inapoi

Anexa nr. 2.2.

 

 

Reguli si norme tehnice specifice privind producerea in vederea comercializarii,  prelucrarea,  controlul  si  certificarea  calitatii, precum si comercializarea semintelor de plante oleaginoase si textile

 

 

TITLUL I

Grupa plantelor oleaginoase si textile

 

CAPITOLUL I

Domeniul de aplicare

 

 

Art.1. – (1) Regulile si normele tehnice specifice de mai jos se aplica in completarea Regulilor si normelor tehnice generale privind producerea in vederea comercializarii, prelucrarea, controlul si certificarea calitatii, precum si comercializarea semintelor de cereale, oleaginoase si textile, plante furajere, sfecla, cartof si legume si armonizeaza in legislatia nationala prevederile specifice ale Directivei nr. 69/208/CEE privind comercializarea semintelor de plante oleaginoase si textile, cu amendamentele ulterioare.

(2) Prezentele reguli si norme se aplica producerii in vederea comercializarii si comercializarii semintelor urmatoarelor specii de plante oleaginoase si textile, exceptand cele destinate folosirii in scop ornamental:

1) Arachis hypogaea L. - Arahide

2) Brassica juncea (L.) Czernj. et Cosson - Mustar vanat

3) Brassica napus L.(partim) - Rapita de ulei

4) Brassica nigra (L.) Koch - Mustar negru

5) Brassica rapa L.var. silvestris (Lam.) Briggs - Rapita  naveta (mica)

6) Cannabis sativa L. - Canepa

7) Carthamus tinctorius L. - Sofran

8) Carum carvi L. - Chimion

9) Glycine max (L.)Merr. - Soia

10) Gossypium spp. - Bumbac

11) Helianthus annuus L. - Floarea soarelui

12) Linum usitatissimum L. - In pentru ulei, in pentru fibra

13) Papaver somniferum L. - Mac

14) Sinapis alba L. - Mustar alb

 

CAPITOLUL II

Categorii admise

 

            Art.2. – (1) Se supune controlului si certificarii samanta de plante oleaginoase si textile:

a) Samanta Prebaza : soiuri, linii consangvinizate;

            b) Samanta Baza : soiuri, linii consangvinizate ale hibrizilor, hibrizi simpli ;

            c) Samanta Certificata: floarea soarelui, mac, mustar alb, mustar vanat, mustar negru, rapita de ulei, rapita naveta, canepa dioica, sofran, chimion;

            d) Samanta Certificata (C1) a primei generatii: arahide, bumbac, canepa monoica, in de ulei si fibra, soia;

            e) Samanta Certificata (C2) a celei de a doua generatii: arahide, bumbac, canepa monoica, in de ulei si fibra, soia;

            f) Samanta Certificata (C3) a celei de a treia generatii: inul de ulei si fibra ;

            g) Samanta Comerciala: pentru speciile de arahide, mustar negru.

 

 

 

TITLUL II

Samanta de soia

 

CAPITOLUL I

Domeniul de aplicare

           

            Art.3. – Prezentele reguli si norme tehnice se aplica producerii in vederea comercializarii si comercializarii semintelor din specia: Glycine max (L.) Merr.- Soia.

 

CAPITOLUL II

Categorii admise

 

            Art.4. – (1) Se supune controlului si certificarii samanta Prebaza, Baza, Certificata prima si a doua generatie (C1) si (C2) admise la producatori .

(2) Generatiile anterioare semintei Prebaza incepand de la materialul initial, pot fi supuse controlului si vor circula cu act de garantarea autenticitatii si calitatii si cu etichete emise de mentinator.

 

CAPITOLUL III

Controlul culturilor semincere

 

Sectiunea I. Obiectivele de control

            Art.5. – (1) Inspectorii examineaza culturile semincere pentru a verifica daca ele corespund caracteristicilor soiurilor, liniilor sau componentilor parentali, enumerate in descrierea oficiala. In perioada de vegetatie se fac minim 3 inspectii in camp.

(2) Culturile de samanta Prebaza si Baza se inspecteaza in camp numai oficial.

(3) Culturile de samanta Certificata (C1) a primei generatii se inspecteaza in camp oficial sau sub supraveghere oficiala.

(4) Culturile de samanta Certificata (C2) a celei de-a doua generatii se inspecteaza in camp oficial sau sub supraveghere oficiala.

(5) La infiintarea culturii inspectorul verifica daca producatorul are acte de provenienta a semintelor, daca a respectat normele de amplasare a culturii, rotatia, distantele de izolare si daca a identificat cultura semincera printr- o eticheta la fiecare lot (parcela).

(6) Inspectiile in camp sunt efectuate atunci cand starea culturala si stadiul de dezvoltare a culturii permit efectuarea unui examinari satisfacatoare.

(7) In cadrul inspectiei culturii semincere, inspectorul parcurge campul in totalitate, examinand un numar cat mai mare de plante, acesta depinzand de dificultatea cu care caracterele si uniformitatea soiului se pot  deosebi:

            a) la aparitia primelor flori, inspectorul verifica daca producatorul a efectuat  purificarea biologica  a culturii, daca a eliminat plantele netipice, cele  foarte precoce, alte plante de cultura, iar la sfarsitul infloririi  eliminarea plantelor tardive;

            b) sunt necesare inspectii, de asemenea,  in perioada infloririi, pentru  a urmari  culoarea pubescentei,  starea sanitara;

            c) la coacerea in parga inspectorul determina puritatea varietala, analizandu-se in 10 puncte cate 50 de plante situate pe 2 randuri vecine;

            d) dupa recoltare si prelucrare se verifica dupa caracteristicile semintelor puritatea varietala in laborator.

Sectiunea a II-a. Conditiile de aprobare in camp

            Art.6. – (1) Cultura de soia trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute mai jos si cele din tabelul nr.1.

Tabelul nr.1. Conditii de aprobare in camp

 

Specificare / Categoria biologica

Prebaza, Baza

Certificata

C1

C2

Unitatea de control,  ha  maximum

30

50

Rotatia dupa aceeasi specie, ani  minimum

3

Distanta de  izolare - m -  minimum

1

Puritate varietala, %   minimum

99,5

99,0

99,0

(2) Prezenta organismelor daunatoare si in special a manei - Peronospora manshurica si a mozaicului – Soja virus 1 in cultura semincera, trebuie sa fie la un nivel cat mai scazut posibil sau lipsa.

(3) La soia, prezenta organismelor daunatoare care reduc valoarea de utilizare a semintelor, este tolerata in limita cea mai scazuta posibil si indeosebi: Pseudomonas syringae pv. glycinea, Diaporthe phaseolorum var.caulivora si var. sojae, Phialophora gregata si Phytophthora megasperma  f. spp. glycinea.

(4) Actul de inspectie in camp se elibereaza de catre inspector dupa efectuarea ultimei inspectii.

 

CAPITOLUL IV

Controlul si certificarea loturilor de seminte

 

Sectiunea I. Transportul si prelucrarea semintelor

          Art.7. – (1) Semintele neconditionate se vor transporta, depozita si identifica pe partide conform precizarilor din Anexa nr.1.

(2) Pe parcursul prelucrarii, inspectorii vor efectua controale oficiale, prin sondaj, ori de cate ori considera necesar.

 

Sectiunea a II-a. Lotul si proba de analiza

            Art.8. – (1) Loturile trebuie sa fie identificabile si omogene.

(2) Greutatea maxima a unui lot este de 25 tone .

(3) Greutatea maxima a unui lot nu poate fi depasita cu mai mult de 5%.

(4) Greutatea minima a unei probe de laborator care se preleveaza dintr-un lot este de 1000 grame, iar greutatea probei de analiza este de 1000 grame.

 

Sectiunea a III-a. Conditii de certificare

            Art.9. – (1) Semintele de soia trebuie sa indeplineasca conditiile tehnice de calitate a semintei prevazute in tabelul nr.2.

Tabelul nr.2.  Conditii tehnice de calitate a semintei

Puritatea fizica minima ( % din greutate)

98

Germinatia minima  (% din  seminte pure)

80

Continutul  maxim in numar de seminte de alte specii de plante in proba de analiza

– in 1000 grame :

          - Alte specii de plante

5

          - Avena fatua, Avena ludoviciana, Avena sterilis

0

          - Cuscuta spp.

0(a)

            Nota:

            a) Determinarea numarului de seminte de Cuscuta spp. se va efectua numai in cazul in care exista dubii cu privire la normele fixate in tabelul nr.2.

            b) La germinatia totala, la soia se includ in totalitate (100%) semintele tari.

            c) Procentul in greutate de anumite materii inerte (materii minerale si organice) la soia sa nu depaseasca 0,3%.

(2) Umiditatea maxima va fi de 13% la soia.

(3) Starea sanitara trebuie sa satisfaca urmatoarele conditii:

            a) Prezenta organismelor daunatoare care reduc valoarea de utilizare a semintelor trebuie sa fie la un nivel cat mai redus posibil.

            b) In ce priveste Pseudomonas syringae pv. glycinea, numarul maxim de subprobe dintr-o proba de 5000 seminte minimum per lot, subdivizata in 5 subprobe, care au fost gasite contaminate de respectivul organism, sa nu depaseasca 4 subprobe. Daca coloniile suspecte sunt identificate in toate cele 5 subprobe, pot fi utilizate testele biochimice pe coloniile suspecte izolate pe un mediu preferential plecand de la fiecare subproba, pentru a confirma conditiile de mai sus;

c) In ce priveste Diaporthe phaseolorum numarul maxim de seminte contaminate nu trebuie sa depaseasca 15%;   

d) In plus pentru productia interna procentul germenilor infestati cu Aschochyta spp. nu va  depasi 2 %, iar germenii cu infectie de Colletotrichum spp. 3 %;

            e) Indicii privind starea sanitara se refera la prezenta organismelor daunatoare pe germenii viabili;

            f) In masa de seminte de soia nu se admit: organisme daunatoare de carantina prevazute in lista de carantina in vigoare, acarieni, insecte si larvele lor vii care ataca samanta.

(4) In caz de infestare cu insecte sau acarieni semintele se trateaza imediat cu produse specifice si se reanalizeaza.

            Art.10. – (1) Dupa efectuarea tuturor inspectiilor si aprobarii in camp, a determinarii  calitatii semintelor, a starii sanitare si incadrarii rezultatelor in parametri stabiliti se elibereaza documentele de certificare.

(2) Verificarea autenticitatii, puritatii varietale si a starii sanitare a semintelor de soia in  pre si postcontrol se efectueaza conform normelor din Anexa nr.1.

 

CAPITOLUL V

Conditii de comercializare

 

            Art.11. – (1) Samanta de soia se comercializeaza numai ambalata, inchisa si etichetata respectand regulile din Anexa nr.1, iar ambalajele vor fi inchise oficial sau sub supraveghere oficiala. Mentiunile care figureaza pe eticheta oficiala pentru samanta Prebaza, Baza si Certificata (C1 si C2) sunt prezentate in Anexa nr.1, art.49.

(2) Samanta de soia se poate comercializa si in ambalaje mici, cu acordul autoritatii. Greutatea ambalajelor mici este pana la 10,0 kg inclusiv. Ambalarea, inchiderea, etichetarea si marcarea se efectueaza conform prevederilor din Anexa nr.1. Inchiderea se face oficial sau sub supraveghere  oficiala.

(3) Samanta de soia se  comercializeaza si ca ,,samanta  necertificata final”, daca a fost ambalata si etichetata oficial. Mentiunile care figureaza  pe eticheta si pe  document  sunt prezentate in Anexa nr.1, art.52.

(4) In timpul depozitarii si comercializarii, umiditatea semintelor nu va depasi 13%  la soia .

            Art.12. – Samanta de soia va fi controlata oficial, prin sondaj, pe perioada comercializarii.

            Art.13. – Samanta destinata comercializarii va fi ambalata si insotita de documentele prevazute in Anexa nr.1.

   

TITLUL III

Samanta de floarea soarelui

 

CAPITOLUL I

Domeniul de aplicare

 

            Art.14. – Prezentele reguli si norme tehnice se aplica producerii in vederea comercializarii si comercializarii semintelor din specia: Helianthus annuus L. -Floarea soarelui .

 

CAPITOLUL II

Categorii admise

 

            Art.15. – (1) Se supun controlului si certificarii samanta din urmatoarele categorii:

            a) Samanta Prebaza: soiuri; linii consangvinizate;

            b) Samanta Baza: soiuri; linii consangvinizate; hibrizi simpli forme parentale;

c) Samanta Certificata : soiuri; hibrizi simpli ; hibrizi dubli, hibrizi  trilineari.

(2) Generatiile anterioare semintei Prebaza incepand de la materialul initial, pot fi supuse controlului si vor circula cu act de garantarea autenticitatii si calitatii si cu etichete emise de mentinator.

 

CAPITOLUL III

Controlul culturii semincere

 

Sectiunea I. Dispozitii generale

            Art.16. – (1) Inspectorii examineaza culturile semincere pentru a verifica daca ele corespund caracteristicilor soiurilor, liniilor sau componentilor parentali, enumerate in descrierea oficiala.

(2) Cultura de samanta Prebaza si Baza se inspecteaza in camp numai oficial.

(3) Cultura de samanta Certificata se inspecteaza in camp oficial sau sub supraveghere oficiala.

(4) Controlul culturilor semincere de floarea soarelui se realizeaza diferentiat pentru soiuri, linii consangvinizate si hibrizi simpli forme parentale, linii consangvinizate androfertile sau loturi de hibridare.

 

Sectiunea a II-a. Soiuri de floarea soarelui altele decat hibrizii

            Art.17. – (1) Obiectivele de control in camp ale culturii semincere, sunt urmatoarele:

            a) in perioada de vegetatie se fac minim patru inspectii in camp;

b) la amplasarea culturii semincere, inspectorul verifica daca producatorul a respectat distantele de izolare, rotatia, are acte de provenienta si de calitate a semintelor si daca a identificat cultura semincera printr-o eticheta la fiecare lot (parcela);

            c) de la rasarire si pana la formarea capitulului, inspectorul verifica daca producatorul a aplicat corect lucrarile de intretinere, de eliminare a plantelor netipice cat si a celor atacate de organismele daunatoare a florii soarelui. Se va inspecta zona spatiului de izolare, pentru a vedea daca producatorul a eliminat plantele spontane de floarea soarelui;

            d) in perioada infloririi, inspectorul efectueaza o inspectie pentru a verifica daca producatorul a eliminat plantele netipice soiului (ramificate in partea superioara, abaterile extreme de talie, plantele inflorite foarte timpuriu si cele inflorite foarte tarziu), plantele atacate de organisme daunatoare, plantele spontane de floarea soarelui;

            e) in perioada formarii semintei, se continua verificarea starii sanitare si se determina puritatea varietala. In acest scop, se examineaza cate 100 plante la 5 ha de cultura semincera;

            f) la maturitatea tehnica (sub 14% umiditate), inainte de inceperea recoltarii, se verifica daca producatorul a eliminat toate plantele atacate de organismele daunatoare.

            Art.18. – (1) Puritatea varietala la soiurile de floarea soarelui trebuie sa fie de minimum:

            a) samanta Prebaza si Baza : 99,7 %;

            b) samanta Certificata : 99,0 %.

(2) Actul de inspectie in camp se elibereaza dupa efectuarea ultimei inspectii .

 

Sectiunea a III-a. Linii consangvinizate, hibrizi simpli sterili forme parentale, inmultite izolat in spatiu – samanta Prebaza, Baza

Art.19. – (1) Obiectivele de control in camp ale culturii semincere sunt urmatoarele:

a) in perioada de vegetatie se fac minim cinci inspectii in camp;

b) inainte de semanat, inspectorul verifica daca producatorul a respectat amplasarea, rotatia, distantele de izolare, daca samanta are acte de provenienta si daca a identificat cultura semincera printr-o eticheta la fiecare lot (parcela);

             c) dupa rasarire, inspectorul verifica respectarea alternantei analogului androsteril -A- cu analogul fertil -B- in proportiile stabilite de ameliorator sau mentinator. Analogul fertil se marcheaza, la ambele capete ale parcelei, pentru a-l identifica la executarea lucrarilor speciale in perioada de vegetatie;

            d) inainte de inflorire, inspectorul efectueaza inspectii pentru a verifica daca producatorul a eliminat plantele netipice din randurile ambilor parteneri, plantele materne cu inflorire timpurie precum si plantele atacate de organismele daunatoare;

             e) in perioada infloritului, inspectorul controleaza in cel putin trei etape daca producatorul a eliminat pe randurile componentului  femel, plantele fertile care produc polen. Eliminarea acestora se face foarte timpuriu, la aparitia anterelor la primul rand marginal. La terminarea infloritului inspectorul verifica daca producatorul a eliminat plantele cu inflorire intarziata;

            f) la oricare din inspectii, la liniile androsterile se admit maximum 0,5 % plante androfertile cu antere aparute pe mai mult de trei randuri de flori pe capitul. La analogul fertil -B- producatorul elimina in totalitate plantele netipice (hibride, ramificate sterile), inainte ca acesta sa infloreasca. La ambele forme parentale producatorul va elimina in totalitate plantele atacate de organismele daunatoare si  controleaza totodata si zona spatiului de izolare pentru eliminarea  plantelor provenite din cultura anterioara de floarea soarelui;

            g) dupa terminarea infloritului producatorul este obligat sa elimine componentul mascul (analogul fertil – B);

            h) la maturitatea tehnica (sub 14% umiditate), inspectorul controleaza daca producatorul a eliminat in totalitate plantele atacate de organismele daunatoare.

(2) Dupa efectuarea ultimei inspectii in camp, inspectorul elibereaza Actul de inspectie in camp.

 

Sectiunea a IV-a. Linii consangvinizate androfertile (mentinatoare si restauratoare),

forme parentale – samanta Prebaza, Baza

Art.20. – (1) Obiectivele de control in camp ale culturii semincere sunt urmatoarele:

a) in perioada de vegetatie se fac minim patru inspectii in camp;

            b) inainte de semanat, inspectorul verifica daca producatorul a respectat amplasarea parcelei, marimea unitatii de control, rotatia, spatiul de izolare, actele de provenienta a semintei si daca a identificat cultura semincera printr-o eticheta la fiecare lot (parcela).

            c) inainte de inflorire, inspectorul verifica daca producatorul a eliminat plantele netipice, atacate de organisme daunatoare si cele cu inflorire timpurie, controleaza totodata si zona spatiului de izolare pentru eliminarea  plantelor provenite din cultura anterioara de floarea soarelui.

            d) in perioada infloritului inspectorul verifica daca producatorul a eliminat din zona spatiului de izolare plantele spontane de floarea soarelui, plantele atacate de organismele daunatoare, plantele netipice si hibride, plantele androsterile, astfel ca la terminarea infloritului procentul maxim de plante netipice sa nu depaseasca 0,2%.

            e) la maturitatea tehnica (sub 14% umiditate), inspectorul verifica daca au fost eliminate de producator plantele atacate de organismele daunatoare.

(2) Actul de inspectie in camp se elibereaza de inspector dupa efectuarea ultimei inspectii.

 

Sectiunea a V-a. Loturi de hibridare – samanta Certificata

Art.21. – (1) Obiectivele de control in camp ale culturii semincere sunt urmatoarele:

a) in perioada de vegetatie se fac minim patru inspectii in camp;

            b) la insamantare, inspectorul verifica daca producatorul a respectat amplasarea, rotatia, distantele de izolare, actele de provenienta a semintei  si daca a identificat cultura semincera printr-o eticheta la fiecare lot (parcela).

            c) inainte de inflorire, inspectorul controleaza daca producatorul a eliminat din ambi componenti  plantele netipice, hibride, plantele atacate de organismele daunatoare si plantele cu inflorire prea timpurie. Inspectorul efectueaza si controlul zonei spatiului de izolare, pentru a verifica daca producatorul a eliminat plantele spontane  de floarea soarelui.

            d) in perioada infloritului, inspectorul controleaza, in minimum trei etape, daca producatorul a eliminat din randurile femele androsterile plantele fertile care produc polen, a eliminat din zona spatiului de izolare plantele provenite din cultura anterioara de floarea soarelui, plantele atacate de organismele daunatoare din ambele forme parentale. Inspectorul controleaza intr-un numar de 10-20 puncte, analizand cate 100 plante inflorite, precum si plantele atacate de putregaiul alb si de mana, din ambele forme parentale.

            e) la maturitatea tehnica (sub 14% umiditate), inspectorul controleaza daca producatorul a recoltat si transportat din lan productia componentului mascul la consum. Inainte de recoltarea formei femele inspectorul controleaza daca producatorul a eliminat toate plantele atacate de organismele daunatoare.

(2) Dupa efectuarea ultimei inspectii, inspectorul elibereaza actul de inspectie  in camp.

            Art.22. – Se resping de la certificare loturile de hibridare la care:

            a) procentul maxim de plante netipice a formelor parentale, inainte de inceperea infloritului, sa nu depaseasca 0,2%.

            b) in perioada infloritului, la oricare din inspectii, la componentul femel s-au gasit peste 0,5 % plante androfertile cu antere aparute pe mai mult de trei randuri si peste 1,0 % la toate cele trei inspectii;

 

Sectiunea a VI-a. Conditii de aprobare

            Art.23. – (1) Culturile semincere se aproba daca s-au efectuat lucrarile prevazute anterior si sunt indeplinite urmatoarele norme si conditii:

 

Tabelul nr.1. Conditii de aprobare in camp

Specificare

Categoria biologica

Prebaza

Baza

Certificata

Unitatea de control, ha maximum

20

    20

  100

Rotatia dupa aceeasi specie, ani minimum

5

     5

 5   

Distanta de izolare, m minimum:

-samanta Prebaza : linii consangvinizate

-samanta Baza : linii si hibrizi simpli forme parentale

-samanta Prebaza, Baza :  soiuri

-samanta Certificata

 

2500*

 

 

750

 

 

 

1500*

750

 

 

 

 

 

500

Nota:

*  In cazul in care producatorul nu  poate asigura spatiul de izolare minim prevazut in tabelul 1, se poate asigura o izolare in timp - prin semanatul in 45 zile de la rasarirea loturilor invecinate  izolate in spatiu la 1000 m minimum, cu conditia eliminarii plantelor provenite din cultura anterioara de floarea soarelui din spatiul de izolare prevazut in tabelul 1. Mentinatorul sau multiplicatorul poate prevedea distante de izolare mai mari in cadrul contractelor de multiplicare.

(2) Loturile de hibridare care au tata comun se pot semana cu o izolare intre ele de 250 m. Linia consangvinizata forma parentala paterna se va putea inmulti si langa lotul de hibridare care utilizeaza aceeasi forma parentala paterna.

(3) Prezenta organismelor daunatoare si in special  putregaiul alb - Sclerotinia scletotiorum, putregaiul cenusiu - Botrytis cinerea, Phomopsis spp. in cultura semincera, trebuie sa fie la un nivel cat mai scazut posibil (maximum 1%) sau lipsa, astfel incat cultura semincera sa nu fie afectata.

(4) Samanta de floarea soarelui trebuie sa provina din culturi gasite libere, in urma controalelor oficiale, de Plasmopara halstedii (Farlow) Berl et Tomi sau samanta a fost supusa unui tratament impotriva acestui daunator.

(5) Cultura  semincera trebuie sa aiba un grad suficient de identitate si puritate varietala in ceea ce priveste caracterele sale (linii consangvinizate, hibrizi - forme parentale).

(6) Procentul in numar de plante care sunt cunoscute ca avand manifestari tipice liniei sau hibridului, la terminarea infloritului, nu trebuie sa fie mai mic la samanta Prebaza si Baza:

            a) Linii consangvinizate - Samanta Prebaza, Baza : 99,8%;

            b) Hibrizi simpli forme parentale - Samanta Baza;

i) parintele femel: 99, 5 % (plantele  fertile sunt  considerate impuritati);

                        ii) parintele mascul: 99,8 %( plantele care au emis polen cand 2% sau mai multe plante femele prezinta flori receptive). 

            c) Procentul in numar de plante care sunt cunoscute ca avand manifestari tipice liniei sau hibridului, la terminarea infloritului, nu trebuie sa fie mai mic la loturi de hibridare - samanta Certificata:

                        i) componentul  femel : 99,0 %

                        ii) componentul  mascul: 99,5 % (plantele care au emis polen cand 5% sau mai multe plante din componentul  femel  prezinta flori receptive). 

(7) Pentru producerea de hibrizi, trebuie sa fie respectate si urmatoarele norme si  conditii:

            a) plantele componentului mascul emit suficient polen in timpul infloritului componentului femel;

            b) atunci cand componentul femel prezinta stigmate receptive, procentul in numar de plante al componentului femel care au emis sau emit polen nu trebuie sa depaseasca 0,5 % ;

            c) pentru producerea de seminte de Baza procentul total in numar de plante al componentului femel care sunt netipice componentului  si care au emis sau emit polen nu trebuie sa depaseasca 0,5 %.

 

CAPITOLUL IV

Controlul si certificarea loturilor de seminte

 

Sectiunea I. Transportul si prelucrarea semintelor

            Art.24. – (1) Semintele neconditionate se vor transporta, depozita si identifica pe partide.

(2) Pe parcursul prelucrarii semintelor, inspectorii vor efectua controale oficiale, prin sondaj, ori de cate ori considera necesar.

 

Sectiunea a II-a. Lotul si proba de analiza

            Art.25. – (1) Loturile trebuie sa fie identificabile si omogene.

(2) Greutatea maxima a unui lot este de 25 tone, greutatea minima a probei de laborator este de 1000 grame, iar greutatea probei de analiza este de 1000 grame.

(3) Greutatea maxima a unui lot nu poate fi depasita cu mai mult de 5%.

 

Sectiunea a III-a. Conditii de certificare

            Art.26. – (1) Samanta de floarea soarelui trebuie sa indeplineasca conditiile tehnice de calitate a semintei si stare sanitara prevazute in tabelele nr. 2 si nr. 3.

Tabelul nr.2. Conditii tehnice de calitate a semintei

Puritatea fizica minima  (% din greutate)

98

Germinatia minima   ( % din  seminte pure)

 85

Continutul maxim in numar  de seminte de alte specii de plante in proba de analiza :

       - Alte specii de plante

5

       - Avena fatua, Avena ludoviciana, Avena sterilis,

0

       - Cuscuta spp.

   0 *

            Nota:

            * Determinarea numarului de seminte de Cuscuta spp. se va efectua numai in cazul in care exista dubii cu privire la normele  fixate in tabelul nr.2.

(2) ITCSMS si LCCSMS pot sa autorizeze pentru productia interna, de la conditia prevazuta in tabelul nr.2, certificarea oficiala si comercializarea semintelor Prebaza – linii consangvinizate si Baza – linii consangvinizate si hibrizi forme parentale, o germinatie de minim 80 %, la cererea mentinatorului. Germinatia determinata va fi mentionata pe eticheta   furnizorului si pe care se va mai inscrie cel putin numele si adresa furnizorului si numarul de referinta al lotului . De asemenea germinatia determinata se va mentiona si pe eticheta oficiala.

(3) Umiditatea maxima admisa va fi de 9 %.

(4) Starea sanitara trebuie sa satisfaca urmatoarele conditii:

Tabelul nr. 3. Starea sanitara a semintelor de floarea soarelui

Numar maxim de scleroti sau fragmente de scleroti in 1000 g

10 (a)

Procentul maxim in numar de seminte contaminate de Botrytis spp.

5%

            Nota:

            a) Determinarea numarului sclerotilor sau fragmentelor de scleroti de Sclerotinia sclerotiorum poate sa nu fie executata atunci cand nu exista dubii in ce priveste respectarea conditiilor fixate in tabelul nr.3.

            b) Nu se admit acarieni, insecte si larvele lor vii.

(4) Indicii privind starea sanitara se refera la prezenta organismelor daunatoare pe germenii viabili.

            Art.27. – (1) Dupa efectuarea tuturor controalelor si aprobarii in camp, a determinarii starii sanitare, a calitatii semintelor si dupa constatarea incadrarii rezultatelor in parametri stabiliti se vor elibera documentele de certificare.

(2) Verificarea autenticitatii, puritatii varietale si a starii sanitare a semintelor de floarea soarelui in pre si postcontrol se efectueaza conform precizarilor din Anexa nr.1.

 

CAPITOLUL V

Conditii de comercializare

 

            Art.28. – (1) Samanta de floarea soarelui se va comercializa numai ambalata, inchisa si etichetata respectand regulile din Anexa nr.1, iar ambalajele vor fi inchise oficial sau sub supraveghere oficiala. Mentiunile care figureaza pe eticheta oficiala pentru samanta Prebaza, Baza si Certificata sunt prevazute in Anexa nr.1, art. 49. 

(2) Samanta se poate comercializa si in ambalaje mici, cu acordul autoritatii. Greutatea ambalajelor mici este pana la 10,0 kg inclusiv. Ambalarea, inchiderea, etichetarea si marcarea se efectueaza conform prevederilor din Anexa nr.1. Inchiderea se face oficial sau sub supraveghere oficiala.

(3) Samanta se  comercializeaza si ca ,,samanta necertificata final, daca a fost ambalata si etichetata oficial. Mentiunile inscrise  pe eticheta si pe document sunt prevazute in Anexa nr.1, art.52.

(4) Umiditatea la depozitare si comercializare este de maximum 9 %.

Art.29. – Samanta destinata comercializarii ambalata si etichetata va fi  insotita de documentele prevazute in Anexa nr.1.

            Art.30. – Samanta de floarea soarelui  va fi controlata oficial,  prin sondaj, pe perioada comercializarii.

 

 

TITLUL IV

Samanta de plante crucifere

 

CAPITOLUL I

Domeniul de aplicare

 

            Art.31. – Prezentele reguli si norme tehnice se aplica producerii in vederea comercializarii si comercializarii semintelor din speciile:

1) Brassica juncea (L.) Czernj et Cosson - Mustar vanat

2) Brassica nigra( L.) Koch. - Mustar negru

3) Brassica napus L.(partim) - Rapita de ulei

4) Brassica rapa (L.) var. silvestris (Lam.) Briggs - Rapita naveta (mica)

5) Sinapis alba L. - Mustar alb

 

CAPITOLUL II

Categorii admise

 

            Art.32. – (1) Se supun controlului si certificarii samanta din urmatoarele categorii:

            a) Samanta Prebaza: soiuri, linii consangvinizate care intra in componenta hibrizilor, hibrizi;

            b) Samanta  Baza : soiuri, hibrizi;

            c) Samanta Certificata: soiuri, hibrizi;

            d) Samanta Comerciala: pentru mustar negru, se certifica  ca specie.

(2) Generatiile anterioare  semintei Prebaza, incepand de la materialul initial pot fi supuse controlului si vor circula cu act de garantarea autenticitatii si calitatii si cu etichete emise de mentinator.

 

CAPITOLUL III

Controlul culturii semincere

 

Sectiunea I. Dispozitii generale

            Art.33. – (1) Inspectorii examineaza culturile semincere pentru a verifica daca ele corespund caracteristicilor soiurilor, liniilor sau componentilor parentali enumerate in descrierea oficiala.

(2) Cultura de samanta Prebaza si Baza se inspecteaza in camp numai oficial.

(3) Cultura de samanta Certificata se inspecteaza in camp oficial sau sub supraveghere oficiala.

 

Sectiunea a II-a. Soiuri de plante crucifere

Art.34. – (1) Obiectivele de control in camp ale culturii semincere sunt urmatoarele:

a) in perioada de vegetatie se fac minim trei inspectii in camp;

            b) la infiintarea culturii inspectorul verifica daca producatorul are acte de provenienta a semintelor, daca a respectat rotatia, distantele de izolare si daca a identificat cultura semincera printr-o eticheta la fiecare lot (parcela);

            c) in cadrul inspectiei culturii semincere, inspectorul parcurge campul in totalitate, examinand un numar cat mai mare de plante, acest numar depinzand de dificultatea cu care caracterele si uniformitatea soiului pot fi deosebite. De asemenea se face inconjorul campului pentru a verifica izolarea culturii semincere;

            d) inainte de inflorire inspectorul verifica daca producatorul a eliminat  plantele netipice de Brassica spp. si Sinapis alba cultivate, buruienile cu seminte greu separabile si rapita salbatica din lotul semincer si din zona spatiului de izolare;

            e) in timpul infloritului inspectorul face determinarea puritatii varietale si starii sanitare, analizand mai multe puncte, in functie de marimea lanului; se verifica zona spatiului de izolare daca este libera de rapita salbatica inflorita.

 

Sectiunea a III-a. Conditii de aprobare in camp la soiuri

            Art.35. – (1) Se admite la aprobare in camp cultura ce corespunde conditiilor din tabelul nr. 1. si altor norme si conditii precizate mai jos:

Tabelul nr. 1. Conditii de aprobare in camp la Brassica spp. si Sinapis alba - soiuri si hibrizi

 

Specificare

Categoria biologica

Prebaza, Baza

Certificata

Unitatea de control, ha (maximum)

30

 

100

Rotatia: - dupa aceeasi specie, ani (minimum)

 

             - dupa alte specii,ani (minimum)

5

 

5

2

 

2

Distanta de izolare m (minimum)

- Brassica spp.(altele decat B.napus) si Sinapis alba

- Brassica  napus

 

400

 

200

200

100

(2) Prezenta organismelor daunatoare si in special a lui Xanthomonas campestris si Sclerotinia sclerotiorum, in cultura semincera, trebuie sa fie la un nivel cat mai scazut posibil sau lipsa.

(3) Procentul minim al puritatii varietale pentru speciile  de Brassica napus, Brassica rapa si Sinapis alba este urmatorul :

a) la soiurile din speciile de Brassica napus si Brassica rapa, altele decat cele folosite numai in scop furajer - samanta Prebaza si Baza - 99,9 %, iar la samanta Certificata - 99,7 %;

b) la soiurile din speciile de Brassica napus si Brassica rapa folosite numai in scop furajer - samanta Prebaza si Baza - 99,7 %, iar la samanta Certificata - 99,0 %;

c) la Sinapis alba - samanta Prebaza, Baza - 99,7 %, iar la samanta Certificata - 99,0 %.

(4) Pentru toate speciile, numarul de plante din diferite specii ale caror seminte sunt dificil de deosebit in laborator de cele ale soiului din cultura sau al caror polen poate sa fecundeze usor plantele culturii semincere nu trebuie sa depaseasca:

            a) 1 la 30 m2 pentru seminte Prebaza, Baza;

            b) 1 la 10 m2 pentru seminte Certificate.       

(5) In cadrul spatiului de izolare producatorul va distruge plantele de rapita salbatica, inainte de inflorit. Cu totul izolat, pentru rapita salbatica decalata ca moment al infloririi, inspectorul aprobator poate tolera un numar redus de plante de rapita salbatica spre exteriorul perimetrului de izolare.

(6) Actul de inspectie in camp se elibereaza de catre inspector dupa efectuarea ultimei inspectii.

 

Sectiunea a IV-a. Conditii de aprobare in camp la linii si hibrizi forme parentale

– Brassica napus si Brassica rapa

Art.36. – (1) Obiectivele de control in camp ale culturii semincere sunt urmatoarele:

a) in perioada de vegetatie se fac minim patru inspectii in camp;

            b) la infiintarea culturii, inspectorul verifica daca producatorul are acte de provenienta a semintelor, daca a respectat rotatia, distantele de izolare si daca a identificat cultura semincera printr-o eticheta la fiecare lot (parcela).

            c) in cadrul inspectiei culturii semincere, inspectorul parcurge campul in totalitate, examinand un numar cat mai mare de plante, acest numar depinzand de dificultatea cu care caracterele si uniformitatea soiului pot fi deosebite. De asemenea se face inconjurul campului pentru a verifica  izolarea culturii semincere.

            d) la cultura de samanta Prebaza si Baza, linii si hibrizi forme parentale, inspectorul efectueaza trei inspectii. Prima inspectie va fi efectuata inainte de inflorire, a doua la inceputul infloritului si a treia inainte de terminarea infloritului.

            e) inainte de inflorire, inspectorul verifica daca producatorul a eliminat plantele netipice, buruieni cu seminte greu separabile si rapita salbatica sin cultura semincera si din zona spatiului de izolare.

            f) la inceputul infloritului inspectorul face determinarea puritatii varietale si starii sanitare, analizand mai multe puncte, in functie de marimea lanului; se verifica zona spatiului de izolare daca este libera de rapita salbatica inflorita.

g) Inainte de terminarea infloritului, inspectorul determina puritatea varietala.

(2) Conditiile de aprobare din tabelul 1. sunt valabile si pentru hibrizi.

(3) Puritatea varietala minima la samanta Prebaza si Baza linii parentale utilizand metoda sterilitatii mascule citoplasmatice:

a) componentul femel: puritatea varietala - 99,9 %; sterilitatea mascula - 98,0 %;

            b) componentul mascul: puritate varietala - 99,9 %

(4) Puritatea varietala minima la samanta Prebaza si Baza linii parentale utilizand metoda autoincompatibilitatii la liniile autoincompatibile - 99,9 %.

(5) La liniile parentale este admis un maxim 0,1% plante netipice, la oricare din controalele efectuate, intre debutul si terminarea infloritului.

(6) La hibrizi:

            a) componentul parental femel: este admis un procent maxim de 0,1% plante netipice in componentul parental femel, la oricare din controalele efectuate, intre inceputul si terminarea infloritului;

            b) componentul parental mascul: este admis un procent  maxim de 0,1% plante netipice in componentul parental mascul, la oricare din controalele efectuate, incepand cu receptivitatea formei parentale femele.

(7) Puritatea varietala minima la samanta Certificata hibrizi in cazul in care se utilizeaza metoda sterilitatii mascule citoplasmatice:

            a) componentul femel : puritatea varietala - 99,0 %; sterilitatea mascula - 98,0 %;

            b) componentul mascul: puritate varietala - 99,5 %

(8) Samanta Certificata hibrizi in cazul in care se foloseste metoda autoincompatibilitatii la liniile autoincompatibile - 99,5 %.

(9) La samanta Certificata:

            a) componentul parental femel:  este admis un procent maxim de 1 % plante netipice in componentul parental femel, la oricare din controalele efectuate, intre inceputul si sfarsitul infloririi;

            b) componentul parental mascul: este admis un procent maxim de 0,5% plante netipice in componentul parental mascul, la oricare din controalele efectuate, intre inceputul receptivitatii parintelui femel si sfarsitul infloritului.

(10) Actul de inspectie in camp se elibereaza de catre inspector dupa efectuarea ultimei inspectii.

 

CAPITOLUL IV

Controlul si certificarea loturilor de seminte

 

Sectiunea I. Transportul si prelucrarea recoltei de seminte

            Art.37. – (1) Semintele neconditionate se transporta, depoziteaza si identifica in conformitate cu regulile si normele din Anexa nr.1.

 (2) Pe parcursul prelucrarii, inspectorii vor efectua controale oficiale, prin sondaj, ori de cate ori considera necesar.

 

Sectiunea a II-a. Lotul si proba de analiza

            Art.38. – (1) Loturile trebuie sa fie identificabile si omogene.

(2) Greutatea maxima a unui lot este de 10 tone.

(3) Greutatea maxima a unui lot nu poate fi depasita cu mai mult de 5 %.

(4) Greutatea minima a unei probe de laborator care se preleveaza dintr-un lot de rapita de ulei si rapita naveta este 200 grame; pentru mustar vanat si mustar negru este 100 grame; pentru mustar alb 400 grame.

(5) Greutatea minima a probei de analiza pentru rapita de ulei este de 100 grame; pentru rapita naveta de 70 grame; mustar vanat si negru de 40 grame, iar pentru mustar alb este de 200 grame.

 

Sectiunea a III-a. Conditii de certificare

            Art.39. – (1) Conditiile tehnice de calitate a semintei sunt redate in tabelul nr. 2.

 

Tabelul nr. 2.  Conditii tehnice de calitate a semintei

Puritatea fizica  minima ( % din greutate)

98

Germinatia minima  ( % din seminte pure)

85

Continutul  maxim in seminte de  alte specii de  plante ( %  din greutate)

0,3

Continutul maxim in numar de seminte de alte specii in  proba de analiza prevazuta la art. 38 alin. (5) :

 - Raphanus raphanistrum : - samanta Prebaza, Baza

10

                                            - samanta Certificata

10

 - Avena fatua, Avena ludoviciana, Avena sterilis : - samanta Prebaza, Baza

0

                                                                                  - samanta Certificata

0

 - Rumex spp. altul decat Rumex acetosella: - samanta Prebaza, Baza

2

                                                                       - samanta Certificata

5

 - Cuscuta spp. : - samanta Prebaza, Baza

0 (a), (b)

                           - samanta Certificata

0 (a), (b)

            Nota:

          a) determinarea numarului de seminte de Cuscuta spp. se va efectua numai in cazul cand exista dubii cu privire la conditiile fixate in tabelul de mai sus;

b) prezenta unei seminte de Cuscuta spp. in proba de analiza nu se ia in calcul daca o a doua proba de aceeasi greutate este libera de Cuscuta spp.

(2) Umiditatea maxima admisa este de 10%.

(3) Prezenta organismelor daunatoare care reduc valoarea de utilizare a semintelor trebuie sa fie la un nivel cat mai scazut posibil. La semintele de Brassica spp. si Sinapis alba nu se admit:

            a) organisme daunatoare de carantina;

            b) acarieni, insecte si larvele lor vii care ataca samanta.

            c) Sclerotinia sclerotiorum (numarul maxim de scleroti sau fragmente de scleroti) in proba de analiza prevazuta la art. 38 alin. (5) este de 10 bucati pentru rapita de ulei si de 5 bucati pentru rapita naveta si mustarul alb. Determinarea numarului sclerotilor sau fragmentelor de scleroti de Sclerotinia sclerotiorum poate sa nu fie executata atunci cand nu exista dubii in ce priveste respectarea conditiilor fixate.

(4) Samanta Comerciala la mustarul negru se certifica dupa conditiile tehnice de calitate a semintei de la categoria Certificata.

            Art.40. – (1) Dupa efectuarea tuturor controalelor si aprobarii in camp, a determinarii calitatii semintelor, a starii sanitare si incadrarii rezultatelor in parametri stabiliti se elibereaza documentele de certificare.

 (2) Verificarea autenticitatii, puritatii varietale si a starii sanitare a semintelor de Brassica spp. si Sinapis alba in pre si postcontrol se efectueaza conform precizarilor din Anexa nr. 1.

CAPITOLUL V

Conditii de comercializare

 

             Art.41. – (1) Samanta din grupa Crucifere se comercializeaza numai ambalata, inchisa si etichetata, respectand regulile si normele din Anexa nr.1, iar ambalajele vor fi inchise oficial sau sub supraveghere oficiala.

(2) Mentiunile prevazute pe eticheta oficiala pentru samanta Prebaza, Baza si Certificata sunt prevazute in Anexa nr.1, art.49.

 (3) Samanta se poate comercializa si in ambalaje mici, cu acordul autoritatii. Greutatea ambalajelor mici este pana la 10,0  kg inclusiv. Ambalarea, inchiderea, etichetarea si marcarea se efectueaza conform prevederilor din Anexa nr. 1. Inchiderea se face oficial sau sub supraveghere oficiala.

 (4) Samanta de mustar negru se comercializeaza si ca samanta Comerciala. Mentiunile care figureaza pe eticheta sunt prevazute in Anexa nr. 1, art.50.

 (5) Samanta se  comercializeaza si ca ,,samanta necertificata final”  daca a fost ambalata si etichetata oficial. Mentiunile care figureaza pe eticheta si pe document sunt prevazute in Anexa nr. 1, art.52.

 (6) Umiditatea la depozitare si comercializare este de maximum 10 %.

            Art.42. – Samanta destinata comercializarii va fi ambalata si insotita de documentele prevazute in Anexa nr. 1.

Art.43. – Samanta din grupa Crucifere va fi controlata oficial, prin sondaj, pe perioada comercializarii.

 

TITLUL V

Samanta de arahide

 

CAPITOLUL I

Domeniul de aplicare

 

            Art.44. – Prezentele reguli si norme tehnice se aplica producerii in vederea comercializarii si comercializarii semintelor din specia: Arachis hypogaea L. –Arahide.

 

CAPITOLUL II

Categorii admise

 

            Art.45. – (1) Se supun controlului si certificarii, samanta Prebaza, Baza, Certificata  prima si a doua generatie (C1 si C2) si Comerciala admise la producatori autorizati. 

(2) Generatiile anterioare semintei de Prebaza, incepand de la materialul initial pot fi supuse controlului si vor circula cu act de garantarea autenticitatii si calitatii si cu etichete emise de mentinator.

 

CAPITOLUL III

Controlul culturii semincere

 

Sectiunea I. Dispozitii generale

            Art.46. – (1) Inspectorii examineaza culturile semincere pentru a verifica daca ele corespund caracteristicilor soiurilor, enumerate in descrierea oficiala.

(2) Cultura de samanta Prebaza si Baza se inspecteaza in camp numai oficial.

(3) Cultura de samanta Certificata prima si a doua generatie se inspecteaza in camp oficial sau sub supraveghere oficiala.

 

Sectiunea a II-a. Obiectivele de control

Art.47. – (1) Obiectivele de control in camp ale culturii semincere sunt urmatoarele:

a) in perioada de vegetatie se fac minim trei inspectii in camp;

b) la infiintarea culturii, inspectorul verifica daca producatorul are acte de provenienta a semintelor, daca a respectat normele de amplasare a culturii, rotatia, daca a identificat cultura semincera printr-o eticheta la fiecare lot (parcela);

            c) in cadrul inspectiei culturii semincere, inspectorul parcurge campul in totalitate, examinand un numar cat mai mare de plante, acesta fiind in functie de dificultatea cu care caracterele si uniformitatea soiului pot fi deosebite;        

            d) la inflorire, inspectorul controleaza  daca producatorul a luat toate masurile pentru combaterea organismelor daunatoare si a executat lucrarile de purificare biologica (plante netipice, plante de alte specii);

            e) la maturitatea tehnica se verifica starea sanitara si se  determina puritatea varietala.

 

Sectiunea a III-a. Conditii de aprobare in camp

            Art.48. – (1) Se admit la aprobare in camp culturile semincere care se incadreaza in limitele prevazute in tabelul nr.1.

Tabelul nr. 1. Conditii de aprobare in camp la arahide

Specificare

Categoria biologica

Prebaza, Baza

Certificata

(C1, C2)

Unitatea de control,  ha (maximum)

10

50

Rotatia : - dupa aceeasi specie, ani (minimum)

               -  dupa alte specii, ani (minimum)

5

2

5

2

Distanta de izolare, m (minimum)

1

1

Puritatea varietala, % (minimum)

99,7

99,5

(2) Actul de inspectie in camp se elibereaza de inspector dupa efectuarea ultimei inspectii.

 

CAPITOLUL IV

Controlul si certificarea loturilor de seminte

 

Sectiunea I. Transportul si prelucrarea recoltei de seminte

Art.49. – (1) Semintele neconditionate se vor transporta, depozita si identifica pe partide.

(2) Pe parcursul prelucrarii semintelor, inspectorul efectueaza controale oficiale, prin sondaj, ori de cate ori considera ca este necesar.

 

Sectiunea a II-a. Lotul si proba de analiza

            Art.50. – (1) Loturile trebuie sa fie identificabile si omogene.

(2) Greutatea maxima a unui lot de 25 tone.

(3) Greutatea maxima a unui lot nu poate fi depasita cu mai mult de 5 %.

(4) Greutatea minima a unei probe care se preleveaza dintr-un lot este de 1000 grame. Greutatea probei de analiza este de 1000 grame.

 

Sectiunea a III-a. Conditii de certificare

             Art.51. – (1) Samanta de arahide trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute in tabelul  nr.2.

Tabelul nr. 2. Conditiile tehnice de calitate a semintei

Puritatea fizica minima, ( % din greutate)

99

Germinatia minima,  ( % din seminte  pure)

70

Continutul maxim in numar de seminte alte specii de plante  in proba de analiza (1000 g) :

      - Alte specii de plante

5

      - Avena fatua, Avena ludoviciana,  Avena sterilis

0

      - Cuscuta spp.

      0 (a)

            Nota la tabelul nr.2:

          a) Determinarea numarului de seminte de Cuscuta spp. se va efectua numai in cazul cand exista dubii privind conditiile fixate in tabelul nr.2.

(2) Umiditatea maxima admisa  este 11%.

(3) La samanta de arahide nu se admit acarieni, insecte si larvele lor vii care ataca samanta.

(4) Samanta Comerciala se certifica dupa conditiile tehnice de calitate a semintei din tabelul nr.2.

            Art.52. – (1) Dupa efectuarea tuturor controalelor, determinarea calitatii semintelor, a starii sanitare si constatarea incadrarii rezultatelor in parametri stabiliti se elibereaza documentele de certificare.

(2) Verificarea semintelor de arahide in pre si postcontrol se efectueaza conform precizarilor din Anexa nr. 1.

 

CAPITOLUL V

Conditii de comercializare

 

Art.53. – (1) Samanta de arahide se comercializeaza numai ambalata, inchisa si etichetata, respectand regulile din Anexa nr. 1, iar ambalajele vor fi inchise oficial sau sub supraveghere oficiala. Mentiunile care figureaza pe eticheta oficiala pentru samanta Prebaza, Baza si Certificata C1 si C2 sunt prevazute in Anexa nr. 1, art.49.

(2) Samanta se poate comercializa si in ambalaje mici, cu acordul autoritatii. Greutatea ambalajelor mici este pana la 10,0 kg inclusiv. Ambalarea, inchiderea, etichetarea si marcarea se efectueaza conform precizarilor din Anexa nr. 1. Inchiderea se face oficial sau sub supraveghere  oficiala.

(3) Samanta de arahide se comercializeaza ca samanta Comerciala. Mentiunile inscrise pe eticheta sunt prevazute in Anexa nr. 1, art.50. 

(4) Samanta se  comercializeaza si ca „samanta necertificata final” daca a fost ambalata si etichetata oficial. Mentiunile care figureaza pe eticheta si pe document  sunt prevazute in Anexa nr. 1, art. 52.

(5) Umiditatea la depozitare si in timpul comercializarii va fi  de maximum  11 %.

Art.54. – Samanta de arahide va fi controlata oficial, prin sondaj, pe perioada comercializarii.

            Art.55. – Samanta destinata comercializarii va fi ambalata si insotita de documentele prevazute in Anexa nr. 1.

 

 

 

TITLUL VI

Samanta de in pentru ulei, in pentru fibra

 

CAPITOLUL I

Domeniul de aplicare

 

            Art.56. – Prezentele reguli si norme tehnice se aplica producerii in vederea comercializarii si comercializarii semintelor din specia: - Linum usitatissimum L. -In pentru ulei, in pentru fibra. 

CAPITOLUL II

Categorii admise

 

            Art.57. – (1) Se supun controlului si certificarii samanta Prebaza, Baza, Certificata prima,  a doua si a treia generatie (C1, C2 si C3 ).

(2) Generatiile anterioare  semintei Prebaza incepand de la materialul initial pot fi supuse controlului si vor circula cu act de garantarea autenticitatii si calitatii si cu etichete emise de mentinator.

 

CAPITOLUL III

Controlul culturii semincere

 

Sectiunea I. Dispozitii generale

            Art.58. – (1) Inspectorii examineaza culturile semincere pentru a verifica daca ele corespund caracteristicilor soiurilor, enumerate in descrierea oficiala.

(2) Cultura de samanta Prebaza si Baza se inspecteaza in camp numai oficial.

(3) Cultura de samanta Certificata prima, a doua si a treia generatie se inspecteaza in camp oficial sau sub supraveghere oficiala.

 

Sectiunea a II-a. Obiectivele de control

Art.59. – (1) Obiectivele de control in camp ale culturii semincere sunt urmatoarele:

a) in perioada de vegetatie se fac minim trei inspectii in camp;

b) la infiintarea culturii, inspectorul verifica daca producatorul are acte de provenienta, a respectat rotatia, normele de amplasare a culturii, daca a identificat cultura semincera printr-o eticheta la fiecare lot (parcela);

            c) in cadrul inspectiei culturii semincere, inspectorul parcurge tot campul, examinand un numar cat mai mare de plante, acesta depinzand de dificultatea cu care caracterele si uniformitatea soiului pot fi deosebite. De asemenea inspectorul face inconjurul campului pentru a controla zona de izolare a culturii semincere;

            d) in faza de bradisor  verifica starea sanitara a culturii,  a plantelor spontane din cultura semincera cat si din culturile vecine care pot fi surse de contaminare;

e) in perioada infloritului, inspectorul verifica identitatea lanului, eliminarea plantelor netipice, starea sanitara si determina puritatea varietala;

            f) numarul de determinari este de una pentru fiecare hectar, pana la suprafata de 5 ha. Daca suprafata depaseste 5 ha, se adauga inca doua determinari, pentru fiecare 5 ha suplimentare.

 

Sectiunea a III-a. Conditii de aprobare in camp

Art.60. – (1) Se aproba in camp culturile care se incadreaza in limitele prevazute in tabelul nr.1.

Tabelul nr.1.            Conditii de aprobare in camp

Specificare

Categoria biologica

Prebaza, Baza

Certificata

C1

C2

C3

Unitatea de control,  ha (maximum)

20

50

50

50

Rotatia dupa aceeasi specie, ani (minimum)*

2

2

2

2

Distanta de izolare,  m (minimum)

1

1

1

1

Puritatea varietala, % (minimum)

99,7

98,0

97,5

97,5

            * In conditiile in care sunt prezente boli transmisibile prin sol, rotatia dupa aceeasi specie trebuie sa fie de 5 ani.

(2) Prezenta organismelor daunatoare si in special a lui Fusarium oxysporum-forma lini, Colletotrichum lini, Botrytis cinerea in cultura semincera, trebuie sa fie la un nivel cat mai scazut posibil sau lipsa.

 (3) Actul de inspectie in camp se elibereaza de inspector dupa efectuarea ultimei inspectii.

 

CAPITOLUL IV

Controlul si certificarea loturilor de seminte

 

Sectiunea I. Transportul si prelucrarea recoltei de seminte

            Art.61. – (1) Semintele neconditionate se transporta, depoziteaza si identifica pe partide.

(2) Pe parcursul prelucrarii semintelor, inspectorii vor efectua controale oficiale, prin sondaj, ori de cate ori considera necesar.

 

Sectiunea a II-a. Lotul si proba de analiza

            Art.62. – (1) Loturile trebuie sa fie identificabile si omogene.

(2) Greutatea maxima a unui lot este de 10 tone.

(3) Greutatea maxima a unui lot nu poate fi depasita cu mai mult de 5 %.

(4) Greutatea minima a unei probe de laborator prelevata dintr-un lot este de 300 grame. Greutatea probei de analiza este de 150 grame in cazul determinarii continutului maxim al numarului de seminte de alte specii si starii sanitare.

 

Sectiunea a III-a. Conditii de certificare

            Art.63. – (1) Conditiile tehnice de calitate a semintei sunt prevazute in tabelul nr. 2.

Tabelul  nr.2. Conditii tehnice de calitate a semintei

 

In ulei

In fibra

Puritatea fizica minima, ( % din greutate)

99

99

Germinatia minima,  ( % din samanta pura)

85

92

Continutul maxim in numar de seminte de alte specii, in proba de analiza (150 g), buc. :

   - Alte specii de plante

   - Avena fatua, Avena ludoviciana, Avena sterilis

   - Cuscuta spp.

   - Alopecurus myosuroides

   - Lolium remotum

15

0

0(a), (b)

4

2

15

0

0(a), (b)

4

2

            Nota la tabelul nr.2:

            a) Determinarea numarului de seminte de Cuscuta spp. se va efectua numai in cazul in care exista dubii privitor la conditiile fixate in tabelul de mai sus.

            b) Prezenta unei seminte de Cuscuta spp. in proba de analiza nu se ia in calcul daca a doua proba de aceeasi greutate este libera de Cuscuta spp.

(2) Umiditatea maxima admisa este de 10 %.

(3) Conditiile de stare sanitara sunt prevazute in tabelul nr.3.

Tabelul nr.3. Starea sanitara a semintelor

 

In ulei

In fibra

Procent maxim in numar de seminte contaminate de organisme daunatoare in proba de analiza 150 g:

   - Botrytis spp.

   - Alternaria spp., Ascochyta linicola (syn. Phoma linicola), Colletotrichum  lini, Fusarium spp., Ascochyta linicola

5

 

5

5

 

5(a)

            Nota :

            a) La inul de fibra procentul maxim in numar de seminte contaminate de Ascochyta linicola (syn. Phoma linicola) sa nu depaseasca 1.

b) Indicii privind starea sanitara se refera la prezenta organismelor daunatoare pe germeni viabili.

            c) La semintele de in nu se admit: organisme daunatoare de carantina si acarieni, insecte si larvele lor vii care ataca samanta.

            Art.64. – (1) Dupa efectuarea tuturor controalelor, determinarea calitatii semintelor, a starii sanitare si constatarea incadrarii rezultatelor in prezentele reguli si norme, se elibereaza documentele  de certificare.

(2) Verificarea semintelor de in pentru ulei si in pentru fibra in pre si postcontrol se efectueaza conform precizarilor din Anexa nr.1.

 

CAPITOLUL V

Conditii de comercializare

 

Art.65. – (1) Samanta de in pentru ulei si in pentru fibra se comercializeaza numai ambalata, inchisa si etichetata, respectand regulile din Anexa nr. 1, iar ambalajele vor fi inchise oficial sau sub supraveghere oficiala.

(2) Mentiunile care figureaza pe eticheta oficiala pentru samanta Prebaza, Baza si Certificata prima,  a doua si a treia generatie sunt prevazute in Anexa nr. 1, art.49.

(3) Samanta se poate comercializa si in ambalaje mici, cu acordul autoritatii.  Greutatea ambalajelor mici este pana la 10,0 kg inclusiv. Ambalarea, inchiderea, etichetarea si marcarea se efectueaza conform precizarilor din Anexa nr. 1. Inchiderea se face oficial sau sub supraveghere oficiala.

(4) Samanta se  comercializeaza si ca ,,samanta necertificata final” daca a fost ambalata si etichetata oficial. Mentiunile care figureaza pe eticheta si pe document sunt prevazute in Anexa nr. 1,art.52.

(5) Umiditatea la depozitare  si comercializare va fi  de maximum 10 %.

Art.66. – Samanta de in pentru ulei si in pentru fibra va fi controlata oficial, prin sondaj, pe perioada comercializarii.

            Art.67. – Samanta destinata comercializarii va fi ambalata si insotita de documentele prevazute in Anexa nr. 1.

 TITLUL VII

Samanta de canepa

 

CAPITOLUL I
Domeniul de aplicare

 

            Art.68. – Prezentele reguli si norme tehnice se aplica producerii in vederea comercializarii si comercializarii semintelor din specia: Cannabis sativa L. - Canepa

 

CAPITOLUL II

Categorii admise

 

            Art.69. – (1) Se supun controlului si certificarii samanta Prebaza, Baza si Certificata pentru canepa dioica. Pentru canepa monoica Prebaza, Baza, Certificata prima si a doua generatie (C1) si (C2) .

(2) Generatiile anterioare semintei Prebaza pornind de la materialul initial pot fi supuse controlului si vor circula cu act de garantarea autenticitatii si calitatii si cu etichete emise de mentinator.

 

CAPITOLUL III

Controlul culturilor

 

Sectiunea I. Dispozitii generale

            Art.70. – (1) Inspectorii examineaza culturile semincere pentru a verifica daca ele corespund caracteristicilor soiurilor, liniilor sau componentilor parentali enumerate in descrierea oficiala.

(2) Cultura de samanta Prebaza si Baza se inspecteaza in camp numai oficial.

(3) Cultura de samanta Certificata se inspecteaza in camp oficial sau sub supraveghere oficiala.

(4) Cultura de samanta Certificata prima si a doua generatie se inspecteaza in camp oficial sau sub supraveghere oficiala.

 

Sectiunea a II-a. Obiectivele de control

Art.71. – (1) Obiectivele de control in camp ale culturii semincere sunt urmatoarele:

a) in perioada de vegetatie se fac minim trei inspectii in camp pentru samanta Prebaza, Baza si  minimum doua pentru samanta Certificata, Certificata prima si a doua generatie;

b) la infiintare, inspectorul verifica daca producatorul are acte de provenienta, a respectat rotatia, normele de amplasare a culturii si daca a identificat cultura semincera printr-o eticheta la fiecare lot (parcela).

            c) in cadrul inspectiei culturii semincere, inspectorul parcurge campul in totalitate, examinand un numar mai mare de plante. Acest numar depinde de dificultatea cu care caracterele si uniformitatea soiului pot fi deosebite. De asemenea inspectorul trebuie sa faca inconjurul campului pentru a controla distanta de izolare a culturii semincere.

            d) la canepa dioica la inceputul infloririi inspectorul verifica daca producatorul a eliminat plantele mascule netipice (cu inflorescenta rara, cu talie redusa, cu culoarea tulpinilor diferita). Plantele femele netipice (cu inflorescenta rara, plantele de canepa salbaticite - cu frunze aciculare, plantele femele masculinizate) se pot elimina pana la recoltare.

            e) la canepa monoica si hibrizii unisexuati periodic la intervale de 2-3 zile pana la sfarsitul infloritului, inspectorul verifica daca producatorul a  eliminat plantele mascule in faza de butoni florali, inaintea deschiderii anterelor. Eliminarea se face prin smulgere in fazele timpurii si prin taiere pana la inflorit, cat mai aproape de suprafata solului. De asemenea, verifica daca s-au eliminat plantele monoice netipice (cu talie redusa, cu frunze aciculare, cu inflorescenta rara). Se verifica si perimetrul de izolare  de unde trebuie eliminate plantele mascule spontane de canepa.

 

Sectiunea a III-a. Conditiile de aprobare in camp

            Art.72. – (1) Puritatea genetica a campului se determina in 5 puncte/ha la categoriile Prebaza si Baza si in 5 puncte pe parcela sau pe transe de 5 ha pentru samanta Certificata. La fiecare punct se analizeaza un numar de:

            a) 400 plante pentru samanta Prebaza si Baza;

            b) 200 plante  pentru samanta Certificata, Certificata (C1) si (C2).

 (2) Se admit la aprobare in camp culturile de canepa care se incadreaza in limitele prevazute in tabelul nr.1.

Tabelul nr.1. Conditiile de aprobare in camp la canepa

Specificare

Categoria biologica

Prebaza

Baza

Certificata

C1

C2

Unitatea de control, ha (maximum)

-          canepa dioica;

-          canepa monoica

 

20

10

 

50

20

 

100

50

 

-

50

Rotatia dupa aceeasi specie, ani (minimum)

5

5

5

-

Distanta de izolare, m (minimum):

-          canepa dioica;

-          canepa monoica

 

400

5000

 

400

5000

 

200

1000

 

-

1000

Plante mascule inflorite in timpul controlului, fata de plantele monoice si femele

1/10000

1/5000

10%

10%

 

 (3) Puritatea varietala trebuie sa corespunda urmatoarelor norme si conditii: numarul de plante de cultura care sunt recunoscute ca avand manifestari netipice soiului sa nu depaseasca:

            a) 1 la 30 m2 pentru samanta Prebaza si Baza;

            b) 1 la 10 m2 pentru samanta Certificata, Certificata (C1) si (C2).

 (4) Actul de inspectie in camp se elibereaza de catre inspector dupa efectuarea ultimei inspectii.

CAPITOLUL IV

Controlul si certificarea loturilor de seminte

  Sectiunea I. Transportul si prelucrarea recoltei de seminte

Art.73. – (1) Samanta neconditionata se transporta, depoziteaza si identifica in conformitate cu regulile si normele din partea generala.

 (2) Pe parcursul prelucrarii semintelor, inspectorii vor efectua controale oficiale, prin sondaj, ori de cate ori considera necesar.

 

Sectiunea a II-a. Lotul si proba de analiza

            Art.74. – (1) Loturile trebuie sa fie identificabile si omogene.

(2) Greutatea maxima a unui lot nu trebuie sa depaseasca 10 tone.

(3) Greutatea maxima a unui lot nu poate fi depasita cu mai mult de 5 %.

(4) Greutatea minima a unei probe de laborator care se preleveaza dintr-un lot este de 600 grame, iar greutatea probei de analiza este de 600 grame.

 

Sectiunea a III-a. Conditii de certificare

            Art.75. – (1) Samanta de canepa trebuie sa indeplineasca conditiile tehnice de calitate  si  de stare sanitara prevazute in tabelul nr. 2.

Tabelul nr.2. Conditii tehnice de calitate a semintei la canepa

Puritatea fizica minima, ( % din greutate)

98

Germinatia minima,  (% din seminte pure)

75

Continutul maxim in numar de seminte de alte specii de plante, in proba de analiza (600 g), buc.

        - Alte specii de plante

        - Avena fatua, Avena ludoviciana, Avena sterilis ;

        - Cuscuta spp. ;

        - Orobanche.

30(a)

0

0(b)

(c)

 

            Nota :

a) Determinarea continutului total de alte specii de plante poate sa nu fie efectuata atunci cand nu exista nici o indoiala in legatura cu conditiile fixate in tabelul nr.2 ; 

            b) Determinarea numarului de seminte de Cuscuta spp. poate sa nu fie efectuata atunci cand nu  exista dubii  in legatura cu  conditiile fixate in tabelul nr.2;

c) Samanta trebuie sa fie libera de Orobanche, cu toate acestea, o samanta de Orobanche intr-o proba de 100 grame nu este considerata ca o impuritate daca a doua proba de 200 grame este libera de Orobanche.

(2) Umiditatea maxima admisa este de 10%.

(3) Samanta de canepa trebuie sa corespunda urmatoarelor conditii de stare sanitara:

            a) procentul maxim in numar de seminte contaminate de catre Botrytis spp. este de 5 %, in proba de analiza de 600 g;

            b) in samanta de canepa nu se admit acarieni, insecte si larvele lor vii care ataca samanta.

            Art.76. – (1) Dupa efectuarea tuturor controalelor si aprobarii in camp, a determinarii calitatii semintelor, a starii sanitare si incadrarea rezultatelor in parametri stabiliti se elibereaza documentele de certificare.

(2) Verificarea semintelor de canepa in pre si postcontrol se efectueaza conform precizarilor din Anexa nr. 1.

 

CAPITOLUL V

Conditii de comercializare

 

Art.77. – (1) Samanta de canepa se comercializeaza numai ambalata, inchisa si etichetata, respectand regulile din partea generala a prezentelor norme, iar ambalajele vor fi inchise oficial sau sub supraveghere oficiala.

(2) Mentiunile care figureaza pe eticheta oficiala pentru samanta Prebaza, Baza si Certificata prima si a doua generatie sunt prevazute in Anexa nr.1, art.49.

(3) Samanta se poate comercializa si in ambalaje mici, cu acordul autoritatii. Greutatea ambalajelor mici este pana la 10,0 kg inclusiv. Ambalarea, inchiderea,etichetarea si marcarea se efectueaza conform precizarilor din Anexa nr.1. Inchiderea se face oficial sau sub supraveghere oficiala.

(4) Samanta se  comercializeaza si ca ,, samanta necertificata final,, daca a fost ambalata si etichetata oficial. Mentiunile care figureaza pe eticheta si pe  document  sunt prevazute in Anexa nr.1,art.52.

(5) Umiditatea in timpul depozitarii si comercializarii trebuie sa fie de maximum 10%.

Art.78. – Samanta de canepa va fi controlata oficial, prin sondaj, pe perioada comercializarii.

Art.79. – Samanta destinata comercializarii va fi ambalata si insotita de documentele prevazute in Anexa nr.1.

 

 

TITLUL VIII

Samanta de bumbac

 

CAPITOLUL I

Domeniul de aplicare

 

            Art.80. – Prezentele reguli si norme tehnice se aplica producerii in vederea comercializarii si comercializarii semintelor din specia: Gossypium spp. - Bumbac

 

CAPITOLUL II

Categorii admise

 

            Art.81. – (1) Se supun controlului si certificarii samanta Prebaza, Baza si Certificata prima si a doua generatie (C1) si (C2).

 (2) Generatiile anterioare semintei Prebaza incepand de la  materialul initial pot fi supuse controlului si vor circula cu act de garantarea autenticitatii si calitatii si cu etichete emise de mentinator.

 

CAPITOLUL III

Controlul culturii semincere

 

Sectiunea I. Dispozitii generale

            Art.82. – (1) Inspectorii examineaza  culturile semincere pentru a verifica ca ele corespund caracteristicilor soiurilor prezentate in descrierea oficiala.

(2) Cultura de samanta Prebaza si Baza se inspecteaza in camp numai oficial.

(3) Cultura de samanta Certificata prima si a doua generatie se inspecteaza in camp oficial sau sub supraveghere oficiala.

 

Sectiunea a II-a. Obiective de control

Art.83. – (1) Obiectivele de control in camp ale culturii semincere sunt urmatoarele:

a) in perioada de vegetatie se fac minim doua inspectii in camp

            b) inspectorul verifica daca producatorul are acte de provenienta a semintelor, a respectat normele de amplasare, a identificat cultura semincera printr-o eticheta la fiecare lot (parcela) si  daca a respectat rotatia.

c) in cadrul inspectiei, inspectorul parcurge cultura semincera in totalitate, examinand un numar cat mai mare de plante si totodata face inconjurul campului pentru a controla distanta de izolare.

            d) in perioada infloririi, inspectorul  verifica daca producatorul a eliminat plantele netipice, cele cu tendinta de ramificare monopodiala si a plantele atacate de boli.

            e) la inceputul deschiderii capsulelor, inspectorul  verifica daca s-au executat de producator lucrarile de purificare biologica  si de eliminare a plantelor atacate de boli.

f) inspectorul efectueaza determinarea puritatii varietale si a starii sanitare examinand cate 20 de  plante in 20-30 puncte, in functie de marimea lanului.

 

Sectiunea a III-a. Conditii de aprobare in camp

            Art.84. – (1) Culturile trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute in tabelul nr.1.

Tabelul nr.1. Conditii de aprobare in camp a bumbacului

Specificare

Categoria biologica

Prebaza, Baza

Certificata

(C1) si  (C2)

Unitatea de control,  ha (maximum)

30

100

Rotatia dupa aceeasi specie, ani (minimum)

3

3

Distanta de  izolare, m (minimum)

400

200

Plante cu ramificatii monopodiale, % (maximum)

2

5

Plante cu atac de bacterioza, % (maximum)

3

3

(2) Puritatea varietala la culturile de bumbac trebuie sa corespunda urmatoarelor norme privind numarul de plante de cultura care sunt recunoscute ca avand manifestari netipice soiului sa nu depaseasca:

            a) 1 la 30 m2  pentru samanta Prebaza, Baza ;

b) l la 10 m2  pentru samanta Certificata (C1) si (C2).

(3) Actul de inspectie  in camp se elibereaza de inspector dupa efectuarea ultimei inspectii.

 

CAPITOLUL IV

Controlul si certificarea loturilor de seminte

  Sectiunea I. Transportul si prelucrarea recoltei de seminte

            Art.85. – (1) Samanta neconditionata se transporta, depoziteaza si identifica in conformitate cu regulile si normele din partea generala.

 (2) Pe parcursul prelucrarii semintelor inspectorii vor efectua controale oficiale, prin sondaj, ori de cate ori considera necesar.

 

Sectiunea a II-a. Lotul si proba de analiza

            Art.86. – (1) Loturile trebuie sa fie identificabile si omogene.

(2) Greutatea maxima a unui lot nu trebuie sa depaseasca 25 tone.

(3) Greutatea maxima a unui lot nu poate fi depasita cu mai mult de 5 %.

(4) Greutatea minima a unei probe care se ridica dintr-un lot este de 1000 grame, iar greutatea probei de analiza este de 1000 grame.

 

Sectiunea a III-a. Conditii de certificare

            Art.87. – (1) Samanta de bumbac trebuie sa indeplineasca conditiile tehnice de calitate a semintei prevazute in tabelul nr. 2.

Tabelul nr. 2. Conditiile tehnice de calitate a semintei la bumbac

Puritatea fizica minima, (% din greutate)

98

Germinatia minima,  (% din seminte pure)

80

Continutul maxim in numar de seminte de alte specii de plante in proba de analiza (1000 g), buc.

         -Alte specii de plante

         -Avena fatua, Avena ludoviciana, Avena sterilis

         -Cuscuta spp.

15

0

0(a)

                Nota :

a) Determinare numarului de seminte de Cuscuta spp. poate sa nu fie efectuata daca nu exista dubii cu privire la conditiile fixate in tabelul nr.2.

(2) Umiditatea maxima admisa este de 10%.

(3) La samanta de bumbac nu se admit:

            a) In ceea ce priveste Platyedria gossypiella nu se admite decat un procent maxim de 1 % la proba de analiza de 1000 grame;

            b) In plus pentru productia interna procentul de Botritis cinerea nu va depasi 3 %, iar Fusarium oxysporum forma vasinfectam 4 %;

            a) organisme daunatoare de carantina;

            b) acarieni, insecte si larvele lor vii care ataca samanta.

Art.88. - (1) Dupa efectuarea tuturor controalelor, determinarea calitatii semintelor, a starii sanitare si incadrarea rezultatelor in parametri stabiliti se elibereaza documentele de certificare.

(2) Verificarea semintelor de bumbac in pre si post-control se efectueaza conform precizarilor din Anexa nr.1.

 

CAPITOLUL V

Conditii de comercializare

 

Art.89. – (1) Samanta de bumbac se comercializeaza numai ambalata, inchisa si etichetata, respectand regulile din partea generala a prezentelor norme, iar ambalajele vor fi inchise oficial sau sub supraveghere oficiala.

(2) Mentiunile care figureaza pe eticheta oficiala pentru samanta Prebaza, Baza si  Certificata (C1) si (C2) sunt prevazute in Anexa nr.1, art.49.

(3) Samanta se poate comercializa si in ambalaje mici, cu acordul autoritatii. Greutatea ambalajelor mici este pana la 10,0 kg inclusiv. Ambalarea, inchiderea, etichetarea si marcarea se efectueaza conform precizarilor din Anexa nr.1. Inchiderea se face oficial sau sub supraveghere oficiala.

(4) Samanta se  comercializeaza si ca ,,samanta necertificata final,, daca a fost ambalata si etichetata oficial. Mentiunile inscrise pe eticheta si pe  document  sunt prevazute in Anexa nr.1,art 52.

(5) Umiditatea la depozitare si in timpul comercializarii va fi de  maximum  10 %.

Art.90. – Samanta de bumbac va fi controlata oficial, prin sondaj, pe perioada comercializarii.

Art.91. – Samanta destinata comercializarii va fi ambalata si insotita de documentele prevazute in Anexa nr.1.

 

  TITLUL IX

Samanta de chimion, sofran si mac

 

CAPITOLUL I

Domeniul de aplicare

 

            Art.92. – Prezentele reguli si norme tehnice se aplica producerii in vederea comercializarii si comercializarii semintelor din speciile:

1) Carum carvi L.-Chimion

2) Carthamus tinctorius L.-Sofran

3) Papaver somniferum L.-Mac

 

CAPITOLUL II

Categorii admise

 

            Art.93. – (1) Se supun controlului si certificarii samanta Prebaza, Baza, Certificata produsa la producatori inregistrati.

(2) Generatiile anterioare  semintei Prebaza incepand de la materialul initial pot fi supuse controlului si vor circula cu act de garantarea autenticitatii si calitatii si cu etichete emise de mentinator.

 

CAPITOLUL III

Controlul culturii semincere

 

Sectiunea I. Dispozitii generale

            Art.94. – (1) Inspectorii examineaza culturile semincere pentru a verifica ca ele corespund caracteristicilor soiurilor prezentate in descrierea oficiala.

(2) Cultura de samanta Prebaza si Baza se inspecteaza in camp numai oficial.

(3) Cultura de samanta Certificata se inspecteaza in camp oficial sau sub supraveghere oficiala.

 

Sectiunea a II-a. Obiective de control

Art.95. – (1) Obiectivele de control in camp ale culturii semincere sunt urmatoarele:

a) in perioada de vegetatie se fac minim trei inspectii in camp;

            b) la infiintarea culturii, inspectorii verifica daca producatorul are acte de provenienta a semintelor, a respectat normele de amplasare a culturii, rotatie, distanta de izolare si daca a identificat cultura semincera printr-o eticheta la fiecare lot (parcela) utilizata pentru samanta.

          c) in cursul perioadei de vegetatie producatorul elimina plantele netipice, bolnave si slab dezvoltate,  buruienile cu seminte greu separabile.

            d) in perioada infloritului, inspectorul verifica daca producatorul a executat purificarea biologica, eliminand plantele netipice, care se abat prin culoarea florilor sau prin alte caractere de la tipul soiului .

            e) inspectorul efectueaza determinarea puritatii varietale si a starii sanitare, examinand  5 puncte a  cate 100 mp, in functie de marimea parcelei.

 

Sectiunea a III-a. Conditii de aprobare in camp

            Art.96. – (1) Culturile trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute in tabelul nr. 1.

Tabelul nr. 1. Conditii de aprobare in camp la mac, chimion si sofran.

Specificare

Categoria biologica

Prebaza, Baza

Certificata

Unitatea de control, ha (maximum)

20

100

Rotatia dupa aceeasi specie, ani (minimum)

4

4

Distanta de izolare, m (minimum):

-chimion si sofran

-mac

 

400

1

 

200

1

Puritatea varietala, % (minimum) la mac

99,0

98,0

(2) Puritatea varietala la chimion si sofran, numarul maxim de plante ale speciei cultivate care sunt recunoscute ca netipice soiului trebuie sa nu depaseasca:

a) pentru samanta Prebaza, Baza : 1 la 30 mp;

b) pentru samanta Certificata : 1 la 10 mp.

(3) Puritatea specifica: numarul de plante apartinand diferitelor specii al caror seminte sunt greu de deosebit in laborator de cele ale speciei cultivate, sau al caror polen poate sa fecundeze usor plantele culturii semincere nu trebuie sa depaseasca:

a) pentru samanta Baza : 1 la 30 mp;

b) pentru samanta Certificata : 1 la 10 mp.

 

CAPITOLUL IV

Controlul si certificarea loturilor de seminte

 Sectiunea I. Transportul si prelucrarea recoltei de seminte

            Art.97. – (1) Semintele neconditionate se transporta, depoziteaza si identifica pe partide.

(2) Pe parcursul prelucrarii, inspectorii vor efectua controale oficiale, prin sondaj, ori de cate ori considera necesar.

 

Sectiunea a II-a. Lotul si proba de analiza

            Art.98. – (1) Loturile trebuie sa fie identificabile si omogene.

(2) Greutatea maxima a unui lot este de 10 tone pentru chimion si mac, iar pentru sofran este de 25 tone.

(3) Greutatea maxima a unui lot nu poate fi depasita cu mai mult de 5 %.

(4) Greutatea minima a unei probe de laborator prelevata dintr-un lot este de 200 grame pentru chimion, 50 grame pentru mac si de 900 grame pentru sofran. Greutatea probei de analiza pentru determinarea continutului maxim in numar de seminte de alte specii de plante si starii sanitare este: 80 grame pentru chimion, 10 grame pentru mac si 900 grame pentru sofran.

 

Sectiunea a III-a. Conditii de certificare

            Art.99. – (1) Semintele de mac, chimion si sofran trebuie sa indeplineasca conditiile tehnice  de calitate a semintei si stare sanitara prevazute in tabelul nr.2.

Tabelul  nr.2. Conditiile tehince de calitatea semintei la mac, chimion si sofran

Puritatea fizica minima, (% din greutate)

mac

98

chimion

97

sofran

98

 

Germinatia minima, (% din samanta pura)

mac

80

chimion

70

sofran

75

Continutul maxim in numar de seminte de alte specii de plante in proba de analiza :

   - Alte specii de plante.

mac

25(a)

chimion

25(a)

sofran

5

 - Avena fatua, Avena ludoviciana, Avena sterilis.

 

 

 

   - Cuscuta spp.

mac

0

chimion

0

sofran

0

mac

0(b) (c)

chimion

0 (b) (c)

sofran

0 (c)

  -Raphanus raphanistrum

  -Alopecurus myosuroides

chimion

10

chimion

3

Continutul in seminte de Orobanche

sofran

(d)

       

Nota:

          a) Determinarea continutului total de seminte de alte specii de plante poate sa nu fie efectuata atunci cand nu exista nici o indoiala ca ele nu respecta conditiile fixate in tabelul nr.2.

            b) Determinarea numarului de seminte de Cuscuta spp. poate sa nu fie efectuata daca nu exista dubii privitor la conditiile fixate in tabelul nr.2.

c) Prezenta unei seminte de Cuscuta spp. in proba de analiza nu se ia in calcul daca o a doua proba de aceeasi greutate este libera de Cuscuta spp.

            d) Samanta de sofran trebuie sa fie libera de Orobanche, cu toate acestea o samanta de Orobanche intr-o proba de 100 grame nu este considerata ca o impuritate daca o a doua proba de 200 grame este libera de Orobanche.

(2) Umiditatea maxima admisa pentru mac, chimion si sofran este de 12%.

(3) In semintele de mac, chimion si sofran nu se admit :

a) organisme daunatoare de carantina ;

b) acarieni, insecte si larvele lor vii care ataca samanta.

Art.100. – (1) Dupa efectuarea tuturor controalelor, determinarea calitatii semintei, a starii sanitare si incadrarea rezultatelor in parametri stabiliti se elibereaza documentele de certificare.

(2) Verificarea semintelor de mac, chimion si sofran in pre si postcontrol se efectueaza conform precizarilor din Anexa nr.1.

 

CAPITOLUL V

Conditii de comercializare

 

Art.101. – (1) Samanta de mac, chimion si sofran se comercializeaza numai ambalata, inchisa si etichetata, respectand regulile din partea generala a prezentelor norme, iar ambalajele vor fi inchise oficial sau sub supraveghere oficiala.

(2) Mentiunile care figureaza pe eticheta oficiala pentru samanta Prebaza, Baza si Certificata sunt prevazute in Anexa nr.1, art.49.

(3) Samanta se poate comercializa si in ambalaje mici, cu acordul autoritatii. Greutatea ambalajelor mici este pana la 10,0 kg inclusiv. Ambalarea, inchiderea, etichetarea si marcarea se efectueaza conform prevederilor din Anexa nr.1. Inchiderea se face oficial sau sub supraveghere oficiala.

(4) Samanta se  comercializeaza si ca „samanta necertificata final” daca a fost ambalata si etichetata oficial. Mentiunile inscrise pe eticheta si pe  document  sunt prevazute in Anexa nr.1, art.52.

(5) Umiditatea la depozitare si in timpul comercializarii va fi de  maximum  12 % pentru toate speciile.

Art.102. –  Samanta de mac, chimion si sofran va fi controlata oficial,  prin sondaj, pe perioada comercializarii.

Art.103. – Samanta destinata comercializarii va fi ambalata si insotita de documentele prevazute in Anexa nr.1.