inapoi

                  Anexa nr.7

la reguli si norme tehnice interne

 

Reguli   si   norme   tehnice  specifice  privind  producerea in vederea  comercializarii,  prelucrarea,  controlul  si/sau certificarea calitatii semintelor si a materialului saditor din unele specii pomicole, produse si comercializate pe teritoriul Romaniei

 

CAPITOLUL I

Domeniul de aplicare

 

Art.1. - (1) Prezentele reguli si norme tehnice specifice se aplica  speciilor de plante fructifere care nu sunt reglementate de legislatia comunitara, produse si  comercializate pe teritoriul Romaniei, in completare la prevederile Regulilor si normelor tehnice interne privind producerea in vederea comercializarii, prelucrarea, controlul si/sau certificarea calitatii semintelor si materialului saditor din unele specii de plante produse si comercializate pe teritoriul Romaniei.

(2) Speciile care fac obiectul prezentelor reguli si norme tehnice specifice sunt:

1. Castan - Castanea sativa Mill.

2. Catina - Hippophae rhamnoides L.

                        3. Maces -Rosa canina L.

                        4. Scorus negru - Aronia melanocarpa (Michx.) (Ell.)

                        5. Soc- Sambucus nigra L.

(3) Se considera material saditor pomicol materialul de inmultire si  materialul de plantare destinat productiei de fructe constituit din:

a) material de inmultire: seminte, plante, parti ale plantei si orice material al plantei, inclusiv portaltoi destinati inmultirii si productiei de plante fructifere. Materialul de inmultire este constituit din: seminte, ramuri si ochi altoi, butasi, marcote, portaltoi;

b) material de plantare: plante fructifere destinate plantarii sau replantarii dupa comercializare. Materialul de plantare este constituit din: puieti, pomi altoiti sau nealtoiti si butasi inradacinati.  

(4) Alte specii de plante care au destinatie pentru productia de fructe neprevazute in alin. (2) sau in alte reguli si norme, pot fi tratate prin asimilare cu cele prevazute in prezentele reguli si norme tehnice si se supun acestora.

CAPITOLUL II

Categorii admise

 

         Art.2. - (1) Categoriile de samanta si material saditor pomicol care se supun controlului si pentru care se emit documente oficiale ce atesta autenticitatea si calitatea materialului sunt: Prebaza, Baza, Certificat. 

(2) Materialul Prebaza, Baza si Certificat poate sa fie certificat numai daca apatine unui soi din speciile enumerate la art.1 alin.(2), descris oficial.

(3) Materialul Standard este materialul destinat inmultirii sau pentru plantare dupa comercializare in vederea obtinerii de fructe care satisface conditiile minime prevazute de prezentele reguli si norme tehnice pentru speciile prevazute la art.1alin.(2).

 

Sectiunea I. Materialul Prebaza

 

         Art.3. - (1) Materialul Prebaza este definit conform prevederilor art.2 lit. e) din Ordinul MAAP nr.382/2002.

(2) Materialul Prebaza, plante mama, este materialul pentru inmultire care:

         a) este produs de mentinatorul soiului din materialul amelioratorului si intruneste caracteristicile acestuia, asa cum au fost descrise in Catalogul oficial;

         b) este liber de organisme daunatoare de carantina;

         c) este pastrat in spatii izolate, in conditii care sa previna infectiile virale, este cultivat individual detasat de sol, in ghivece, platforme, intr-un mediu de inmultire liber de organisme daunatoare, inclusiv nemetozi;

         d) este destinat producerii materialului din categoria Baza, respectiv plantatiilor mama din aceasta grupa;

         e) indeplineste conditiile de calitate din prezentele reguli si norme tehnice;

         f) este mentinut sanatos, fara flori. In cazul cand in urma testarii materialul este gasit infestat, planta sau cultura trebuie eliminata de la certificare si plantele trebuie scoase din acel spatiu de izolare.  

(3) Categoria biologica Prebaza cuprinde:

         a) plantele de mentinere a soiurilor, seminceri, marcote, pomi, arbusti fructiferi obtinute din materialul amelioratorului (initial), dupa testare si devirozare;

         b) materialul biologic de inmultire rezultat din plantele de mentinere a soiului, precizate mai sus, respectiv samburi si seminte, butasi, marcote, drajoni, ramuri altoi, stoloni;

         c) material biologic de plantare destinat reinmultirii rezultat pe cale vegetativa direct sau prin altoire.

 

Sectiunea a II-a. Materialul Baza

 

Art.4. - (1) Materialul Baza este definit conform prevederilor art.2 lit. f) din anexa Ordinului MAAP nr.382/2002.

(2) Materialul plante mama este materialul care indeplineste urmatoarele conditii:

a)    se produce de mentinatorul soiului din materialul Prebaza;

b)    este produs in locuri, parcele, special amenajate in acest scop. Daca este produs in spatii izolate , solul si mediul de inmultire trebuie sa fie libere de organisme daunatoare;

c)    este liber de organisme daunatoare de carantina. In cazul  in care  materialul este gasit infestat, planta sau cultura trebuie eliminata de la certificare;

d) este destinat producerii materialului biologic din categoria Certificat, respectiv a plantatiilor mama din aceasta categorie;

         e) indeplineste conditiile de calitate din prezentele reguli si norme tehnice.

(3) Categoria biologica Baza cuprinde:

a) plantatiile mama  de seminceri, butasi, marcotiere, drajoniere, ramuri altoi, obtinute din materialul biologic de Prebaza;

         b) materialul biologic de inmultire rezultat din plantatiile de mai sus;

c)    materialul biologic de plantare rezultat pe cale vegetativa sau generativa destinat plantatiilor mama din categoria biologica Certificat.

 

Sectiunea a III-a. Materialul Certificat

 

        Art.5. - (1) Materialul Certificat este definit conform prevederilor art.2 lit. i) din anexa Ordinului MAAP nr. 382/2002.

(2) Materialul Certificat plante mama este materialul care indeplineste urmatoarele conditii:

         a) a fost obtinut direct din materialul Baza sau care provine din materialul Baza pe cale vegetativa;

         b) este produs in parcele special amenajate in acest scop, marcat;

c) este liber de organisme daunatoare de carantina. In cazul  in care  materialul este gasit infestat planta sau cultura trebuie eliminate de la certificare  si plantele trebuie scoase din spatiul izolat sau  din parcela;

         d) indeplineste conditiile de calitate din prezentele reguli si norme tehnice.

(3) Categoria biologica Certificat cuprinde:

a) plantatii mama libere de organisme daunatoare de carantina, in urma retestarii periodice in mod randomizat;

         b) material biologic de  inmultire: seminte, samburi, butasi, marcote, ramuri altoi si puieti portaltoi, provenite din plantatiile mama mentionate mai sus;

         c) material biologic destinat pentru plantare sau replantare dupa comercializare.

 

 Sectiunea a IV-a. Materialul Standard

         Art.6. - (1)  Materialul Standard este asimilat si definit in conformitate cu  prevederile art.2 lit. j) din anexa Ordinului MAAP nr.382/2002.

(2) Materialul Standard este materialul destinat inmultirii sau pentru replantare dupa comercializare in vederea obtinerii de fructe.  Materialul Standard este materialul care indeplineste urmatoarele conditii:

         a) se produce din seminte  sau pe cale vegetativa prin marcotaj, drajoni, butasire, altoire sau prin culturi de tesuturi;

         b) sa aiba identitate, autenticitatea speciei sau a soiului;

         c) materialul trebuie sa fie vizual liber de boli virotice sau organisme daunatoare care reduc valoarea de utilizare a materialului, si liber de organisme daunatoare de carantina;

         d) calitatea acestuia sa corespunda cu sistemul de inmultire aplicat, avandu-se in vedere caracteristicile genului, speciei sau soiului, conform conditiilor minimale din prezentele reguli si norme tehnice sau celor stabilite prin contracte.

(3) Categoria Standard cuprinde:

         a) plantatii mama care nu au fost testate sau retestate virotic;

         b) plante marcate in diferita locuri: plantatii comerciale, plante izolate;

         c) material de inmultire provenit din aceste plante;

d)    material pentru plantare, sau replantare dupa comercializare.

(4) Cu materialul din categoria Standard nu pot fi infiintate plantatii mama speciale.

(5) Producatorul garanteaza la comercializare identitatea, autenticitatea si calitatea  care trebuie sa satisfaca conditiile prevazute in prezentele reguli si norme.

(6) Producatorul va tine evidenta materialului de plecare, a metodelor de inmultire, lucrarilor executate, materialului rezultat si destinatia acestuia in registrul de pepiniera.

(7) ITCSMS si LCCSMS supravegheaza activitatea furnizorului inregistrat, efectuand inspectii si controale in orice moment pe care il considera necesar.

 

Sectiunea a V-a. Sectoarele pepinierei

 

         Art. 7. - Sectoarele pepinierei care se supun controlului sunt:

         a) plantatii mama speciale: seminceri, butasi, marcotiere, drajoniere, ramuri altoi;

         b) pomi marcati si inscrisi in registrul de pepiniera cu scopul recoltarii de seminte, samburi, butasi, ramuri altoi;

         c) scoli de puieti, solarii, sere, platforme pentru aclimatizare si inmultire, ghivece;

         d) campurile de formare si cele de fortificare.

 

CAPITOLUL III

Controlul producerii materialului saditor

 

Sectiunea I. Obiective de control

 

Art.8. - Producatorul  trebuie sa solicite inscrierea la multiplicare  la ITCSMS sau LCCSMS printr-o declaratie de multiplicare conform modelului din anexa nr.7.1.a Ordinului MAAP nr.382/2002, iar in cazul cand exista un contract, declaratia va fi insotita de o copie a acestuia.

         Art.9. - (1) In plantatiile de seminceri si pomi marcati pentru recoltare de fructe inspectorul executa doua inspectii: prima pentru determinarea autenticitatii plantelor si a sanatatii acestora, iar a doua in timpul extragerii si conditionarii semintelor pentru a urmari pastrarea identitatii si autenticitatii lor.

(2) Puritatea varietala trebuie sa fie de 100%.

(3) Semintele si samburii se comercializeaza numai ambalate, etichetate si insotite de documentele de calitate, dupa ce au fost controlate si aprobate de inspector.

           Art.10. - (1) In plantatiile mama producatoare de butasi, drajoni, marcote, ramuri altoi, inspectorul executa minimum doua inspectii  prin care verifica: provenienta materialului utilizat la infiintare, autenticitatea plantelor, starea fitosanitara, absenta organismelor daunatoare de carantina.

(2) Puritatea varietala trebuie sa fie de 100%.

(3) Materialul se comercializeaza numai ambalat, etichetat si insotit de documentele de calitate, dupa ce a fost controlat si aprobat de inspector.

          Art.11. - (1) In scolile de puieti, campurile de fortificare a plantelor pe radacini proprii inspectorul executa minimum doua controale  prin care verifica: provenienta semintelor utilizate la infiintare, autenticitatea plantelor, starea fitosanitara, absenta organismelor daunatoare de carantina.

(2) Puritatea varietala trebuie sa fie de 100%.

(3) Materialul de inmultire se comercializeaza numai ambalat, etichetat si insotit de documentele de calitate dupa ce a fost controlat si aprobat de inspector.

         Art.12. - (1) In spatiile de inradacinare si aclimatizare inspectorul executa minimum doua inspectii  prin care verifica: provenienta materialului utilizat la infiintare, autenticitatea plantelor, starea fitosanitara, absenta organismelor daunatoare de carantina.

(2) Materialul se comercializeaza numai ambalat, etichetat si insotit de documentele de calitate, dupa ce a fost controlat si aprobat de inspector.

         Art.13. - (1) In campurile de formare (campul I, campul II) inspectorul executa minimum doua inspectii  prin care verifica: provenienta materialului utilizat la infiintarea campului I si a ramurilor altoi, autenticitatea plantelor, starea fitosanitara, absenta organismelor daunatoare de carantina, marcarea speciilor si randurilor pe parcele si inscrierea acestora in registrul pepinierei.

(2) Inspectorul executa mimimum o inspectie in timpul recoltarii materialului din campul II unde verifica calitatea si starea sanitara a materialului, iar daca normele si conditiile sunt indeplinite se elibereaza actul de inspectie in camp.

 

Sectiunea a II-a. Documentele care se elibereaza in urma inspectiilor in camp

 

         Art.14. - (1) In urma inspectiei in camp a materialul saditor pomicol care corespunde normelor si regulilor in vigoare din  categoria Prebaza, Baza si Certificat inspectorul elibereaza actul de inspectie in camp.

(2) In urma inspectiei in camp a materialul saditor pomicol care corespunde normelor si regulilor in vigoare din  categoria Standard inspectorul oficial sau acreditat elibereaza actul de inspectie in camp.

(3) Actul de inspectie privind autenticitatea si puritatea varietala a plantatiei mama  se elibereaza de inspector dupa efectuarea ultimei inspectii si daca conditiile au fost indeplinite, precum si a documentului privind controlul fitosanitar. Modelul actului de inspectie in camp care se elibereaza este prevazut in anexa nr.7.2 din Ordinul MAAP nr.382/2002.

 

CAPITOLUL IV

Controlul, certificarea si comercializarea materialui saditor

 

Art.15. - (1) Conditiile tehnice de calitate si de certificare ale semintei sunt:

a) loturile de samanta trebuie sa fie identificabile si omogene;

         b) greutatea maxima a unui lot de samanta de castan este de 5000 kg, iar a unui lot din celelalte specii este de 1000 kg ;

         c) greutatea maxima a unui lot de samanta nu poate fi depasita cu mai mult de 5 %;

         d) greutatea minima a unei probe de laborator care se preleveaza dintr-un lot este de minimum 500 seminte pentru castan si 50 grame pentru celelalte specii ;

         e) samanta  trebuie să Óndeplinească următoarele condiţii de calitate: germinaţie - min. 65 %; puritate fizică - min. 98 %.

         Art.16. - (1) Conditiile tehnice de calitate si de certificare ale materialului saditor din categoria Prebaza, Baza si Certificat sunt :

         a) materialul saditor trebuie sa fie bine marcat si identificat, facandu-se referire la denumirea soiului, speciei sau hibridului interspecific caruia ii apartine. Daca materialul in cazul portaltoilor nu apartine unui soi, se face referire la specie sau hibridul respectiv ;

b) loturile trebuie sa fie identificabile, omogene  si uniforme;

c) sortarea, uniformitatea, etichetarea si legarea materialului se face Ón pachete păstrate Ón camere frigorifice, stratificat Ón nisip sau baloti de pamant;

            d) autenticitatea materialului trebuie sa fie de minimum 99 %;

         e) soiurile trebuie sa fie cunoscute, respectiv protejate si/sau inscrise in Catalogul oficial, sau cele importate din listele furnizorilor cu descrieri detaliate sau denumiri specifice pentru ca materialul sa poata fi identificat.  

(2) Dupa recoltare, sortare, ambalare, etichetare si daca conditiile de certificare au fost indeplinite se elibereaza Certificatul oficial de calitate. Modelul certificatului oficial de calitate  este prevazut in anexa 7.3 a  Ordinul MAAP nr.382/2002. Modelul de eticheta este prevazut in anexa 7.4 a Ordinul MAAP nr. 382/2002 cu exceptia culorilor si a specificatiilor. Culoarea etichetei este: alba cu dunga violet pentru samanta de Prebaza, alba pentru samanta de Baza, albastra pentru samanta Certificata.

(3) Comercializarea materialului Prebaza, Baza si Certificat  poate fi efectuata numai de producatori inregistrati si cu conditia ca materialul sa indeplineasca conditiile formulate pentru categoriile respective.

(4) Materialul din categoria Prebaza, Baza si Certificat este certificat oficial de catre ITCSMS sau LCCSMS, in conformitate cu prezentele reguli si norme tehnice si va fi comercializat numai in loturi identificabile, omogene si insotit de documentele de la alin. (2).

          Art.17. - (1) Conditiile tehnice de calitate si de certificare ale materialului saditor din categoria Standard sunt :

         a) materialul saditor trebuie sa fie bine marcat, identificat si inscris in Catalogul oficial  sau in listele furnizorilor cu descrieri detaliate sau denumiri specifice;

b) loturile trebuie sa fie omogene  si uniforme;

c) sortarea, uniformitatea, etichetarea si legarea materialului se face Ón pachete păstrate Ón camere frigorifice, stratificat Ón nisip sau baloti de pamant;

            d) autenticitatea materialului trebuie sa fie de minimum 99 %;

(2) Documentul sau eticheta furnizorului pentru materialul Standard este redata in art.13 alin. (1) si (2) unde la litera j) categoria CAC este inlocuita prin categoria Standard,  din Ordinul MAAP nr.382/2002.

(3) Comercializarea materialului Standard poate fi efectuata numai de producatori inregistrati si cu conditia ca materialul sa indeplineasca conditiile formulate pentru materialul Standard, inclusiv reglementarile privind pasaportul fitosanitar, dupa caz.

(4) Materialul Standard va fi comercializat numai in loturi identificabile si omogene si insotit de documentele de la alin.(2).

         Art.18. - Materialul de inmultire si plantare fructifer care indeplineste conditiile prevazute in prezentele reguli si norme tehnice nu mai este supus altor restrictii de comercializare in ceea ce priveste furnizorul, starea fitosanitara, mediul de cultura si modalitatile de inspectie, cu exceptia celor prevazute in prezentele reguli si norme tehnice.