inapoi

 

                       Anexa nr. 3

la reguli sau norme tehnice interne

 

 

Reguli si norme tehnice  specifice privind producerea in vederea  comercializarii,   prelucrarea,  controlul  si/sau certificarea calitatii semintelor de mei, obsiga nearistata si ricin, produse si comercializate pe teritoriul Romaniei

 

 

CAPITOLUL I

Domeniul de aplicare

 

Art.1. -  Prezentele reguli si norme tehnice specifice se aplica  speciilor care nu sunt reglementate de legislatia comunitara, produse si  comercializate pe teritoriul Romaniei, in completare la prevederile Regulilor si normelor tehnice interne privind producerea in vederea comercializarii, prelucrarea, controlul si/sau certificarea calitatii semintelor si materialului saditor din unele specii de plante produse si comercializate pe teritoriul Romaniei.

         Art.2. - (1) Prezentele reguli si norme tehnice specifice se aplica urmatoarelor  specii produse si  comercializate pe teritoriul Romaniei:

a) Grupa plante furajere

- graminee:

1. Mei - Panicum miliaceum L.

2. Obsiga nearistata - Bromus inermis Leysser

b) Grupa oleaginoase:

1.    Ricin - Ricinus communis L.

(2) Alte specii de plante care au destinatie furajera si oleaginoasa, neprevazute la alin. (1) sau in alte reguli si norme in vigoare, pot fi tratate prin asimilare cu cele prevazute in prezentele reguli si norme si se supun acestora.

Art.3. - In conformitate cu art. 24 alin. (3) din Legea nr. 266/2002 pentru speciile nominalizate in prezentul ordin, exceptie facand soiurile care sunt inregistrate sau protejate, micii producatori neprofesionisti pot comercializa pe piata locala direct catre utilizatorul final neprofesionist, seminte si material saditor care nu satisfac prezentele reguli si norme tehnice specifice, cu respectarea regulilor prevazute in  art.5 alin. (2) litera d), e) din anexa nr.1 a Ordinului MAAP nr.350/2002.

 

CAPITOLUL II

Categorii admise

 

         Art.4. - (1) Samanta de plante furajere si oleaginoase din soiurile protejate, inregistrate  sau cunoscute se controleaza si se certifica oficial ca samanta din categoria Prebaza, Baza, Certificata prima sau a doua generatie (C1 si C2), definite in capitolul II din anexa nr.1 a Ordinului MAAP nr.350/2002, daca satisface prezentele reguli si norme tehnice.

(2) Samanta care nu apartine unui soi se controleaza oficial ca specie din categoria Comerciala, daca satisface prezentele reguli si norme tehnice.

(3) Generatiile anterioare semintei de Prebaza pot fi supuse controlului si vor circula cu act de garantare a autenticitatii emis de mentinator.

 

CAPITOLUL III
Producerea semintelor

 

Sectiunea I. Inscrierea la multiplicare si numarul de identitate al culturii

 

         Art.5. - (1) Inscrierea la multiplicare a culturilor producatoare de samanta se efectueaza cu respectarea prevederilor art.10, alin. (1)-(3),(5), (6) si (8) din anexa nr.1 a Ordinului MAAP nr.350/2002.

(2) Fiecare cultura semincera va purta un numar de identitate, conform regulilor stabilite in art. 11 din anexa nr.1 a  Ordinului MAAP nr.350/2002.

 

Sectiunea a II-a. Producerea semintelor din categoria

biologica Prebaza, Baza si Certificata

 

         Art.6. - (1) Samanta Prebaza, Baza si Certificata prima sau a doua generatie (C1 sau C2) din soiurile speciilor mentionate in prezentul ordin se poate comercializa numai daca a fost certificata oficial sau sub supraveghere oficiala.

(2) Regulile de producere a acestor categorii sunt redate in   art. 12, alin. (2) si (3) si art. 13 din anexa nr.1 din Ordinului MAAP nr.350/2002.

 

Sectiunea a III-a. Producerea semintelor

din categoria Comerciala

 

         Art.7. - Producerea semintelor din speciile mentionate in prezentele reguli si norme tehnice, din categoria Comerciala, se poate realiza in vederea comercializarii daca sunt controlate  oficial sau sub supraveghere oficiala.

 

Sectiunea a IV-a. Obligatiile agentilor economici inregistrati pentru

producerea de samanta

 

         Art.8. - Obligatiile agentilor economici inregistrati pentru producerea de samanta sunt redate in  art. 14 - 16 din anexa nr.1 a Ordinului MAAP nr.350/2002.

 

CAPITOLUL IV

Inspectia in camp a culturilor in vederea stabilirii identitatii,

autenticitatii, puritatii varietale si starii sanitare

 

Sectiunea I.Culturile si categoriile de samanta care se supun

 inspectiei in camp

 

         Art.9. - Culturile si categoriile de samanta care se supun inspectiei in camp sunt redate in art. 19 din anexa nr.1 a Ordinului MAAP nr. 350/2002.

         Art.10. - Categoriile biologice care se supun inspectiei in camp sunt toate descendentele semintei amelioratorului: Prebaza, Baza, Certificata prima si a doua generatie, conform prezentelor norme si reguli  si avand in vedere particularitatile pe specii.

 

Sectiunea a II-a. Inspectia culturilor in camp

 

         Art.11. - (1) Inspectia in camp a culturilor pentru producerea semintelor de plante furajere si oleaginoase, in vederea certificarii oficiale, se face oficial sau sub supraveghere oficiala.

(2) In cadrul verificarilor, inspectorul respecta cerintele prevazute in art. 23 alin. (2) si (3)  din anexa nr.1 a Ordinului MAAP nr. 350/2002.

(3) Inspectorul  va executa cel putin doua inspectii in camp, in momentele critice de producere a semintei pentru a se asigura ca producatorul a respectat urmatoarele obiective:

a) are acte de provenienta. Stabilirea provenientei sau categoriei biologice este redata in art. 21 alin. (1) din anexa nr.1 a Ordinului MAAP nr. 350/2002;

         b) a respectat distanta de izolare si rotatia recomandata de amelioratorul sau mentinatorul soiului. Verificarea amplasarii culturilor pentru samanta este redata in art.22 alin. (1)  si (3) din anexa nr.1 a Ordinului MAAP nr. 350/2002;

c) a executat lucrarile de eliminare a plantelor netipice, in special la inspicare pentru gramineele furajere si in perioada infloritului la ricin, a eliminat plantele care apartin altor specii, a eliminat  plantele bolnave, slab dezvoltate, cu inflorire timpurie si tardiva, a eliminat la ricin plantele cu raceme netipice prea afanate, prea mici si cu capsule dehiscente;

         d) a luat masuri de combatere a organismelor daunatoare.

(4) Inspectorul determina in camp puritatea varietala in 5-10 puncte, cate un punct pentru pentru fiecare 10 ha, insa mimimum 5 puncte, iar in fiecare punct se analizeaza 50 plante. 

(5) Puritatea varietala minima a soiurilor pentru Prebaza si Baza este de minimum 99%, iar pentru samanta Certificata (C1 sau C2) este de  97%.

(6) Determinarea autenticitatii se stabileste in conformitate  cu art.24  din anexa nr.1 a Ordinului MAAP nr. 350/2002.

(7) Determinarea categoriei biologice la recoltare se stabileste in functie de descendenta, de indeplinirea conditiilor minime de puritate varietala,  de calitate si stare fitosanitara prevazute la speciile prezentelor norme.

(8) Determinarea puritatii speciei, soiului, liniei parentale, hibridului si a componentelor culturii, in cazul semintelor, se asimileaza cu cele din „Manualul OCDE privind certificarea puritatii varietale a semintelor destinate comertului international - Anexa II: Inspectia in camp a culturilor de seminte”.

(9) Multiplicatorii respecta prevederile privind parcelele de verificare din art.27 alin. (1 cu exceptia  postcontrolui), (2) si (3) din anexa nr.1 a Ordinul MAAP nr. 350/2002 privind parcelele de verificare.

(10) In cazul in care cultura nu indeplineste conditiile din prezentele reguli si norme tehnice se poate executa o reinspectie cu respectarea  conditiilor prevazute in art.29 din anexa nr.1 a Ordinului MAAP nr. 350/2002.

(11) Pentru respingerea culturilor producatoare de samanta in camp  se  respecta prevederile art. 30 alin. (2), (6) si (7) din anexa nr.1 a Ordinului MAAP nr. 350/2002. Respingerea unei culturi semincere trebuie anuntata producatorului cu cel putin trei zile inainte de recoltare.

(12) In cazul procedurii de litigiu se respecta prevederile art. 31 din anexa nr.1 a Ordinului MAAP nr. 350/2002.

(13) Pentru eliberarea Actului de inspectie in camp in cazul culturilor producatoare de samanta se  respecta prevederile art. 32 din anexa nr.1 a Ordinului MAAP nr. 350/2002.

(14) Actul de inspectie in camp se elibereaza de inspector dupa efectuarea ultimei inspectii si daca celelalte conditiile au fost indeplinite.

 

CAPITOLUL V

Prelucrarea semintelor si a materialului saditor

 

Sectiunea I. Etapele prelucrarii, cererea pentru controlul sau certificarea semintelor

 

         Art.12. - (1) Pentru prelucrarea semintelor, in toate fazele de la recoltare pana la comercializare, se respecta prevederile art. 33 - 35 din anexa nr.1 a Ordinului MAAP nr. 350/2002.

(2) Pe parcursul procesului de prelucrare a semintelor, inspectorii efectueaza controale,  prin sondaj, ori de cate ori considera necesar. 

 

Sectiunea a II-a. Obligatiile agentilor economici inregistrati pentru

prelucrarea semintelor

 

         Art.13. -  Agentii economici inregistrati pentru prelucrarea semintelor  respecta prevederile  art. 36 din anexa nr.1 a Ordinului MAAP nr. 350/2002.

 

Sectiunea a III-a. Depozitarea inainte de conditionare

 

         Art.14. - Pentru depozitarea recoltei de seminte (brute) neconditionate atat la producator cat si la prelucrator se respecta prevederile art. 37 din anexa nr.1 a Ordinului MAAP nr. 350/2002.

         Art.15. - Pentru conditonarea semintei si formarea loturilor se  respecta prevederile art. 38 si 39 din anexa nr.1 a Ordinului MAAP nr. 350/2002.

 

Sectiunea a IV-a. Ambalarea semintelor si inchiderea ambalajelor

 

         Art.16. - (1) Pentru ambalarea semintelor si inchiderea ambalajelor se respecta prevederile art. 40 alin. (1) - (3), art. 41 si 42 din anexa nr.1 a Ordinului MAAP nr. 350/2002.

(2) Se pot utiliza ambalaje si containere de diverse marimi, etichetate si sigilate. 

(3) Ambalajele mici sunt ambalaje care contin cantitati mici de seminte, in functie de specie, pana la 5,0 kg inclusiv in cazul semintelor de ricin si pana la 100,0 grame inclusiv pentru semintele de mei si obsiga nearistata. Se utilizeaza pentru diferite specii din categoria Prebaza, Baza, Certificata (C1 si C2), Comerciala si amestecuri de seminte. Ambalajele mici vor fi insotite de o eticheta oficiala sau vigneta oficiala sau, dupa caz, de eticheta furnizorului. Eticheta oficiala si vigneta oficiala  pot fi adezive sau nu. In cazul ambalajelor mici se poate folosi eticheta furnizorului imprimata direct pe ambalaj sau adeziva, iar in acest caz eticheta furnizorului, poate deveni eticheta oficiala, cu acordul ITCSMS sau LCCSMS.

 

Sectiunea a V-a. Marcarea ambalajelor de seminte si material saditor

 

         Art.17. - Pentru marcarea oficiala a ambalajelor de seminte, cat si pentru mentiunile care vor fi imprimate pe ele se respecta  prevederile art. 45 - 47 din anexa nr.1 a Ordinului MAAP nr. 350/2002.

         Art.18. - (1) Eticheta oficiala de la exteriorul ambalajelor va avea dimensiunile minime de 110 mm x 70 mm si in functie de categoria semintelor va avea urmatoarele culori:

         a) alba cu diagonala violet - pentru samanta Prebaza;

         b) alba - pentru samanta Baza;

         c) albastra - pentru samanta Certificata prima generatie (C1);

         d) rosie - pentru samanta Certificata a doua generatie (C2);

         e) maron deschis - samanta Comerciala ;

         f) gri - pentru samanta necertificata final;

         g) verde - pentru seminte in amestec (mixtura).

(2) Pentru eticheta oficiala, in functie de specie, se respecta mentiunile prevazute  in art. 48 - 53 din anexa nr.1 a Ordinului MAAP nr. 350/2002 .

Art.19. - Pentru vigneta oficiala se respecta prevederile art. 54 alin. (1) cu  exceptia frazei „conform precizarilor pe specii sau grupe de specii, din anexa nr.2”, alin. (2) si (3) si art. 55 din anexa nr.1 a Ordinului MAAP nr. 350/2002. 

Art.20. - Plombele oficiale si banda autoadeziva  respecta prevederile art. 56 si art. 57 din anexa nr.1 a Ordinului MAAP nr. 350/2002. 

Art.21. - Eticheta  furnizorului pentru samanta din categoriile Prebaza, Baza si Certificata prima sau a doua generatie (C1 sau C2) trebuie sa respecte prevederile art. 58 alin. (1) - (8) din anexa nr.1 a Ordinului MAAP nr. 350/2002. 

         Art.22. - Pentru vigneta furnizorului se respecta prevederile  art. 59 din anexa nr.1 a Ordinului MAAP nr. 350/2002.  

 

CAPITOLUL VI

Controlul oficial si/sau certificarea semintelor

 

Sectiunea I. Cererea pentru certificarea semintelor

 

         Art.23. - Certificarea semintelor  se efectueaza la cererea producatorului sau prelucratorului in conformitate cu prevederile art. 61 din anexa nr.1 a Ordinului MAAP nr. 350/2002;

 

Sectiunea a II-a. Controlul pe fluxul de prelucrare a semintelor

 

         Art.24. - Controlul pe fluxul de prelucrare se efectueaza in conformitate cu prevederile art. 62 si 63 din anexa nr.1 a Ordinului MAAP nr. 350/2002.

 

Sectiunea a III-a. Lotul si proba de analiza

 

Art.25. - (1) Loturile de samanta trebuie sa fie identificabile si omogene.

(2) Greutatea maxima a unui lot de seminte este de 10 tone la mei si obsiga nearistata, iar la ricin de 20 tone.

(3) Greutatea maxima a unui lot de samanta nu poate fi depasita cu mai mult de 5 %.

(4) Greutatea minima a unei probe de laborator care se preleveaza dintr-un lot de samanta este redata in tabelul nr.1

 

Sectiunea a IV-a. Ridicarea probelor de seminte

 

         Art.26. - Ridicarea probelor oficiale  in scopul analizarii si certificarii loturilor de samanta se efectueaza oficial sau sub supraveghere oficiala in conformitate cu prevederile  art. 64, art. 65 si 66 alin. (1)- (4) din anexa nr.1 a Ordinului MAAP nr. 350/2002.

 

Sectiunea a V-a.Teste de laborator

 

         Art.27. - (1) Testele de laborator se efectueaza cu respectarea  prevederilor  art. 68, cu exceptia alin. (4) din anexa nr.1 a Ordinului MAAP nr. 350/2002.

(2) Testarea oficiala in vederea certificarii presupune efectuarea unor analize complete, efectuate conform metodelor specifice speciei.

         Art.28. - (1) Conditiile tehnice de calitate a semintelor de ricin, mei si obsiga nearistata sunt prevazute in tabelul nr.1.

 

         Tabelul nr.1. Conditii tehnice de calitate

Nr.

crt.

Specia

Categoria biologica

Puritatea fizica,min.

(% din greutate)

Germinatia

min.(% din sem.pure)

Greutatea

min. a probei de laborator

g

  1

 Mei

-

97

80

150

  2

Obsiga nearista

-

97

80

90

  3

Ricin

-

97

85

1000

         Nota la tabelul nr.1:

a) Analiza pentru cuscuta se efectueaza din proba de laborator.

b) Nu este permisa prezenta Cuscutei spp., aceasta trebuie sa fie zero.

         c) Prezenta unei seminte de Cuscuta spp. într-o proba de seminte nu se considera impuritate daca se ridica o a doua proba de aceeasi greutate si este libera de cuscuta.    

         d) Seminte nedecapsulate la ricin, maximum 20 buc./1000 g.

         e) Seminte fara tegument la ricin, maximum 10 buc./1000 g.

         f) Alte specii de plante la ricin, in proba de analiza, 0 (zero).

(2) Umiditatea maxima admisa la samanta de mei, obsiga nearistata si ricin este de 14%. 

(3) Prezenta organismelor daunatoare care reduc valoarea de utilizare a semintelor nu este tolerata decat in limita cea mai mica posibila. Nu se admit in semintele de graminee furajere si ricin acarieni, insecte si larvele lor vii.

 

Sectiunea a VI-a. Certificarea semintelor

 

Art.29. - (1) Certificarea finala se face daca sunt indeplinite conditiile prevazute de prezentele reguli si norme.

(2) Pentru procedura de certificare se respecta prevederile  art. 69 alin. (2) - (13) din anexa nr.1 a Ordinului MAAP nr. 350/2002.

         Art.30. - Aprobarile de a fi comercializate seminte cu conditii tehnice de calitate mai reduse se efectueaza in conformitate cu prevederile art.70 din anexa nr.1 a Ordinului MAAP nr. 350/2002.

         Art.31. - Resondarea unui lot de samanta se efectueaza in conformitate cu prevederile art.71 din anexa nr.1 a Ordinului MAAP nr. 350/2002.

         Art.32. - Fractionarea si reambalarea loturilor de samanta  se efectueaza in conformitate cu prevederile art.72 alin. (1) - (5) si (7) din anexa nr.1 a Ordinului MAAP nr. 350/2002.

         Art.33. - Reconditionarea loturilor de seminte se efectueaza in conformitate cu prevederile art. 73 din anexa nr.1 a Ordinului MAAP nr. 350/2002.

 

Sectiunea a VII-a. Documentele eliberate in urma analizelor

 si certificarii semintelor

 

         Art.34. - Dupa efectuarea tuturor inspectiilor si a aprobarii in camp, a determinarii calitatii semintelor, starii sanitare si incadrarii rezultatelor in paremetrii stabiliti se elibereaza documentele de certificare.

         Art.35. - (1) Documentele oficiale sunt documentele eliberate pentru semintele certificate sau controlate oficial de ITCSMS si LCCSMS sau sub supravegherea acestora.

(2) Pentru documentele oficiale se respecta prevederile art.75 din anexa nr.1 a Ordinului MAAP nr. 350/2002.

         Art.36. - Documentele neoficiale sunt documentele cu caracter informativ care nu pot fi folosite pentru comercializare. Pentru documentele neoficiale se respecta prevederile art.76 din anexa nr.1 a Ordinului MAAP nr. 350/2002.

 

CAPITOLUL VII

Circulatia si comercializarea semintelor

 

Sectiunea I. Conditii privind comercializarea semintelor

 

         Art.37. - (1) Conditiile generale privind comercializarea semintelor sunt cele prevazute in art.84 alin. (1) - (3), (6) - (11) din anexa nr.1 a Ordinului MAAP nr. 350/2002.

(2) Samanta poate fi comercializata numai daca a fost certificata  oficial ca samanta categoria Prebaza, Baza, Certificata prima si a doua generatie (C1 si C2) sau controlata oficial ca samanta categoria Comerciala , dupa caz.

 

 

Sectiunea a II-a. Obligatiile agentilor economici inregistrati

pentru comercializarea semintelor

 

Art.38. - Obligatiile agentilor economici inregistrati pentru comercializarea semintelor sunt cele prevazute in art.85 din anexa nr.1 a Ordinului MAAP nr. 350/2002 .

 

Sectiunea a III-a. Drepturile beneficiarului ( utilizatorului )

final de samanta

 

         Art.39. - Utilizatorii finali de samanta au drepturile prevazute la art.86 din anexa nr.1 a Ordinului MAAP nr. 350/2002.

 

Sectiunea a IV-a. Circulatia si comercializarea semintelor 

 

         Art.40. - (1) Semintele din categoria biologica Prebaza, Baza, Certificata prima sau a doua generatie (C1 si C2) si  Comerciala pot circula ca seminte necertificate final.

(2) Samanta necertificata final trebuie sa respecte prevederile art.87 din anexa nr.1 a Ordinului MAAP nr. 350/2002.

         Art.41. - Conditiile de comercializare la intern a semintelor certificate sunt cele prevazute in art.88 alin. (1), (3) - (6) din anexa nr.1 a Ordinului MAAP nr. 350/2002.

         Art.42. - (1) Semintele de mei, obsiga nearistata si ricin se vor comercializa  ambalate, inchise si  etichetate.

(2) Mentiunile prevazute pe eticheta oficiala pentru samanta  Prebaza, Baza, Certificata prima si a doua generatie sunt prevazute in art.18 alin. (2) din prezentele reguli si norme.

(3) Mentiunile prevazute pe eticheta pentru samanta Comerciala sunt prevazute in art.18 alin. (2) din prezentele reguli si norme.

(4) Mentiunile care figureaza pe eticheta si pe document pentru samanta necertificata final sunt prevazute in art.18 alin. (2) din prezentele reguli si norme.

(5) Ambalajele care se folosesc pentru semintele de mei, obsiga nearistata si ricin sunt prevazute in art.16 din prezentele reguli si norme.

(6) În timpul depozitarii si comercializarii, se recomanda ca umiditatea semintelor sa nu depaseasca 14%.

(7) Loturile de samanta vor fi controlate oficial, prin sondaj, în timpul comercializarii.

         Art.43. - Comercializarea semintelor care corespund cerintelor din aceste reguli si norme tehnice nu se mai supune nici unei alte restrictii  decat celor din prezentele reguli si norme.