inapoi

                Anexa nr. 2

la reguli si norme tehnice interne

 

 

Reguli si norme tehnice specifice privind producerea in vederea comercializarii, prelucrarea, controlul si/sau certificarea calitatii semintelor si materialului saditor din unele specii de legume, produse si comercializate pe teritoriul Romaniei

 

 

CAPITOLUL I

Domeniul de aplicare

  

Art.1. - Prezentele reguli si norme tehnice specifice se aplica speciilor care nu sunt reglementate de legislatia comunitara, produse si  comercializate pe teritoriul Romaniei, in completare la prevederile Regulilor si normelor tehnice interne privind producerea in vederea comercializarii, prelucrarea, controlul si/sau certificarea calitatii semintelor si materialului saditor din unele specii de plante produse si comercializate pe teritoriul Romaniei.

         Art.2. - (1) Prezentele reguli si norme tehnice specifice se aplica urmatoarelor  specii produse si comercializate pe teritoriul Romaniei:

1. Bame - Abelmoschus esculentus (L.) Moench.

2. Batat - Ipomea batatas (L.) Poir.

3. Cimbru de gradina - Satureja hortensis L.

4. Dovleac placintar - Cucurbita moschata Duch. onvar.moschata Duch.

5. Fasolita - Vigna unguiculata(L.) Walp.

6. Hrean - Armoracia rusticana Gaertn. Meyer et Scherb.

7. Leustean - Levisticum officinale W.D.J.Koch.

8. Linte - Lens culinaris Medik.

            9. Loboda - Atriplex hortensis L.

10. Marar - Anethum graveolens L.

11. Naut - Cicer arietinum L.

12. Pastarnac - Pastinaca sativa L. var. hortensis (Mill.) Ehrh.

13. Porumb zaharat - Zea mays L. convar.saccharata Koern.

14. Porumb pentru floricele - Zea mays L.convar. everta (Sturt) Harsberg

15. Revent - Rheum rhabarbarum L.

16. Stevie - Rumex patientia L.

(2) Alte specii de plante care au destinatie alimentara, neprevazute la alin. (1) sau in alte reguli si norme tehnice in vigoare, pot fi tratate prin asimilare cu cele prevazute in prezentele reguli si norme tehnice si se supun acestora.

         Art.3. - In conformitate cu art. 24 alin. (3) din Legea nr. 266/2002 pentru speciile nominalizate in prezentul ordin, exceptie facand soiurile care sunt inregistrate in Catalogul oficial al Romaniei, micii producatori neprofesionisti pot comercializa pe piata locala direct catre utilizatorul final neprofesionist, seminte si material saditor care nu satisfac prezentele reguli si norme tehnice specifice, cu respectarea regulilor prevazute in  art. 5 alin. (2) litera d), e) din anexa nr.1 a Ordinului MAAP nr. 350/2002.

 

CAPITOLUL II

Categorii admise

 

         Art.4. - (1) Samanta si materialul de inmultire, altul dacat semintele, definit in continuare material saditor, de legume, se controleaza si se certifica oficial ca samanta si materialul saditor din categoria Prebaza, Baza, Certificata, sau se controleaza ca samanta si material saditor din categoria Standard, definite in capitolul II din anexa nr.1 a Ordinului MAAP nr.350/2002,  pentru soiurile protejate sau cele inregistrate  in Catalogul oficial al Romaniei si care satisfac prezentele reguli si norme tehnice.

(2) Samanta si materialul saditor produse ca specie, fara denumire de soi, se controleaza ca samanta si material Standard pentru speciile care fac obiectul prezentelor reguli si norme.

(3) Generatiile anterioare semintei de Prebaza pot fi supuse controlului si vor circula cu act de garantare a autenticitatii emis de creator sau mentinator.

 

CAPITOLUL III
Producerea semintelor si materialului saditor

 

Sectiunea I. Inscrierea la multiplicare si numarul de identitate al culturii

 

         Art.5. - (1) Inscrierea la multiplicare si numarul de identitate a culturilor producatoare de samanta se efectueaza cu respectarea prevederilor art. 10, alin. (1) - (6) si (8) si art. 11 din anexa nr.1 a Ordinului MAAP nr. 350/2002.

(2) Inscrierea la multiplicare a materialului saditor se efectueaza pe formularul denumit „Declaratie de multiplicare” prevazut in anexa nr.1.1 din Ordinul MAAP nr.350/2002. „Declaratia de multiplicare” va fi insotita de urmatoarele documente de provenienta:

a) documentele de calitate ale semintei in cazul producerii materialului saditor din samanta, sau documentele de calitate in cazul cand materialul provine din alt material de inmultire;

b) contractul de multiplicare, daca este cazul;

c) acordul proprietarului soiului in cazul soiurilor protejate;

d) schita de amplasare a culturii.

 

Sctiunea a II-a. Producerea semintelor si a materialui saditor din categoria biologica
Prebaza, Baza si Certificata

 

         Art.6. - (1) Samanta Prebaza, Baza si Certificata din soiurile inregistrate ale speciilor mentionate in prezentul ordin se poate comercializa numai daca a fost  certificata oficial sau sub supraveghere oficiala.

(2) Regulile de producere a acestor categorii sunt redate in art. 12 , alin. (2) si (3) si art. 13 din anexa nr.1 a Ordinului MAAP nr.350/2002.

(3) Producerea materialului saditor din aceste categorii cade in responsabilitatea agentilor economici inregistrati definiti in continuare furnizori.

 

Sectiunea a III-a. Producerea semintelor si a materialului saditor

din categoria Standard

 

         Art.7. - (1) Producerea semintelor din speciile mentionate in prezentele reguli si norme tehnice, din categoria Standard, se realizeaza in conditiile prevazute in capitolul III din anexa nr. 2.6 a Ordinului MAAP nr.350/2002.

(2) Producerea materialului saditor din aceasta categorie cade in responsabilitatea furnizorilor inregistrati. Obligatiile furnizorului, acreditarea unor activitati ale furnizorului, supravegherea si monitorizarea furnizorului, se efectueaza in conformitate cu prevederile din capitolele III, IV si V din anexa Ordinului MAAP nr.381/2002.

 

Sectiunea a IV-a. Obligatiile agentilor economici inregistrati pentru producerea de samanta si material saditor in vederea comercializarii

 

         Art. 8. - Obligatiile agentilor economici inregistrati pentru producerea de samanta si material saditor sunt redate in  art. 14 - 16 din anexa nr.1 a Ordinului MAAP nr.350/2002.

 

CAPITOLUL IV

Inspectia in camp a culturilor in vederea stabilirii identitatii,

autenticitatii, puritatii varietale si starii sanitare

 

Sectiunea I. Culturile si categoriile de samanta care se supun
 inspectiei in camp

 

         Art.9. - Culturile pentru samanta care se supun inspectiei in camp sunt prevazute in art. 19 din anexa nr.1 a Ordinului MAAP nr. 350/2002.

         Art.10. - Categoriile biologice care se supun inspectiei oficiale in camp sunt toate descendentele semintei amelioratorului: Prebaza, Baza, Certificata, conform prezentelor norme si reguli. Categoria Standard se supune controlului oficial prin sondaj, inclusiv in postcontrol.

 

Sectiunea a II- a. Inspectia culturilor pentru producerea de samanta

 

         Art.11. - (1) Inspectia in camp a culturilor pentru producerea semintelor in vederea certificarii oficiale, din categoriile Prebaza, Baza, Certificata, se efectueaza de catre inspectorul oficial.

(2) Inspectia in camp a culturilor pentru producerea semintei Standard se efectueaza de catre inspectorul furnizorului in conformitate cu art. 21 din anexa 2.6 a Ordinului 350/2002.

(3) In cadrul verificarilor inspectorul  respecta cerintele prevazute in art. 23 alin (2) si (3)  din anexa nr.1 a Ordinului MAAP nr. 350/2002.

(4) Inspectorul  va inspecta cultura semincera, in momentele critice de producere a semintei, pentru a se asigura ca producatorul a respectat urmatoarele obiective:

a) are acte de provenienta. Stabilirea provenientei sau categoriei biologice este redata in art.21 din anexa nr.1 a Ordinului MAAP nr. 350/2002;

         b) a respectat distanta de izolare si rotatia recomandata de amelioratorul sau mentinatorul soiului. Verificarea amplasarii culturilor pentru samanta este redata in art. 22 alin. (1)  si (3) din anexa nr.1 a Ordinului MAAP nr. 350/2002.

         c) a executat lucrarile de eliminare a plantelor care apartin altor specii, a organismelor daunatoare;

         d) a executat lucrarile de purificare biologica prin eliminarea plantelor netipice,  in special in fenofazele de inainte de  inflorire  si infloritul in masa, a eliminat plantele slab dezvoltate, cu inflorire  timpurie si tardiva;

         e) a luat masuri de combatere a organismelor daunatoare.

(5) Inspectorul determina in camp puritatea varietala, in special in faza de inflorire, in 5-10 puncte cate 50 plante/punct;    

(6) Puritatea varietala minima a soiurilor sau hibrizilor  pentru samanta de Prebaza si Baza este de minimum 97%, iar pentru samanta Certificata este de minimum 95%.

(7) Determinarea autenticitatii se stabileste in conformitate  cu art. 24  din anexa nr.1 a Ordinului MAAP nr. 350/2002.

(8) Determinarea categoriei biologice la recoltare se stabileste in functie de descendenta, de indeplinirea conditiilor minime de autenticitate, puritate varietala si stare fitosanitara prevazute in  prezentele reguli si norme.

(9) In cazul hibrizilor de porumb zaharat si de floricele se vor aplica integral prevederile anexei nr. 2.1 titlul III din Ordinul MAAP nr. 350/2002.

(10) Determinarea puritatii speciei, soiului, liniei parentale, hibridului si a componentelor culturii, in cazul semintelor, se asimileaza cu cele din „Manualul OCDE privind certificarea puritatii varietale a semintelor destinate comertului international - Anexa II: Inspectia in camp a culturilor de seminte”.

(11) Multiplicatorii, respecta prevederile privind parcelele de verificare din art. 27 alin. (1) - (3) din anexa nr.1 a Ordinul MAAP nr. 350/2002 privind parcelele de verificare.

(12) La culturile bienale sau perene se respecta prevederile din art. 28 din anexa nr. 1 a Ordinului MAAP nr. 350/2002.

(13) In cazul in care cultura nu indeplineste conditiile din prezentele reguli si norme tehnice se poate executa o reinspectie cu respectarea conditiilor prevazute in  art. 29 din anexa nr. 1 a Ordinului MAAP nr. 350/2002.

(14) Pentru respingerea culturilor producatoare de samanta in camp, inspectorul  respecta prevederile art. 30 alin. (2) - (7) din anexa nr.1 a Ordinului MAAP nr. 350/2002. Respingerea unei culturi semincere trebuie anuntata producatorului cu cel putin trei zile inainte de recoltare.

(15) In cazul procedurii de litigiu se respecta prevederile art. 31 din anexa nr.1 a Ordinului MAAP nr. 350/2002.

(16) Eliberarea actului de inspectie in camp se efectueaza de inspector dupa efectuarea ultimei inspectii si daca celelalte conditii au fost indeplinite, respectand prevederile din art. 32 din anexa nr.1 a Ordinului MAAP nr. 350/2002.

 

Sectiunea a III-a. Inspectia in camp a materialului saditor

 

Art.12. - (1) Conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca materialul saditor legumicol sunt prevazute in art.11 si 12 din din anexa  a Ordinului nr. 381/2002.

(2) La cererea producatorului materialul saditor poate fi certificat ca material din categoriile Prebaza, Baza sau Certificat.

(3) In cazul in care  cultura de producere de material saditor nu indeplineste conditiile din prezentele reguli si norme tehnice se poate executa o reinspectie la cererea producatorului conform prevederilor art.7 din anexa Ordinului MAAP nr.381/2002.

(4) Inspectorul oficial are acces la toate insemnarile, documentele si informatiile pe care la detine producatorul, in toate sectoarele si in special cand executa inspectiile vizuale si cand ridica probe.

(5) Actul de inspectie pentru materialul saditor se elibereaza de inspector dupa efectuarea ultimei inspectii si daca conditiile au fost indeplinite.

 

CAPITOLUL V

Prelucrarea semintelor si materialului saditor

 

Sectiunea I. Etapele prelucrarii, cererea pentru controlul sau certificarea semintelor

         Art.13. - (1) Pentru prelucrarea semintelor, in toate fazele de la recoltare pana la comercializare, se respecta prevederile art. 33 - 35 din anexa nr.1 a Ordinului MAAP nr. 350/2002.

(2) Pe parcursul procesului de prelucrare a semintelor, inspectorii efectueaza controale,  prin sondaj, ori de cate ori considera necesar. 

(3) Materialul saditor se sorteaza, fasoneaza, trateaza, ambaleaza, lotizeaza, eticheteaza si se depoziteaza de catre producator si/sau prelucrator.

 

Sectiunea a II-a. Obligatiile agentilor economici inregistrati pentru

prelucrarea semintelor si material saditor

 

         Art.14. - (1) Agentii economici inregistrati pentru prelucrarea semintelor de legume respecta prevederile  art. 36 din anexa nr.1 a Ordinului MAAP nr. 350/2002.

(2) Inspectorul oficial are acces la toate insemnarile, documentele si informatiile pe care le detine prelucratorul privind materialul saditor, in toate sectoarele si in special cand executa controale.

(3) Prelucratorul trebuie sa aiba echipament tehnic corespunzator pentru recoltarea, productia, ambalarea, pastrarea si depozitarea materialului saditor intr-o maniera adecvata obtinerii unui material de calitate corespunzator.

(4) Prelucratorul poate sa solicite autoritatii oficiale sa ridice probe si sa certifice loturile de material saditor prin documentul „Declaratia de certificare a loturilor de samanta”.

(5) Sa tina evidenta la zi a productiei, tranzactiilor si a stocurilor de material saditor intr-un registru de intrari si iesiri.

 

Sectiunea a III-a. Depozitarea inainte de conditionare

 

         Art.15. - (1) Pentru depozitarea recoltei de seminte (brute) neconditionate atat la producator cat si la prelucrator se respecta prevederile art. 37 din anexa nr.1 a Ordinului MAAP nr. 350/2002.

(2) Depozitarea materialului saditor se face pe partide, iar fiecare partida va purta numarul de identitate initial. In cazul in care materialul saditor se obtine direct din samanta, partida de material saditor se constituie din productia obtinuta din samanta care apartine unui singur lot.

         Art.16. - (1) Pentru conditonarea semintei si formarea loturilor se  respecta prevederile art. 38 si 39 din anexa nr.1 a Ordinului MAAP nr. 350/2002.

(2) Materialul saditor va fi tinut separat, pe loturi, in timpul cresterii, mutarii, sortarii si ambalarii. Loturile vor fi omogene si identificabile.  Dintr-o partida se pot constitui unul sau mai multe loturi.

 

Sectiunea a  IV-a. Ambalarea si inchiderea ambalajelor

 

         Art.17. - (1) Pentru ambalarea semintelor si inchiderea ambalajelor se respecta prevederile art. 40 alin. (1) - (3), art. 41 si 42 din anexa nr.1 a Ordinului MAAP nr. 350/2002.

(2) Se pot utiliza ca ambalaje si containere de diverse marimi, etichetate si sigilate. 

(3) Ambalajele mici sunt ambalaje care contin cantitati mici de seminte, in functie de specie:

a) 5,0 kg  inclusiv in cazul speciilor de porumb zaharat si de floricele;

b) 500,0 grame inclusiv bame, batat, dovleac, fasolita, linte, naut, revent;

c) 100,0 grame inclusiv pentru semintele celorlalte specii.

(4) Ambalajele mici se pot utiliza pentru diferite specii din categoria Baza, Certificata, Standard si amestecuri de seminte. Ambalajele mici vor fi insotite de  eticheta oficiala sau vigneta oficiala in cazul semintelor din categoria Baza si Certificata  sau de eticheta furnizorului in cazul semintei Standard si amestecurilor de seminte. Eticheta oficiala si vigneta oficiala  pot fi adezive sau nu. In cazul ambalajelor mici se poate folosi eticheta furnizorului imprimata direct pe ambalaj sau adeziva, iar in acest caz eticheta furnizorului, poate deveni eticheta oficiala cu acordul ITCSMS sau LCCSMS.

(5) Ambalajele normale sunt cele care depasesc capacitatea celor mici.

(6) Ambalarea materialului saditor se efectueaza in loturi separate, bine identificate, in ambalaje adecvate potrivite tipului si marimii materialului si care sa asigure integritatea acestuia pe timpul manipularii, iar producatorul sau prelucratorul va tine o evidenta intr-un registru a urmatoarelor date: compozitia lotului si originea fiecarei componente individuale care compune lotul.

 

Sectiunea a V-a. Marcarea ambalajelor de seminte si material saditor

 

         Art.18. -  Pentru marcarea  ambalajelor de seminte, cat si pentru mentiunile care vor fi imprimate pe ele, se respecta  prevederile art. 45 - 47 din anexa nr.1 a Ordinului MAAP nr. 350/2002.

         Art.19. - (1) Eticheta oficiala de la exteriorul ambalajelor, va avea dimensiunile minime de 110 mm x 70 mm si in functie de categoria semintelor va avea urmatoarele culori:

         a) alba cu diagonala violet - pentru samanta Prebaza;

         b) alba - pentru samanta Baza;

         c) albastra - pentru samanta Certificata ;

         d) gri - pentru samanta necertificata final;

         e) verde - pentru seminte in amestec (mixtura).

(2) Pentru eticheta oficiala se respecta mentiunile in art. 48 alin. (2) - (4), art. 49 alin. (1), cu exceptia prevederilor pentru samanta Certificata prima, a doua si a treia generatie, alin. (2), (3), (5) , art. 51 - 53 din anexa nr.1 a Ordinului MAAP nr. 350/2002.

Art.20. - Pentru vigneta oficiala se respecta prevederile din art. 54 alin.(1), cu exceptia precizarilor pe specii sau grupe de specii, din anexa nr.2, alin. (2) si (3) si art. 55 din anexa nr.1 a Ordinului MAAP nr. 350/2002. 

Art.21. - Plombele oficiale si banda autoadeziva  respecta prevederile art. 56 si 57 din anexa nr.1 a Ordinului MAAP nr. 350/2002. 

Art.22. - Eticheta  furnizorului pentru samanta din categoriile Prebaza, Baza si Certificata trebuie se respecte prevederile din art. 58 alin. (1) - (8) din anexa nr.1 a Ordinului MAAP nr. 350/2002. 

         Art.23. - Pentru vigneta furnizorului se respecta prevederile  art. 59 din anexa nr.1 a Ordinului MAAP nr. 350/2002. 

Art.24. - (1) Eticheta furnizorului care se foloseste pentru samanta Standard trebuie sa respecte prevederile art. 27 alin. (1) si alin. (3) din anexa nr.2.6 a Ordinului MAAP nr. 350/2002.

         Art.25. - (1) Eticheta care se foloseste pentru materialul saditor este eticheta furnizorului, sau la cerere eticheta oficiala.

(2) Eticheta sau documentul furnizorului pentru materialul saditor nu pot fi refolosite si trebuie sa fie acceptate de ITCSMS sau LCCSMS.

(3)Toate mentiunile vor fi imprimate neadmitandu-se adaugiri prin manuscriere, iar literele si cifrele sa fie lizibile.

(4) Mentiunile care figureaza pe eticheta si pe document sunt:

         a) numele, adresa si codul agentului economic (furnizorului);

         b) indicarea autoritatii oficiale sau codul acesteia ITCSMS sau LCCSMS;

c) numarul individual al etichetei furnizorului sau numarul legaturii, ambalajului, sau numarul lotului, atribuite de autoritate;

d) numarul de referinta al lotului semintei de baza, in cazul materialului saditor care provine direct din samanta;

         e) denumirea comuna si botanica a speciei;

         f) denumirea soiului, dupa caz;

g)    cantitatea;

h) data eliberarii documentului furnizorului.

(5) Eticheta furnizorului poate sa contina si mentiuni facultative, imprimate distinct de cele obligatorii: indicatii pentru utilizator, conditii tehnice de calitate.

 

CAPITOLUL VI

Controlul oficial si/sau certificarea semintelor si a materialului saditor

 

Sectiunea I. Cererea pentru certificarea semintelor si a materialului saditor

 

         Art.26. - (1) Certificarea semintelor se efectueaza la cererea producatorului sau prelucratorului in conformitate cu prevederile art. 61 din anexa nr. 1 a Ordinului MAAP nr. 350/2002.

(2) Certificarea materialului saditor se face de catre ITCSMS sau LCCSMS, la cererea producatorului sau prelucratorului, pe formularul numit „Declaratie de certificare a loturilor de samanta” adaptat la specificul materialului saditor in cauza.

 

Sectiunea a II-a. Controlul pe fluxul de prelucrare a semintelor

si a materialului saditor

 

         Art.27. - (1) Controlul pe fluxul de prelucrare se efectueaza in conformitate cu prevederile art. 62 si 63 din anexa nr.1 a Ordinului MAAP nr. 350/2002.

(2) Controlul materialului saditor se face, prin sondaj.

 
Sectiunea a III-a. Lotul si proba de analiza a semintelor

 

Art. 28. - (1) Loturile de samanta trebuie sa fie identificabile si omogene.

(2) Greutatea maxima a unui lot de seminte este redata în tabelul nr.1.

(3) Greutatea maxima a unui lot de samanta nu poate fi depasita cu mai mult de 5 %.

(4) Greutatea minima a unei probe de laborator care se preleveaza dintr-un lot este redata in tabelul nr.2.

         Tabelul nr.1. Greutatea lotului de seminte

Specia

Greutatea maxima a lotului

tone

porumb zaharat si porumb pentru floricele

40

bame, batat, dovleac placintar, fasolita, naut

20

cimbru de gradina, linte, marar, pastarnac, revent, stevie

10

leustean, loboda

5

 

Sectiunea a IV-a. Ridicarea probelor de seminte si a materialului saditor

 

         Art.29. - (1) Ridicarea probelor in scopul analizarii si certificarii loturilor de samanta se efectueaza in conformitate cu prevederile  art. 64, 65 si 66 alin. (1) - (4) din anexa nr.1 a Ordinului MAAP nr. 350/2002.

(2) Probele de analiza pentru materialul saditor se iau in diferite faze ale productiei, dupa metode tehnice corecte si folosind procedee sigure pentru felul analizelor de efectuat.

 

Sectiunea a V-a. Teste de laborator

 

         Art.30. - (1) Testele de laborator se efectueaza cu respectarea  prevederilor din art. 68 cu exceptia alin. (4) din anexa nr.1 a Ordinului MAAP nr. 350/2002.

(2) Testarea oficiala in vederea certificarii presupune efectuarea unor analize complete, efectuate conform unor metode specifice speciei.

         Art.31. - (1) Conditiile tehnice de calitate a semintelor de legume, pentru toate categoriile biologice, sunt prevazute in tabelul nr.2.

         Tabelul nr.2. Conditii tehnice de calitate la legume

Nr

crt

Specia

Categoria biologica

(toate)

Puritatea fizica,min.

(% din greutate)

Germinatia

min.(% din sem. pure)

Greutatea

min.a probei de laborator

grame

1

Bame

-

97

75

1000

2

Cimbru de gradina*

-

96

70

60

3

Dovleac placintar

-

98

80

350

4

Fasolita

-

98

80

1000

5

Leustean*

-

96

70

30

6

Linte

-

98

80

600

7

Loboda *

-

96

70

10

8

Marar*

-

96

70

40

9

Naut

-

98

85

1000

10

Pastarnac*

-

96

70

100

11

Porumb zaharat si de floricele

-

98

85

1000

12

Revent

-

96

70

450

13

Stevie

-

96

70

30

         *Nota:

Analiza pentru cuscuta se efectueaza din proba de laborator.

         Nu este permisa prezenta Cuscutei spp., aceasta trebuie sa fie zero.

         Prezenta unei seminte de Cuscuta spp. într-o proba de seminte nu se considera impuritate daca se ridica o a doua proba de aceeasi greutate si este libera de cuscuta.

(2) Umiditatea maxima admisa a semintelor este redata in tabelul nr.3

         Tabelul nr.3. Conditii de umiditate pentru semintele de legume

Specia

Umiditatea max. %

Umiditatea max., %

(in ambalaje ermetice)

bame, cimbru de gradina

12

10

dovleac placintar

10

7

fasolita, linte, naut, porumb zaharat si de floricele

14

11

leustean, loboda, marar, pastarnac, revent, stevie

12

7

 

(3) Prezenta bolilor si organismelor daunatoare care reduc valoarea de utilizare a semintelor nu este tolerata decat in limita cea mai redusa posibil. Nu se admit in semintele de legume:

         a) organismele daunatoare de carantina;

         b) acarieni, insecte si larvele lor vii.

 

Sectiunea a VI-a. Certificarea semintelor

 

Art.32. - (1) Certificarea finala se face daca sunt indeplinite conditiile prevazute de prezentele reguli si norme.

(2) Pentru procedura de certificare se respecta prevederile din art. 69 alin. (2) - (13) din anexa nr.1 a Ordinului MAAP nr. 350/2002.

         Art.33. - Aprobarile de a fi comercializate seminte cu conditii tehnice de calitate mai reduse se efectueaza in conformitate cu prevederile art.70 din anexa nr.1 a Ordinului MAAP nr. 350/2002.

         Art.34. - Resondarea unui lot se efectueaza in conformitate cu prevederile art. 71 din anexa nr.1 a Ordinului MAAP nr. 350/2002.

         Art.35. - Fractionarea si reambalarea loturilor de samanta  se efectueaza in conformitate cu prevederile art. 72 alin. (1) - (5) si (7) din anexa nr.1 a Ordinului MAAP nr. 350/2002.

         Art.36. - Reconditionarea loturilor de seminte se efectueaza in conformitate cu prevederile art. 73 din anexa nr.1 a Ordinului MAAP nr. 350/2002.

 

Sectiunea a VII-a. Documentele eliberate in urma analizelor si certificarii semintelor

 

         Art.37. - Dupa efectuarea tuturor inspectiilor si a aprobarii in camp, a determinarii calitatii semintelor, starii sanitare si incadrarii rezultatelor in paremetrii stabiliti se elibereaza documentele de certificare.

Art.38. - (1) Documentele oficiale sunt documentele eliberate pentru semintele si materialul saditor certificate sau controlate oficial de ITCSMS si LCCSMS sau sub supravegherea acestora.

(2) Documentele oficiale sunt prevazute in art.75 din anexa nr.1 a Ordinului MAAP nr. 350/2002.

         Art.39. - (1) Documentele neoficiale sunt documentele cu caracter informativ care nu pot fi folosite pentru comercializare.

(2) Documentele neoficiale sunt prevazute in art.76 din anexa nr.1 a Ordinului MAAP nr. 350/2002.

 

Sectiunea a VIII-a. Conditii de certificare a materialul saditor

 

Art.40. - (1) Materialul saditor trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii de calitate:

a) materialul saditor trebuie sa aiba identitate si puritate varietala corespunzatoare speciei si soiului;

b) materialul saditor trebuie sa fie liber de orice defecte posibile care ar afecta calitatea lui ca material de inmultire si plantare. Prezenta organismelor daunatoare care reduc valoarea de utilizare a materialului saditor nu este tolerata decat in limita cea mai scazuta posibil;

c) vigoarea si dimensiunile materialului trebuie sa fie satisfacatoare, iar intre radacini, tulpina si frunze sa existe un raport corespunzator;

d) lotul de material saditor trebuie sa contina un numar de unitati dintr-o singura specie sau soi, identificabila prin omogenitatea compozitiei si originei.

(2) Dupa efectuarea tuturor controalelor si a aprobarii in camp,  a determinarii calitatii materialului saditor conform prevederilor de la alin. (1) si incadrarii rezultatelor in paremetrii stabiliti se elibereaza documentele de certificare in vederea comercializarii materialului saditor.

 

CAPITOLUL VII

Verificarea identitatii, puritatii varietale si starii sanitare a semintelor

 

         Art.41. - (1) Scopul verificarii identitatii si puritatii varietale este prevazut in art.77 alin. (1) si (2), exceptie face litera d) din anexa nr.1 a Ordinului MAAP nr. 350/2002.

(2) Organizarea verificarii identitatii, puritatii varietale si starii de sanatate a semintelor de legume este prevazuta in art. 78 alin.(1), (2), exceptie  face samanta Comerciala si alin. (3) din anexa nr. 1 a Ordinului MAAP nr. 350/2002.

(3) Controlul in parcele de precontrol este prevazut in art.79 alin (1), (2) si (3) din anexa nr.1 a Ordinului MAAP nr. 350/2002.

(4) Postcontrolul se executa in conformitate cu prevederile din art.81 alin (1), (2) anexa nr.1 a Ordinului MAAP nr. 350/2002. Probele de samanta din speciile si categoriile biologice care se vor verifica in postcontrol sunt:

         a) pentru samanta de Prebaza, Baza din speciile: bame, cimbru de gradina, dovleac placintar, leustean, loboda, marar, pastarnac, porumb zaharat si porumb de floricele se ridica de inspectorul oficial cate o proba din fiecare lot, iar pentru samanta Certificata si Standard se verifica o proba din fiecare partida;

         b) prelevarea si dirijarea probelor se efectueaza in conformitate cu art. 82 alin. (1) - (5), (8) - (10) din anexa nr.1 a Ordinului MAAP nr. 350/2002. Probele de samanta se trimit intr-un saculet de panza rezistenta, sigilat, etichetat. In, si pe saculet se va introduce sau fixa eticheta, pe care se va mentiona: denumirea ITCSMS-ului sau LCCSMS, specia, soiul, categoria biologica si numarul lotului sau partidei. Probele se trimit la CTS Targoviste pana la data de 20 decembrie pentru legumele care se inmultesc prin rasad si 31 ianuarie pentru celelalte legume;

         c) greutatea minima a probei care se trimite in postcontrol este prevazuta in tabelul nr.2, coloana nr.5 a prezentelor norme;

         d) transmitera si interpretarea rezultatelor este prevazuta in  art.83 alin. (1) - (4) din anexa nr.1 a Ordinului MAAP nr. 350/2002;

         e) la verificarea puritatii varietale in postcontrol se admit corespunzatoare loturile de seminte cu puritate varietala minimum de 96% pentru hibrizi, minimum 97% pentru categoria Prebaza, Baza si  95% pentru categoria Certificata la soiuri.

 

CAPITOLUL VIII

Circulatia si comercializarea semintelor si a materialului saditor

 

Sectiunea I. Conditii privind comercializarea semintelor si a materialului saditor

 

         Art.42. - (1) Conditiile generale privind comercializarea semintelor sunt cele prevazute in art. 84 alin. (1) - (3), (6) - (11) din anexa nr.1 a Ordinului MAAP nr. 350/2002.

(2) Samanta si materialul saditor pot fi comercializate numai daca au fost certificate oficial ca samanta si material saditor categoria Prebaza, Baza, Certificata, sau controlate oficial ca samanta si material saditor categoria Standard, dupa caz.

 

Sectiunea a II-a. Obligatiile agentilor economici (furnizorilor) inregistrati

pentru comercializare

 

Art.43. - (1) Obligatiile agentilor economici inregistrati pentru comercializarea semintelor  sunt cele prevazute in art. 85 din anexa nr.1 si atr.17 si 18 din anexa nr.2.6.a Ordinului MAAP nr. 350/2002 .

(2) Obligatiile furnizorului pentru comercializarea materialului saditor sunt cele prevazute in art. 3 si 4 din anexa la Ordinul MAAP 381/2002.

 

Sectiunea a III-a. Drepturile beneficiarului ( utilizatorului ) final de samanta si material saditor     

 

         Art.44. - Utilizatorii finali de samanta si material saditor au drepturile prevazute la art. 86 din anexa nr.1 a Ordinului MAAP nr. 350/2002.

 

Sectiunea a IV-a. Circulatia si comercializarea semintelor si a materialului saditor

 

         Art.45. - (1) Semintele si materialul saditor din categoria biologica Prebaza, Baza, Certificata si Standard pot circula ca seminte necertificate final.

(2) Samanta necertificata final trebuie sa respecte prevederile art.87 alin (1), (3) - (6) din anexa nr.1 a Ordinului MAAP nr. 350/2002, iar materialul saditor va respecta, prin asimilare, aceleasi prevederi.

         Art.46. - (1) Conditiile de comercializare la intern a semintelor certificate

sunt cele prevazute in art. 88 din anexa nr. 2.6 a Ordinului MAAP nr. 350/2002.

 (2) Conditiile de comercializare la intern a semintei Standard  sunt cele prevazute in art. 26, 27 exceptand alin.(2) si art. 28 din anexa nr.1 a Ordinului MAAP nr. 350/2002.

         Art.47. - (1) Semintele si materialul saditor al speciilor de legume se  vor comercializa  ambalate, inchise si  etichetate.

(2) Mentiunile prevazute pe eticheta oficiala pentru samanta soiurilor de Prebaza, Baza, Certificata sunt prevazute in art. 22 al prezentului ordin.

(3) Mentiunile prevazute pe eticheta pentru samanta Standard sunt prevazute in art.27 alin. (1) si (3) din anexa 2.6 a Ordinului MAAP nr.350/2002.

(4) Mentiunile care figureaza pe eticheta si pe document pentru samanta necertificata oficial pentru categoriile Prebaza, Baza, Certificata si Standard sunt prevazute in art. 52 din anexa nr.1 a Ordinului MAAP nr. 350/2002.

(5) Ambalajele care se folosesc pentru semintele de legume sunt prevazute in art. 20  al prezentelor reguli si norme.

(6) În timpul depozitarii si comercializarii, se recomanda ca umiditatea semintelor sa nu depaseasca limitele din tabelul nr.3.

(7) Loturile de samanta vor fi controlate oficial, prin sondaj, în timpul comercializarii.

Art.48. - (1) Materialul saditor trebuie sa se comercializeze bine identificat pe loturi, iar conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca sunt prevazute in art. 40 alin. (1) a prezentului ordin.

(2) Comercializarea materialului saditor se face  in ambalaje specifice, insotite de eticheta. Eticheta poate sa fie adeziva sau nu,  imprimata direct pe un ambalaj sigilat,  nu poate fi reutilizata sau desprinsa fara urme vizibile, asigurand un sistem de sigilare si imprimata cu mentiunile prevazute la art. 25 alin (4) si de documentul agentului economic (furnizorului) denumit „Certificat de calitate”.

(3) Loturile de material saditor vor fi controlate oficial, prin sondaj, în timpul comercializarii.

         Art.49. - Comercializarea semintelor si a materialului saditor care corespund cerintelor din aceste reguli si norme tehnice nu se mai supune nici unei alte restrictii  decat celor din prezentele reguli si norme tehnice.