile trebuie sa fie identificabile si omogene.

(2) Greutatea maxima a unui lot este de 25 tone pentru toate speciile de cereale paioase, iar la  iarba canarilor lotul este de 10 tone.

(3) Greutatea maxima a unui lot nu poate fi depasita cu mai mult de 5 %.

(4) Greutatea minima a probei de laborator care se preleveaza dintr-un lot este de 1000 grame la grau comun, grau durum, grau imbracat, secara, triticale, orz si ovaz, de 500 grame la orez si de 400 grame la iarba canarilor, iar greutatea probei de analiza pentru determinarile din anexa nr. 2.1.1. col. 5 la 11 este de 500 grame la grau comun, grau durum, grau imbracat, secara, triticale, orz si ovaz, orez si de 200 grame la iarba canarilor.

 

Sectiunea a III-a. Conditii de certificare

            Art.13. – Conditiile tehnice de calitate a semintei sunt prevazute in Anexa nr. 2.1.1.

            Art.14. – (1) Prezenta organismelor daunatoare care reduc utilitatea semintelor trebuie sa fie la nivelul cel mai scazut posibil si in special vor fi respectate limitele prevazute in tabelul nr.3.

(2) Numarul maxim de Claviceps purpurea (scleroti sau fragmente de scleroti) prezenti intr-o proba, nu poate depasi la cereale paioase, altele decat secara hibrida, urmatoarele limite :

            a) samanta Prebaza, Baza - 1 buc./500 g pentru grau comun, grau durum, grau imbracat, ovaz, orz, secara, triticale; la orez - 1 buc./500 g; la iarba canarilor – 1 buc./200 g;

            b) samanta Certificata, Certificata (C1) si (C2) - 3 buc. / 500 g pentru grau comun, grau durum, grau imbracat, ovaz, orz, secara, triticale; la orez - 3 buc. / 500 g; la iarba canarilor – 3 buc. / 200 g.

(3) La hibrizii de secara numarul maxim de scleroti sau fragmente de scleroti prezenti intr-o proba nu poate depasi urmatoarele limite :

            a) samanta Prebaza, Baza            - 1 buc./500 g;

            b) samanta Certificata                     - 4 buc./500 g *.

            * Prezenta a 5 scleroti sau fragmente de scleroti intr-o proba de greutatea prescrisa este considerata corespunzatoare normelor atunci cand o a doua proba de aceeasi greutate nu contine mai mult de 4 scleroti sau fragmente de scleroti.

(4) La orez sunt admise seminte golase maxim 5 % din numarul de seminte.

Tabelul nr.3. Starea sanitara a semintelor de cereale paioase

Specia

Felul atacului

Conditii de admisibilitate

Grau

Semintele atacate de Tilletia caries si Tilletia foetida % max. (masa)

0,1

Seminte si fragmente cu infectie de Tilletia controversa

lipsa

Germeni atacati de Septoria nodorum % max. (numar)

2

Germeni atacati de Fusarium spp., % max.(numar)

3

Secara, triticale

Germeni atacati de Fusarium spp., % max. (numar)

4

Orz

Germeni atacati de Fusarium spp., %, max (numar)

3

Ovaz

Germeni atacati de Fusarium spp., %, max. (numar)

3

Orez

Germeni atacati de Fusarium spp. %, max. (numar)

3

Seminte atacate de Pyricularia %, max. (numar)

2

(5) In semintele de cereale paioase nu se admit:

            a) acarieni, insecte si larvele lor vii ;

            b) organisme daunatoare de carantina.

(6) Indicii privind starea sanitara se refera la prezenta organismelor daunatoare pe germeni viabili.

            Art.15. – (1) Dupa efectuarea tuturor inspectiilor si aprobarii in camp, a determinarii conditiilor tehnice de calitate a semintei, a starii sanitare si dupa constatarea incadrarii rezultatelor in parametrii stabiliti, se elibereaza documentele de certificare.

 (2) Verificarea autenticitatii, puritatii varietale si a starii sanitare a semintelor de cereale, in pre si postcontrol, se efectueaza conform precizarilor din Anexa nr.1.

 

CAPITOLUL V

Conditii de comercializare

 

Art.16. – (1) Samanta de cereale paioase se comercializeaza numai ambalata, inchisa, etichetata, iar ambalajele vor fi inchise oficial sau sub supraveghere oficiala. Ambalarea, inchiderea, etichetarea si marcarea se efectueaza conform prevederilor din Anexa nr.1.

(2) Mentiunile care figureaza pe eticheta oficiala la samanta Prebaza, Baza si Certificata, Certificata prima si a doua generatie sunt prezentate in Anexa nr.1, art.49.

(3) Samanta de cereale paioase se poate comercializa si sub forma de mixturi de diferite specii, iar componentele trebuie sa corespunda, inainte de efectuarea acestuia, regulilor si normelor in vigoare. Mentiunile care figureaza  pe eticheta pentru mixtura de seminte sunt prezentate in Anexa nr.1, art. 51.

(4) Samanta de cereale paioase se poate comercializa si in ambalaje mici, cu acordul autoritatii. Greutatea ambalajelor mici este de pana la 10,0 kg inclusiv. Ambalarea, inchiderea, etichetarea si marcarea se efectueaza conform prevederilor din Anexa nr.1. Inchiderea se face oficial sau sub supraveghere oficiala.

(5) Samanta de cereale se comercializeaza si ca „samanta necertificata final” daca a fost ambalata si etichetata oficial. Mentiunile care figureaza pe eticheta si pe document  sunt prezentate in Anexa nr.1, art.52.

Art.17. – (1) La cererea unui Stat Membru al Uniunii Europene, in cazul exportului, autoritatea poate sa elibereze pentru loturile de samanta care se comercializeaza, un certificat oficial cu conditiile speciale privind Avena fatua.

(2) Conditiile sunt mentionate mai jos:

            a) cultura semincera este libera de Avena fatua in timpul inspectiilor oficiale in camp si o proba de 1 Kg examinata oficial in laborator este libera de Avena fatua, sau

            b) cultura semincera se incadreaza in conditiile din Anexa nr.2.1.1 si daca o proba de 3 kg este libera de Avena fatua la o examinare oficiala in laborator.

Art.18. – In timpul  depozitarii  si  comercializarii,  umiditatea  semintelor nu va depasi 14 %.

Art.19. – Samanta de cereale paioase  va fi controlata oficial, prin sondaj, pe perioada comercializarii.

            Art.20. – Samanta  destinata comercializarii va fi ambalata si insotita de documentele prevazute in Anexa nr.1.

             

TITLUL III

Samanta de porumb – Zea mays L.( partim)

 

CAPITOLUL I

Domeniul de aplicare

 

Art.21. – Prezentele reguli si norme se aplica producerii in vederea comercializarii si comercializarii semintelor de porumb - Zea mays  L. (partim), cu exceptia porumbului de floricele si porumbului zaharat.

 

CAPITOLUL II

Categorii admise

 

Art.22. – (1) Se supune inspectiei si certificarii samanta din urmatoarele categorii:

            a) Samanta Prebaza: linii consangvinizate care intra in componenta hibrizilor simpli forme parentale pentru hibrizi dubli si hibrizi triliniari comerciali, soiuri cu polenizare libera;

            b) Samanta Baza: linii consangvinizate care intra in componenta hibrizilor triliniari si hibrizilor simpli comerciali, precum si hibrizii simpli forme parentale pentru hibrizi dubli si hibrizi triliniari comerciali, soiuri cu polenizare libera;

            c) Samanta Certificata: prima generatie a hibrizilor simpli, dubli si triliniari comerciali, precum si a soiurilor cu polenizare libera.

(2) Generatiile anterioare semintei Prebaza, incepand de la materialul initial pot fi supuse inspectiei si vor circula cu act de garantarea autenticitatii si calitatii si cu etichete emise de mentinator.

 

CAPITOLUL III

Inspectia culturilor semincere

  Sectiunea I. Dispozitii generale

            Art.23. – (1) Inspectorul controleaza culturile semincere de porumb diferentiat pentru: linii consangvinizate din campul de inmultire izolat in spatiu, loturile de hibridare simpla pentru producerea de forme parentale, loturile de hibridare pentru generatia I a hibrizilor simpli, triliniari, dubli si soiuri.

(2) Inspectorul examineaza culturile semincere pentru a verifica daca ele corespund caracteristicilor soiurilor, liniilor sau componentilor parentali, enumerate in descrierea oficiala.

(3) Culturile de samanta Prebaza se inspecteaza in camp numai  oficial.

(4) Culturile de samanta Baza se inspecteaza in camp astfel  :

a) liniile consangvinizate care intra in componenta hibrizilor triliniari si hibrizilor simpli comerciali, precum si hibrizii simpli forme parentale pentru hibrizi dubli si hibrizi triliniari comerciali se inspecteaza in camp numai oficial;

            b) soiurile cu polenizare libera se inspecteaza in camp oficial sau sub supraveghere oficiala.

(5) Culturile de samanta Certificata se inspecteaza in camp oficial sau sub supraveghere oficiala.

 

Sectiunea a II-a. Linii consangvinizate

            Art.24. – (1) Obiectivele de inspectie in camp ale culturii semincere, sunt urmatoarele :

            a) La amplasare inspectorul verifica daca producatorul a respectat rotatia,  existenta fisei din registrul de selectie conservativa si a actului de garantare a autenticitatii pentru semintele folosite. Inspectorul verifica daca producatorul a identificat cultura semincera printr-o eticheta la fiecare lot (parcela) utilizata pentru samanta;

            b) In cadrul inspectiei, inspectorul parcurge campul in totalitate, examinand un numar rezonabil de plante, acesta depinzand de dificultatea cu care caracterele liniei si uniformitatea lor pot fi deosebite. De asemenea inspectorul trebuie sa faca inconjorul campului pentru a controla izolarea culturii semincere;

            c) Inainte de inflorire inspectorul efectueaza minimum doua inspectii pentru a se verifica daca producatorul a eliminat in totalitate  plantele care nu corespund tipului descris;

            d) In perioada infloritului, in cazul liniilor consangvinizate androsterile se fac minimum doua inspectii, inspectorul verificand  daca producatorul a eliminat in intregime si la timp plantele androfertile. In cazul in care la sfarsitul infloritului proportia plantelor androfertile din forma androsterila depaseste 1 %, lotul semincer se aproba ca forma fertila si se va recolta in amestec cu forma androfertila;

            e) La inceputul maturitatii depline se determina de catre inspector puritatea varietala (la nivel fenotipic) a liniei, prin analiza a 1500 stiuleti luati la intamplare din 10 - 15 puncte ale lanului pentru suprafete ce nu depasesc 5 ha. In cazul suprafetelor mai mari, se vor analiza cate 100 stiuleti pentru fiecare hectar in plus;

            f) La inmultirea liniilor consangvinizate androsterile inspectorul verifica daca analogul fertil se recolteaza obligatoriu de producator inaintea analogului steril;

            g) Verificarea puritatii varietale (la nivel fenotipic) se poate face si la stiuleti stransi in gramezi examinand un numar de stiuleti majorat cu 10-15 %.

(2) a) Conditiile de aprobare in camp sunt prezentate in tabelul nr.1

 

Tabelul nr.1  Conditii de aprobare in camp la linii consangvinizate

 

Unitatea de control - maximum

  50 ha

Rotatia dupa aceeasi specie - minimum

    2 ani

Distanta de izolare - minimum

400 m

Distanta de izolare la liniile inmultite in goluri de padure - minimum

  50 m

Stiuleti netipici, % maximum

0,1

Stiuleti cu  peste 20 % boabe atacate de Fusarium spp - maximum

5 %

Stiuleti atacati  de Nigrospora oryzae - maximum

5 %

Stiuleti cu  peste 5 % boabe fisurate - maximum

5 %

Puritatea varietala, % minimum

99,9

           

b) In cazuri exceptionale inspectorul sef al ITCSMS  si directorul LCCSMS pot accepta cultura semincera de porumb dupa o alta cultura de porumb cu conditia ca puritatea varietala si starea sanitara sa fie la nivelul indicilor prevazuti.

            c) Cu aprobarea conducerii  ITCSMS si LCCSMS, producatorul poate inmulti liniile consangvinizate paterne langa loturile de hibridare care folosesc aceeasi linie paterna.

(3) Prezenta organismelor daunatoare si in special a lui Cochliobolus carbonum in cultura semincera trebuie sa fie la un nivel cat mai scazut posibil sau lipsa.

(4) Actul de inspectie in camp se elibereaza de inspector dupa verificarea sortarii stiuletilor la mentinator si daca celelalte conditii au fost indeplinite.

 

Sectiunea a III-a. Loturi de hibridare simpla pentru producerea de forme parentale

            Art.25. – (1) Obiectivele de inspectie in camp ale culturilor semincere sunt urmatoarele :

            a) La amplasare, inspectorul verifica daca producatorul a respectat rotatia, are acte de provenienta a semintei, a identificat cultura semincera printr-o eticheta la fiecare lot (parcela) utilizata pentru samanta;

            b) In cadrul inspectiei, inspectorul parcurge campul in totalitate, examinand un numar cat mai mare de plante, acesta depinzand de dificultatea cu care caracterele componentilor parentali si uniformitatea lor pot fi deosebite. De asemenea inspectorul trebuie sa faca inconjorul culturii semincere pentru a controla distantele de izolare;

             c) Incepand cu faza de patru frunze inspectorul controleaza daca producatorul a facut corect purificarea biologica, a eliminat prin smulgere sau taiere de sub colet  plantele netipice liniei si cele heterozigote, precum si daca a eliminat copilii la forma mama;

            d) In perioada infloritului, inspectorul efectueaza minimum trei inspectii, din care prima in momentul cand stigmatele componentului femel sunt receptive, iar ultima cand stigmatele nu mai sunt receptive. Cu aceasta ocazie, inspectorul  verifica daca producatorul a efectuat corect castrarea, notandu-se de fiecare data numarul plantelor femele  necastrate sau castrate incorect si procentul de plante a caror stigmate sunt receptive. Plantele sau copilii acestora care au o portiune de panicul, ax principal sau o ramificatie mai lunga de 5 cm, care emite sau a emis polen se considera necastrate;

            e) In timpul infloritului, cand 5% din plantele componentului femel au stigmate receptive, plantele femele  inflorite si necastrate nu pot depasi 0,5 % la oricare din inspectii sau 1,0 % la toate inspectiile;

            f) In cazul loturilor de hibridare simpla pe baza de androsterilitate, inspectorul va  efectua minimum trei inspectii in timpul aparitiei paniculelor liniei mama pentru verificarea androsterilitatii. Plantele androfertile se vor elimina de producator inaintea emiterii polenului;

            g) Numarul de puncte in care se examineaza plantele si asezarea lor, se stabileste de inspector, calculandu-se minimum un punct pentru fiecare 5 ha. In fiecare punct se examineaza 100 plante mama situate pe randurile 2 – 4 – 6 si minimum 100 plante tata, cate 50 pe doua randuri;

            h) La maturitate se determina tipicitatea stiuletilor dupa desfacerea panusilor la un numar de plante dispuse in minimum 10 puncte alese la intamplare, pentru a avea in total 1000 plante tata si 200 plante mama. La cele 1000 plante tata se admite un stiulete netipic;

            i) Dupa aceasta inspectie, producatorul  poate  recolta separat, sub reponsabilitatea sa, componentul mascul cu destinatia consum, daca acesta nu a fost recoltat imediat dupa polenizare, iar dupa aceea recolteaza  componentul femel cu destinatia samanta  Baza.

(2) Se aproba culturile semincere daca s-au realizat prevederile de mai sus, cele din tabelul nr.2., precum si puritatea varietala la samanta Baza, loturi de hibridare simpla - forme parentale este la componentul femel minim 99,9 % ; iar la componentul mascul minim 99,9 %.

 

Tabelul nr. 2. Conditiile de aprobare in camp la loturile de hibridare simpla  - forme parentale

 

Unitatea de control - maximum

  50 ha

Rotatia dupa aceeasi specie – minimum

    2 ani

Distanta de izolare – minimum

400 m

Stiuleti netipici la forma mama - maximum

0,1 %

Stiuleti cu  peste 20 % boabe atacate de Fusarium spp - maximum

5 %

Stiuleti atacati  de Nigrospora oryzae - maximum

5 %

Stiuleti cu  peste 5 % boabe fisurate - maximum

5 %

 

(3) Prezenta organismelor daunatoare si in special a lui Cochliobolus carbonum in cultura semincera trebuie sa fie la un nivel cat mai scazut posibil sau lipsa.

(4) Actul de inspectie in camp se elibereaza de inspector dupa verificarea sortarii stiuletilor la producator si daca celelalte conditii au fost indeplinite.

 

Sectiunea a IV-a. 

Loturi pentru producerea de samanta hibrida pentru productie

(HS; HT; HD) samanta Certificata

            Art.26. – (1) Obiectivele de inspectie in camp ale culturilor semincere, sunt urmatoarele :

            a) La amplasare, inspectorul verifica daca producatorul a respectat rotatia, distantele de izolare, are acte de provenienta a semintei, a identificat cultura semincera printr-o eticheta la fiecare lot (parcela) utilizata pentru samanta;

            b) Inaintea inceperii infloritului, inspectorul controleaza daca producatorul a asigurat starea de intretinere a culturii, tipicitatea plantelor la ambele forme parentale si eliminarea copililor pe randurile mama;

            c) In perioada infloritului se executa de inspector cel putin doua inspectii, prima la aparitia matasii la plantele mama, iar ultima la faza de uscare a matasii;

            d) Se verifica daca producatorul a efectuat corect castrarea si se efectueaza de inspector controlul androsterilitatii, notandu-se numarul plantelor mama necastrate, castrate incorect sau androfertile si se raporteaza procentual la total plante numarate;

            e) Plantele androfertile gasite in forma mama androsterila se vor castra de producator inainte de emiterea polenului. Paniculele castrate si gasite inflorite pe sol fara a fi acoperite cu pamant se considera ca panicule inflorite si necastrate;

            f) Se noteaza de asemenea de inspectorii aprobatori abaterile morfologice constatate pe randurile formei tata (culoarea anterelor, culoarea matasii cand stigmatele au 2-4 cm etc.);

            g) Numarul minim de puncte in care se examineaza plantele si asezarea acestora se stabileste de inspectorul aprobator, calculandu-se cate un punct la fiecare 5 ha. In fiecare punct se examineaza 100 plante mama situate pe randurile 2 – 4 - 6 si 100 plante tata, cate 50 pe doua randuri;

            h) Procentajul maxim admis de panicule inflorite si necastrate la forma mama sau copili trebuie sa fie sub 1 % la oricare din inspectii, iar pe total inspectii  1 % la H.S. si  2 % la H.T. si H.D, incepand de la o matasire de 5 %. La forma tata, la inceputul inspicarii, tipicitatea trebuie sa fie de 99,8 %;

            i) In cazul atacului de taciune prafos la peste 5 % din plantele tata, acestea trebuie eliminate din lan imediat dupa polenizare. In cazul cand atacul apare la forma mama, certificarea se face numai daca recoltarea se face manual, cu panusi si depanusarea se executa in afara lanului.

(2) Se aproba in camp culturile semincere, daca au fost indeplinite prevederile anterioare, cele din tabelul nr.3, precum si daca puritatea varietala la samanta Certificata, loturi de hibridare  este la componentul femel minim 99,8 %, iar la componentul mascul minim 99,8 %.

 

Tabelul nr. 3. Conditiile de aprobare in camp la loturile de hibridare (HS, HT, HD)

                         pentru samanta Certificata

 

Unitatea de control - maximum

  100 ha

Rotatia dupa aceeasi specie - minimum

    2 ani

*Distanta de izolare : pentru HD si HT

200 m

                                   pentru HS

300 m

Stiuleti netipici - maximum

0,2 %

Stiuleti cu  peste 20 % boabe atacate de Fusarium spp - maximum

5 %

Stiuleti atacati  de Nigrospora oryzae - maximum

5 %

Stiuleti cu  peste 5 % boabe fisurate - maximum

5 %

 

* Distantele de izolare pot fi realizate de producator si prin insamantarea unui numar suplimentar de randuri cu forma paterna a hibridului respectiv pe laturile corespunzatoare ale lotului de hibridare. In acest caz, pentru fiecare rand patern suplimentar distanta se poate reduce cu 5 m, dar nu mai mult de 40 % din distantele normale prevazute pentru diferite categorii de hibrizi.

(3) Prezenta organismelor daunatoare si in special a lui Cochliobolus carbonum in cultura semincera trebuie sa fie la un nivel cat mai scazut posibil sau lipsa.

(4) Recoltarea se face sub directa responsabilitate a producatorului. Recoltarea formei mama se face separat de recoltarea formei tata si constituie samanta care se supune certificarii, iar forma tata este livrata la consum.

(5) Actul de inspectie in camp se elibereaza de inspector dupa verificarea sortarii stiuletilor la producator si daca celelalte conditii au fost indeplinite.

 

Sectiunea a V-a. Soiuri de porumb, altele decat hibrizii

            Art.27. – (1) Obiectivele de inspectie in camp ale culturilor semincere, sunt urmatoarele :

            a) La amplasare, inspectorul verifica daca producatorul a respectat rotatia, distantele de izolare, are acte de provenienta a semintei, a identificat cultura semincera printr-o eticheta la fiecare lot (parcela) utilizata pentru samanta;

b) Incepand cu faza de patru frunze inspectorul controleaza daca producatorul a eliminat prin smulgere sau taiere de sub colet plantele netipice si copilii. De asemenea, se urmareste eliminarea plantelor bolnave atacate de organisme daunatoare;

            c) In timpul infloritului inspectorul controleaza efectuarea purificarii biologice si starea fitosanitara;

            d) La maturitate, inspectorul determina toate componentele lanului si in mod deosebit tipicitatea stiuletilor.

(2) Cultura de porumb trebuie sa indeplineasca in camp conditiile din tabelul nr.4, iar puritatea varietala minima la samanta Baza este de 99,5% si la samanta Certificata este de 99,0%.

    Tabelul nr.4. Conditii de aprobare in camp la samanta de porumb – soiuri

 

Unitatea de control - maximum

  100 ha

Rotatia dupa aceeasi specie - minimum

    2 ani

Distanta de izolare

200 m

Stiuleti cu  peste 20 % boabe atacate de Fusarium spp - maximum

5 %

Stiuleti atacati  de Nigrospora oryzae - maximum

5 %

Stiuleti cu  peste 5 % boabe fisurate - maximum

5 %

 

(3) Prezenta organismelor daunatoare si in special a lui Cochliobolus carbonum in cultura semincera trebuie sa fie la un nivel cat mai scazut posibil sau lipsa.

(4) Recoltarea se face sub responsabilitatea directa a producatorului.

(5) Actul de inspectie in camp se elibereaza de inspector dupa verificarea tipicitatii stiuletilor si daca celelalte conditii au fost indeplinite.

 

CAPITOLUL IV

Controlul si certificarea loturilor de seminte

 

Sectiunea I. Controlul prelucrarii semintelor

            Art.28. – (1) Samanta neconditionata se va transporta, depozita si identifica conform precizarilor de mai sus si a celor din partea generala.

(2) Pe parcursul prelucrarii semintelor inspectorii vor efectua inspectii, prin sondaj, ori de cate ori considera necesar.

 

Sectiunea a II-a. Lotul si proba de analiza

            Art.29. – (1) Loturile trebuie sa fie identificabile si omogene.

(2) Loturile se formeaza pe calibre. Samanta se calibreaza pe 4 – 6 calibre sau la cererea expresa a beneficiarului pe 2 calibre. Calibrele care se pot folosi sunt: Mare lat (LL), Mare rotund (LR), Mediu lat (ML), Mediu rotund (MR), Mic lat (SL), Mic rotund (SR), conform standardului statiei de calibrare si/sau a contractelor de procesare intre statie si beneficiar.

(3) Greutatea  maxima a unui lot este de 40 tone. Greutatea minima a probei de laborator care se preleveaza dintr-un lot este de 250 grame pentru samanta Prebaza si Baza linii consangvinizate si 1000 grame pentru samanta  Baza alta decat liniile consangvinizate si samanta Certificata. Greutatea probei de analiza este de 250 grame pentru samanta Prebaza si Baza linii consangvinizate si 1000 grame pentru samanta Baza alta decat liniile consangvinizate si samanta Certificata.

(4) Greutatea maxima a lotului nu poate fi depasita cu mai mult de 5 %.

 

Sectiunea a III-a. Conditii de certificare

            Art.30. – (1) Conditiile tehnice de calitate a semintei de porumb sunt redate in tabel nr.5.

 

Tabel nr.5.  Conditii tehnice de calitate a semintei

 

Puritatea fizica minima  (% din greutate)

98

Germinatia minima  (% din  seminte pure)

 90

Continutul maxim in numar  de seminte de alte specii de plante in proba de analiza

        - Alte specii de plante

0

 

(2) ITCSMS si LCCSMS pot sa autorizeze pentru productia interna, de la conditia prevazuta in tabelul nr.5, certificarea oficiala si comercializarea semintelor Prebaza - linii consangvinizate si Baza – linii consangvinizate si hibrizi simpli forme parentale, o germinatie de minim 80 %, la cererea mentinatorului si strict sub responsabilitatea acestuia. Germinatia determinata va fi mentionata pe  eticheta furnizorului si pe care se va mai inscrie, cel putin numele si adresa furnizorului si numarul de referinta al lotului. De asemenea, germinatia determinata se va mentiona si pe eticheta oficiala.

(3) La samanta Baza se va determina in mod obligatoriu indicele cold-test, iar la samanta Certificata cold-testul se va determina la samanta mai veche de un an .

(4) Umiditatea maxima admisa va fi de 14 %.

            Art.31. – Starea sanitara trebuie sa corespunda urmatoarelor conditii :

            a) In cazul constatarii de infestari cu insecte si acarieni, semintele se vor trata imediat si se vor reanaliza;

            b) Dupa tratare cu fungicid se pot admite seminte cu agenti patogeni in urmatoarele limite:

                        i) germeni cu infectie de Fusarium spp.%                           -  maximum   5

                        ii) seminte cu infectie de Nigrospora spp. %                             -  maximum   5

                        iii) Cochliobolus (Helmithosporum) carbonum                                 -  lipsa

                        iv) organisme daunatoare de carantina:                                        -  lipsa

                        v) acarieni, insecte si larvele lor vii care ataca samanta:             - lipsa

            c) Numarul maxim de scleroti sau fragmente de scleroti de Claviceps purpurea prezenti intr-o proba de analiza nu poate depasi 1 buc./250 g la samanta Prebaza si Baza din linii consangvinizate, respectiv 1 buc./1000 g la samanta Baza din hibrizi forme parentale si 3 buc./1000 g la samanta Certificata.

            Art.32. – (1) Dupa efectuarea tuturor controalelor si aprobarii in camp, a determinarii conditiilor tehnice de calitate a semintelor, a starii sanitare si incadrarii rezultatelor in parametri stabiliti se elibereaza documentele de certificare.

 (2) Verificarea autenticitatii, puritatii varietale si a starii sanitare a semintelor de porumb, in pre si postcontrol, se efectueaza conform precizarilor din Anexa nr.1.

 

CAPITOLUL V

Conditii de comercializare

 

            Art.33. – (1) Samanta de porumb se  comercializeaza numai ambalata, inchisa, etichetata, iar ambalajele vor fi inchise oficial sau sub supraveghere oficiala. Ambalarea, inchiderea, etichetarea si marcarea se efectueaza conform preverilor din Anexa nr.1.

(2) Mentiunile care figureaza pe eticheta oficiala la samanta Prebaza, Baza si Certificata sunt prezentate in Anexa nr.1, art.49.

(3) Samanta de porumb se poate comercializa si sub forma de mixturi de diferite specii, iar componentele trebuie sa corespunda, inainte de efectuarea acestuia, regulilor si normelor in vigoare. Mentiunile care figureaza pe eticheta oficiala pentru mixtura de seminte sunt prezentate in Anexa nr.1, art. 51.

(4) Samanta se poate comercializa si in ambalaje mici, pe calibre, la greutate sau numar de seminte, cu acordul autoritatii. Greutatea ambalajelor mici este de pana la 10,0 kg inclusiv. Ambalarea, inchiderea, etichetarea si marcarea se efectueaza conform prevederilor din Anexa nr.1. Inchiderea se face oficial sau sub supraveghere  oficiala.

(5) Samanta se  comercializeaza si ca „samanta necertificata final”, daca a fost ambalata si etichetata oficial. Indicatiile  care figureaza pe eticheta si pe document  sunt prezentate in Anexa nr.1, art.52.

(6) Comerciantul va informa utilizatorul de samanta pe un document sau pe eticheta furnizorului despre valoarea cold-test, in cazurile prevazute la art. 30 alin. (3).

(7) In cazul liniilor consangvinizate sau hibrizilor se va folosi cuvantul ,,component” sau ,,hibrid”.

(8) Comercializarea se face in ambalaje, la greutate sau numar de seminte, pe calibre. Pe eticheta furnizorului se va specifica calibrul semintei.

            Art.34. – In timpul depozitarii si comercializarii, umiditatea semintelor   nu  va  depasi  14 %.

            Art.35. – Samanta de porumb va fi controlata oficial, prin sondaj, pe perioada comercializarii.

            Art.36. – Samanta destinata comercializarii va fi ambalata si  insotita de documentele prevazute in Anexa nr.1.

   

TITLUL IV

Samanta de sorg

  CAPITOLUL I

Domeniul de aplicare

 

            Art.37. – Prezentele reguli si norme se aplica producerii in vederea comercializarii si comercializarii semintelor urmatoarelor specii:

            1) Sorghum bicolor ( L.) Moench - Sorg pentru boabe;

2) Sorghum sudanense (Piper) Stapf.- Iarba de sudan;

3) Sorghum bicolor (L.) Moench x Sorghum sudanense (Piper) Stapf. - Sorg hibrid x iarba de sudan.

 

CAPITOLUL II

Categorii admise

 

            Art.38. – (1) Se supune inspectiei si certificarii samanta din urmatoarele categorii:

            a) Samanta Prebaza: soiuri cu polenizare libera, linii consangvinizate;

            b) Samanta Baza: soiuri cu polenizare libera, linii consangvinizate care intra in componenta hibrizilor simpli, hibrizi simpli;

            c) Samanta Certificata:  soiuri si prima generatie a hibrizilor simpli .

(2) Generatiile anterioare semintei Prebaza, incepand de la materialul initial, pot fi supuse inspectiei si vor circula cu act de garantarea autenticitatii si calitatii si cu etichete emise de mentinator.

 

CAPITOLUL III

Inspectia culturilor semincere

  Sectiunea I. Dispozitii generale

            Art.39. – (1) Inspectorii examineaza culturile semincere pentru a verifica daca ele corespund caracteristicilor soiurilor, liniilor sau componentilor parentali, enumerate in descrierea oficiala.

(2) Culturile de samanta Prebaza, linii consangvinizate se inspecteaza in camp numai  oficial.

(3) Culturile de samanta Baza se inspecteaza in camp astfel :

a) linii consangvinizate, hibrizi simpli, se inspecteaza in camp numai oficial;

            b) soiuri cu polenizare libera, se inspecteaza in camp oficial sau sub supraveghere oficiala.

(4) Culturile de samanta Certificata: soiuri si prima generatie a hibrizilor simpli se inspecteaza in camp oficial sau sub supraveghere oficiala.

(5) Unitatea de control poate fi (maximum) pentru linii consangvinizate 20 ha, iar pentru loturi de hibridare si soiuri 50 ha.

 

Sectiunea a II-a. Obiectivele de inspectie

            Art.40. – (1) Culturile semincere se supun in camp unui numar de minimum trei inspectii. La insamantare, inspectorul verifica daca producatorul a respectat rotatia, distanta de izolare, are acte de provenienta a semintelor si daca a identificat cultura printr-o eticheta la fiecare lot (parcela).

(2) Inspectorul parcurge cultura semincera in totalitate, examinand un numar cat mai mare de plante in functie de dificultatea cu care caracterele liniei, componentilor parentali, soiului si uniformitatea lor pot fi deosebite. De asemenea, inspectorul trebuie sa faca inconjorul campului pentru a controla izolarea culturii semincere.

(3) Inainte de inspicare, inspectorul verifica  daca producatorul  a executat  purificarile biologice si a eliminat costreiul.

(4) La liniile consangvinizate si hibrizi, in perioada infloritului inspectorul face minimum 2 inspectii, verificand daca producatorul a eliminat plantele fertile heterozigote, netipice, androsterilitatea plantelor femele, starea sanitara a culturii semincere si combaterea costreiului.

(5) La soiuri, inainte de inflorire se face minim o inspectie, verificandu-se daca producatorul a efectuat purificarile biologice si a asigurat starea sanitara a culturii si combaterea costreiului. Determinarea puritatii varietale se face examinandu-se plantele in 10 puncte, in fiecare punct analizandu-se cate 100 plante (50 plante pe 2 randuri vecine).

 

Sectiunea a III-a. Conditii de aprobare in camp

            Art.41. – (1) Cultura de Sorghum spp. trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute in tabelul nr.1 sau 2 .

 

Tabelul nr.1. Conditiile de aprobare in camp a semintelor Prebaza si Baza

 

           

Linii si Hibrizi

Soiuri

Rotatia dupa sorg si iarba de Sudan (minimum)

    3 ani

3 ani

Distanta minima de izolare fata de:

 

Sorghum spp.

400m

300 m

Sorghum halepense

800 m*

500 m*

Puritatea varietala (minimum)

    99,9 %

-

Androsterilitatea in cadrul liniei

100 %

-

 

            * In conditiile de izolare cu plante de talie inalta, distanta poate fi redusa la  150 m, cand exista o protectie suficienta impotriva oricarei polenizari straine nedorite.

(2) Se resping culturile la care la inceperea recoltarii liniei androsterile nu s-a eliminat analogul fertil.

 

Tabelul nr. 2. Conditiile de aprobare in camp la samanta Certificata:

 

 

Hibrizi

Soiuri

Rotatia dupa sorg si iarba de Sudan (minimum)

    2 ani

2 ani

Distanta de izolare fata de alte specii de sorg (minimum)

400 m*

400 m*

Plante fertile pe randurile mama (maximum) si plante netipice la soiuri

2 %

2 %

Costrei inflorit in lan si pe 100 m in jur

lipsa

1 buc.

Costrei in zona de 100-500 m (maximum)

   1 buc.

5 buc.

Puritate varietala (minimum)

99,7 %

-

 

            * In conditiile de izolare cu plante de talie inalta, distanta poate fi redusa la  150 m, cand exista o protectie suficienta impotriva oricarei polenizari straine nedorite.

(3) Prezenta organismelor daunatoare si in special Sphacelotheca sorghi in cultura semincera trebuie sa fie la un nivel cat mai scazut posibil sau lipsa.

            Art.42. – Procentul in numar de plante a unei specii de Sorghum spp. netipice speciei cultivate sau care sunt recunoscute ca  netipice liniei consangvinizate  sau componentilor nu depaseste :  

            a) pentru producerea semintelor Baza, procentul in numar de plante netipice nu trebuie sa depaseasca 0,1%. In cazul producerii de samanta Baza a unei linii parentale sau a unui component este admis maximum 0.1% plante netipice intre inceputul infloritului si maturitate, la oricare din inspectii. In cazul unei linii cu sterilitate mascula, se defineste ca planta netipica:

                        i) componentul femel : o planta mascula fertila este considerata ca planta netipica daca ea prezinta mai mult de 10 antere iesite din glume, incepand de la aparitia stigmatelor pe paniculele componentului femel;

ii) componentul mascul: incepand cu aparitia stigmatelor pe paniculele componentului femel. Plantele componentului mascul au emis polen suficient, iar plantele componentului femel  au stigmatele receptive.

b) pentru  producerea de samanta Certificata a unei varietati hibride este admis, in cazul componentului femel:

i) la inflorire, un procent de 0,3% plante netipice, incepand cu aparitia stigmatelor cu maximum 0.1%  plante androfertile;

ii) la maturitate, un procent de 0,1% plante netipice.

            c) pentru  producerea de samanta Certificata a unei varietati hibride este admis, in cazul componentului mascul: un procent de maximum 0,1% plante netipice care emit polen in momentul aparitiei stigmatelor pe paniculele  componentului femel. Plantele componentului mascul au emis polen suficient in momentul in care plantele componentului femel  au stigmatele receptive.

            Art.43. – (1) Soiurile cu polenizare libera sau soiurile sintetice de Sorghum spp., la inspectia in camp, trebuie sa corespunda urmatoarelor norme privind numarul de plante ale speciei cultivate care sunt netipice soiului sa nu depaseasca:

            a) 1 la 30 m2 pentru producerea de samanta Baza;

            b) 1 la 10 m2 pentru producerea de samanta Certificata.

(2) Puritatea specifica la Sorghum spp.. Aceste norme se aplica altor specii de Sorghum spp. ale caror seminte sunt greu de deosebit in laborator de cele ale speciei din  cultura sau al caror polen poate sa fecundeze usor plantele culturii semincere :

a) cultura semincera pentru producerea de samanta Baza, nu poate sa contina mai mult de 1 planta la 30 m2 dintr-o alta specie de Sorghum spp. ;

b) cultura semincera pentru producerea de samanta Certificata, nu poate sa contina mai mult de 1 planta la 10 m2 dintr-o alta specie de Sorghum spp.

            Art.44. – (1) In cazul in care in jurul lotului de hibridare se gasesc culturi de porumb, floarea soarelui sau alte plante cu talie inalta, acestea trebuie verificate minutios de producator pentru prezenta lui Sorghum halepense care trebuie eliminat pe o distanta de minimum 100 m.

(2) Loturile la care recoltarea componentului femel a inceput inainte de eliminarea  componentului mascul, se resping.

            Art.45. – (1) Actul de inspectie in camp se elibereaza de inspector dupa efectuarea ultimei inspectii.

(2) Recoltarea semintelor se face sub responsabilitatea producatorului si se efectueaza la maturitatea deplina.

(3) Daca umiditatea la recoltare este prea mare si nu asigura pastrarea semintei in conditii bune, se va face uscarea in termen cat mai scurt de la recoltare.

 

CAPITOLUL IV

Controlul si certificarea loturilor de seminte

  Sectiunea I. Controlul la prelucrarea semintelor

            Art.46.In timpul prelucrarii semintelor, inspectorii vor efectua inspectii, prin sondaj, ori de cate ori considera necesar.

  Sectiunea a II-a. Lotul si proba de analiza

            Art.47. – (1) Loturile trebuie sa fie identificabile si omogene.

(2) Greutatea maxima a unui lot de Sorghum spp. este de 10 tone.

(3) Greutatea maxima a lotului nu poate fi depasita cu mai mult de 5 %.

(4) Greutatea minima a probei de laborator, la Sorghum spp., care se preleveaza dintr-un lot este de 1000 grame, iar greutatea probei de analiza pentru determinarea continutului in alte specii de plante este de 900 grame.

 

Sectiunea a III-a. Conditii de certificare

Art.48. – (1) Conditiile tehnice de calitate a semintei sunt prevazute in tabelul nr.3.

Tabelul nr.3. Conditii tehnice de calitate a semintei

Puritatea fizica minima  (% din greutate)

98

Germinatia minima  ( % din  seminte pure)

 80

Continutul maxim in numar  de seminte de alte specii de plante in proba de analiza :

 

        - Alte specii de plante

0

(2) Umiditatea maxima admisa va fi de 14 %.

            Art.49. – (1) Nu se admit organisme daunatoare de carantina.

(2) Nu se admit acarieni, insecte si larvele lor vii care ataca samanta. In caz de infestare cu insecte sau acarieni, semintele se vor trata imediat cu produse specifice de combatere si se vor reanaliza.

(3) Numarul maxim de scleroti sau fragmente de scleroti de Claviceps purpurea prezenti intr-o proba de analiza nu poate depasi 1 buc./900 g la samanta Prebaza si Baza si 3 buc./900 g la samanta Certificata.

            Art.50. – (1) Dupa efectuarea tuturor controalelor si aprobarii in camp, a determinarii valorii culturale, a starii sanitare si constatarea incadrarii rezultatelor in parametri stabiliti, se elibereaza documentele de certificare.

 (2) Verificarea in pre si postcontrol se efectueaza conform precizarilor din Anexa nr.1.

 

CAPITOLUL V

Conditii de comercializare

 

Art.51. – (1) Samanta de Sorghum spp. se va comercializa numai ambalata, inchisa, etichetata, iar ambalajele vor fi inchise oficial sau sub supraveghere oficiala. Ambalarea, inchiderea, etichetarea si marcarea se efectueaza conform preverilor din Anexa nr.1.

 (2) Mentiunile care figureaza pe eticheta oficiala pentru samanta Prebaza, Baza si Certificata sunt prezentate in Anexa nr.1, art.49.

 (3) Samanta de Sorghum spp. se poate comercializa si sub forma de mixturi  de diferite specii, iar componentele trebuie sa corespunda, inainte de efectuarea amestecului, regulilor si normelor in vigoare. Mentiunile care figureaza  pe eticheta oficiala pentru mixtura de seminte sunt prezentate in Anexa nr.1, art.51.

 (4) Samanta se poate comercializa si in ambalaje mici, cu acordul autoritatii. Greutatea ambalajelor mici este pana la 10,0 kg inclusiv. Ambalarea, inchiderea, etichetarea si marcarea se efectueaza conform prevederilor din Anexa nr.1. Inchiderea se face oficial sau sub supraveghere oficiala.

 (5) Samanta se  comercializeaza si ca „samanta necertificata final”, daca a fost ambalata si etichetata oficial. Indicatiile  care figureaza pe eticheta si pe document sunt prezentate in Anexa nr.1, art.52.

 (6) Depozitarea semintei ambalate se va face in depozite special amenajate, dezinfectate, uscate. In timpul depozitarii si comercializarii  umiditatea semintelor nu va depasi 14 %.

            Art.52. – Samanta de Sorghum spp. va fi controlata oficial, prin sondaj, pe perioada comercializarii.

            Art.53. – Samanta destinata comercializarii va fi ambalata si insotita de documentele prevazute in Anexa nr.1.

   

 

Anexa nr. 2.1.1.
 
Conditii tehnice de calitate la cereale paioase

 

 

Specia

 

Categoria

biologica

 

Puritatea

fizica  minima

(% din greutate)

 

Germinatia

minima

(%  din samanta pura)

Continutul maxim exprimat in numar de seminte de alte specii de plante intr-o proba de greutate de 500 g la  toate speciile si 200g la Phalaris canariensis

Alte specii de plante

total admis

(a)

Alte specii de cereale

Alte specii de plante decat cereale

Seminte rosii de orez

Avena fatua, Avena sterilis Avena ludoviciana Lolium temulentum

Raphanus raphanistrum, Agrostemma githago

Panicum spp.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Triticum aestivum

Triticum durum

Triticum spelta

Avena sativa

Hordeum vulgare

- samanta Prebaza, Baza

- samanta Certificata a primei si celei de-a doua inmultiri (C1,C2)

99

 

98

   85

 

85(d)

4

 

10

 

1(b)

 

7

3

 

7

 

0(c)

 

0(c)

1

 

3

 

Oryza sativa

- samanta Prebaza, Baza

- samanta Certificata a primei inmultiri(C1) 

- samanta Certificata a celei de-a doua inmultiri (C2)

98

 

98

 

98

80

 

80

 

80

4

 

10

 

15

 

 

1

 

3

 

5

 

 

1

 

3

 

3

Secale cereale

- samanta Prebaza, Baza

 

- samanta  Certificata

98

 

98

85

 

85

4

 

10

1(b)

 

7

3

 

7

 

0(c)

 

0(c)

1

 

3

 

Triticosecale

- samanta Prebaza, Baza

- samanta Certificata a primei si celei de-a doua inmultiri (C1,C2)

98

 

98

80

 

80

4

 

10

1(b)

 

7

3

 

7

 

0(c)

 

0(c)

1

 

3

 

Phalaris canariensis

- samanta Prebaza, Baza

 

- samanta Certificata

98

 

98

75

 

75

4

 

10

1(b)

 

5

 

 

0(c)

 

0(c)

 

 


 

            Nota la Anexa nr. 2.1.1:

            a) Continutul maxim de seminte vizate in Anexa nr. 2.1.1. coloana 5, sunt valabile de asemenea si pentru semintele de specii vizate in coloana 6 - 11.

            b) O a doua samanta nu este considerata ca o impuritate daca o a doua proba de aceeasi greutate este lipsita de semintele altor specii de cereale.

            c) Prezenta unei seminte de Avena fatua, Avena sterilis, Avena ludoviciana sau Lolium temulentum intr-o proba de greutate fixata nu este considerata ca impuritate daca o a doua proba de aceeasi greutate este lipsita de semintele acestor specii.

            d) In cazul soiurilor de Avena sativa care sunt oficial clasate ca soiuri de tip „ovaz nud”, germinatia minima este redusa la 75 % din samanta pura, iar eticheta oficiala poarta indicatia „germinatia minima 75 %”.