inapoi

ORDIN Nr. 564

din  29.08.2003

 

pentru aprobarea Regulilor si normelor tehnice interne privind producerea in vederea comercializarii, prelucrarea, controlul si/sau certificarea calitatii semintelor si a materialului saditor din unele specii de plante produse si comercializate pe teritoriul Romaniei  

 

        Ministrul agriculturii, padurilor, apelor si mediului,

        In baza art. 12 din Legea nr.266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul si certificarea calitatii, comercializarea semintelor si a materialului saditor, precum si inregistrarea soiurilor de plante;

        In temeiul Hotararii Guvernului nr.739/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Padurilor, Apelor si Mediului, emite urmatorul

O R D I N :

        Art.1. - Se aproba Regulile si normele tehnice interne privind producerea in vederea comercializarii, prelucrarea, controlul si/sau certificarea calitatii semintelor si a materialului saditor din unele specii de plante produse si comercializate pe teritoriul Romaniei, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

        Art.2. - La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga prevederile art.1, Partea a II-a, anexele nr. 12,16,18,19, 20, 21, 22 si 23 din Ordinul ministrului agriculturii si alimentatiei nr. 65/1997 privind aprobarea Normelor tehnice pentru producerea, controlul, certificarea si comercializarea semintelor si materialului saditor, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.251 din 24.09.1997.

        Art.3. - Documentele de calitate ale semintelor eliberate in conformitate cu prevederile Ordinului ministrului agriculturii si  alimentatiei nr. 65/1997 au efecte juridice depline pana la expirarea termenului de valabilitate, iar semintele astfel certificate si/sau reanalizate pot fi comercializate pana la lichidarea stocurilor.

        Art.4. - Inspectoratele teritoriale pentru calitatea semintelor si a materialului saditor, Laboratorul Central pentru Calitatea Semintelor si a Materialului Saditor si agentii economici inregistrati vor pune in aplicare prevederile prezentului ordin, iar Inspectia Nationala pentru Calitatea Semintelor va urmari aplicarea acestora.

        Art.5. - (1)  Prezentul ordin, cu exceptia anexelor nr. 1-7 la anexa prezentului ordin, va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                    (2) Anexele nr. 1-8 la anexa prezentului ordin, precum si anexele nr.1 si 2 ale Ordinului ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor nr. 350/02.08.2002 pentru aprobarea Regulilor si normelor tehnice privind producerea in vederea comercializarii, prelucrarea, controlul si certificarea calitatii, precum si comercializarea semintelor de cereale, oleaginoase si textile, plante furajere, sfecla, cartof si legume, nepublicate in Monitorul Oficial al Romaniei, vor fi puse la dispozitia celor interesati de catre Inspectia Nationala pentru Calitatea Semintelor, pe suport electronic, pe adresa de internet www.incs.ro si pe suport de hartie, prin  inspectoratele teritoriale pentru calitatea semintelor si a materialului saditor si Laboratorul Central pentru Calitatea Semintelor si a Materialului Saditor.

 

Anexa - Reguli si norme tehnice interne privind producerea  in  vederea  comercializarii,  prelucrarea,  controlul si/sau certificarea calitatii semintelor si a materialului saditor din unele specii de plante produse si comercializate pe teritoriul Romaniei

Anexele 1 - 8 :

 

M I N I S T R U,

Ilie Sarbu