back

M.Of.nr. 273 din 27 aprilie 2010

 

 

ORDIN NR. 92
pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii,

padurilor si dezvoltarii rurale nr. 341/2009 privind stabilirea

 tarifelor pentru efectuarea controlului, certificarii,

inregistrarii, supravegherii, monitorizarii si acreditarii

pentru producerea, prelucrarea si/sau comercializarea semintelor

 si a materialului saditor, precum si pentru efectuarea testelor

 de calitate a semintelor si a materialului saditor

 

 

   Vazand Referatul de aprobare al Directiei generale politici agricole nr. 79.784 din 14 aprilie 2010,
   avand in vedere Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii si libertatea de a furniza servicii in Romania,
   in temeiul prevederilor art. 21 alin. (2) din Legea nr. 266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul si certificarea calitatii, comercializarea semintelor si a materialului saditor, precum si inregistrarea soiurilor de plante, precum si ale art. 7 alin. (5) al Hotararii Guvernului nr. 25/2010 privind reorganizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale,


 

   ministrul agriculturii si dezvoltarii rurale emite urmatorul ordin:


 

   Art. I. - Ordinul ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr. 341/2009 privind stabilirea tarifelor pentru efectuarea controlului, certificarii, inregistrarii, supravegherii, monitorizarii si acreditarii pentru producerea, prelucrarea si/sau comercializarea semintelor si a materialului saditor, precum si pentru efectuarea testelor de calitate a semintelor si a materialului saditor, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 374 din 3 iunie 2009, se modifica dupa cum urmeaza:
   1. La anexa nr. 1, capitolul II se modifica si se inlocuieste conform anexei nr. 1, care face parte integranta din prezentul ordin.
   2. La anexa nr. 2, capitolul IV se modifica si se inlocuieste conform anexei nr. 2, care face parte integranta din prezentul ordin.
   Art. II. - Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


 

                         Ministrul agriculturii si dezvoltarii rurale,
                                          Mihail Dumitru

   Bucuresti, 16 aprilie 2010.
   Nr. 92.


                                                                              ANEXA Nr. 1


Capitolul II
Controlul in vederea inregistrarii, acreditarii,

supravegherii si monitorizarii unor activitati

ale operatorilor economiciSpecificatie

U.M.

Tarif
(lei/U.M.)

1. Controlul in vederea inregistrarii operatorilor economici pentru: producere, prelucrare, comercializare

lei/obiectiv

267,7

2. Supravegherea si monitorizarea operatorilor economici; controlul in vederea acreditarii pentru efectuarea inspectiei in camp; controlul in vederea acreditarii unor persoane pentru prelevarea esantioanelor in vederea testarii in laborator/grupa de specii; controlul in vederea acreditarii unui laborator pentru testarea semintelor, in vederea:

a) controlului anual in vederea verificarii indeplinirii continue a cerintelor pentru continuarea activitatii

lei/autorizatie

230,6

b) verificarii documentatiei

lei/cerere

99,6

c) instruirii personalului

lei/persoana

46,0

d) testarii cunostintelor personalului

lei/persoana

56,8

3. Controlul in vederea acreditarii pentru efectuarea inspectiei in camp privind verificarea in teren si intocmirea raportului de audit

lei/persoana

918,0

4. Controlul in vederea acreditarii persoanelor pentru prelevarea esantioanelor in vederea testarii in laborator/grupa de specii privind testarea practica si intocmirea raportului de audit

lei/persoana

1.747,0

5. Controlul in vederea acreditarii unui laborator pentru testarea semintelor

a) verificarea cererii si a Manualului calitatii

lei/laborator

398,7

b) verificarea practica a efectuarii testelor de laborator

lei/laborator

2.756,7

c) verificarea practica a managementului, dotarii si intocmirea raportului de audit - fara cazarea, transportul si diurna auditorilor

lei/laborator

598,8

NOTA:
Transportul, cazarea si diurna auditorilor se factureaza suplimentar tarifului prevazut la lit. c).

 

   6. Pentru supravegherea si monitorizarea persoanei acreditate pentru efectuarea inspectiei in camp conform reglementarilor specifice in vigoare, tarifele se echivaleaza cu tarifele prevazute la cap. I, in functie de specie sau grup de specii.
   7. Pentru supravegherea si monitorizarea persoanei acreditate pentru prelevarea esantioanelor din loturile de samanta in vederea efectuarii testelor de laborator conform reglementarilor specifice in vigoare, tarifele se echivaleaza cu tarifele prevazute in anexa nr. 2.
   8. Pentru supravegherea si monitorizarea laboratorului acreditat pentru testarea semintelor, conform reglementarilor specifice in vigoare, tarifele se echivaleaza cu tarifele prevazute in anexa nr. 2, dupa caz.
   NOTE:
   1. Tarifele prevazute la pct. 1 din tabel, referitoare la controlul in vederea inregistrarii operatorilor economici pentru: producere, prelucrare, comercializare, se majoreaza cu 50% pentru al doilea control in vederea inregistrarii, iar pentru urmatoarele controale, cu 100%.
   2. Tarifele prevazute la pct. 2 lit. d) din tabel, referitoare la testarea cunostintelor personalului, se majoreaza cu 50% pentru prima retestare a pregatirii profesionale, iar pentru urmatoarele retestari, cu 100%.
   3. Tarifele prevazute la pct. 1 si 2 lit. c) si d) din tabel, referitoare la instruirea personalului si testarea cunostintelor personalului, se majoreaza cu 100% pentru prestarile in regim de urgenta in termen de 48 de ore, iar cele prevazute la pct. 2 lit. a) din tabel, referitoare la controlul anual in vederea verificarii indeplinirii continue a cerintelor pentru continuarea activitatii, se majoreaza cu 50%.


                                                                              ANEXA Nr. 2

                                       Capitolul IV
             Prestatii privind certificarea semintelor si a materialului saditorNr.
crt.

Specificatie

U.M.

Tarif
(lei/U.M.)

1.

Plombarea (sigilarea)

lei/ambalaj

0,9

2.

Prelevarea de esantioane si sigilarea esantioanelor a) manuala

- la saci obisnuiti

lei/esantion elementar

0,5

- la saci jumbo

lei/esantion elementar

3,5

- in vrac

lei/lot

16,1

- la ambalaje mici (cutii, saculete, pungi, plicuri)

lei/ambalaj esantionat

0,5

- material saditor

lei/esantion

6,9

b) automata

lei/esantion

14,8

3.

Certificarea lotului (receptia finala, inainte de livrarea lotului)

- soiuri si hibrizi plante agricole

lei/kg

0,003

- soiuri si hibrizi legume

lei/kg

0,03

- cartof

lei/kg

0,003

- material de inmultire si plantare

lei/ambalaj

0,03

4.

Certificarea prin supraveghere la reambalare sau la aplicarea vignetelor/8 ore, dupa caz

 

lei/lot

116,3

5.

Redactarea si imprimarea de documente (certificate)

 

lei/bucata

5,6

6.

Redactarea si imprimarea de etichete (certificate)

 

lei/bucata

0,2

7.

Redactarea si imprimarea de vignete (certificate)

 

lei/bucata

0,07

8.

Redactarea, imprimarea si aplicarea vignetelor

 

lei/ambalaj

0,09

9.

Imprimarea formularului-adeverinta de transport plus redactarea si imprimarea partiala sau totala a continutului

 

lei/set

0,5

10.

Imprimarea formularului-certificat de calitate al furnizorului plus redactarea si imprimarea partiala sau totala a continutului

 

lei/set

0,9

11.

Copii de pe formulare si documente publice

 

lei/pagina

0,4

 

   NOTE:
   1. Tarifele prevazute la pct. 4 din tabel, referitoare la certificarea prin supraveghere la reambalare sau la aplicarea vignetelor/8 ore, dupa caz, se majoreaza astfel: pentru urmatoarele 8 ore la acelasi lot, cu 50%, iar pentru timpul care depaseste 16 ore la acelasi lot, cu 100%.
   2. Tarifele prevazute la pct. 5-8 din tabel, referitoare la redactarea si imprimarea de documente, etichete si vignete, respectiv redactarea, imprimarea si aplicarea vignetelor, nu includ valoarea formularelor si etichetelor.
   3. La solicitarea de suplimentare a numarului de etichete pentru acelasi lot, tarifele prevazute la pct. 5-7 din tabel, referitoare la redactarea si imprimarea de documente, etichete si vignete, respectiv redactarea, imprimarea si aplicarea vignetelor, se majoreaza cu 100%.
   4. Tariful pentru etichetele prevazute la pct. 5-8 din tabel, referitoare la redactarea si imprimarea de documente, etichete si vignete, respectiv redactarea, imprimarea si aplicarea vignetelor, imprimate de firma acreditata, este de 0,02 lei/eticheta.
   5. In cazul ridicarii automate a probelor, se aplica urmatoarele tarife:
    pentru prima verificare, 195,3 lei/aparat/specie;
    pentru verificarea si monitorizarea anuala, 300,0 lei/aparat/specie.6. Tariful prevazut la pct. 2 din tabel, privind prelevarea de esantioane si sigilarea esantioanelor, efectuata de un esantionor acreditat, se reduce cu 60%.
   7. Tarifele prevazute la pct. 2 din tabel, pentru prelevarea si sigilarea la cerere a unui nou esantion din acelasi lot, se majoreaza cu 100%.