inapoi

                          Anexa nr. 6

la reguli si norme tehnice interne

 

Reguli si norme tehnice specifice privind producerea in vederea   comercializarii,  prelucrarea,  controlul  si/sau certificarea semintelor si a materialului saditor de dud, produse si comercializate pe teritoriul Romaniei

 

CAPITOLUL I

Domeniul de aplicare

 

Art.1. - (1)  Prezentele reguli si norme tehnice specifice se aplica semintei si materialului de inmultire si plantare care nu sunt reglementate de legislatia comunitara produse si comercializate pe teritoriul Romaniei, in completare la prevederile Regulilor si normelor tehnice interne privind producerea in vederea comercializarii, prelucrarea, controlul si/sau certificarea calitatii semintelor si materialului saditor din unele specii de plante produse si comercializate pe teritoriul Romaniei.

(2) Prezentele reguli si norme tehnice specifice se aplica semintelor si materialului saditor, produse si comercializate pe teritoriul Romaniei din specia: Dud – Morus spp., destinat uzului profesional pentru productia de frunze si fructe.

(3) Se considera material saditor de dud materialul de inmultire si materialul de plantare:

a) material de inmultire: seminte, plante, parti ale plantei si orice material al plantei, inclusiv portaltoi destinati inmultirii si productiei de plante fructifere. Materialul de inmultire este constituit din: seminte, ramuri si ochi altoi, puieti, butasi, marcotiere, portaltoi;

b) material de plantare: plante destinate plantarii sau replantarii dupa comercializare. Materialul de plantare este constituit din: pomi altoiti sau nealtoiti.  

 

CAPITOLUL II

Categorii admise

 

         Art.2. - (1) Categoriile biologice, admise la producatori inregistrati,  supuse controlului si pentru care se emit acte de autenticitate, certificare si calitate sunt:

         a) material de inmultire Prebaza produs de catre sau sub responsabilitatea amelioratorului sau menţinătorului, conform metodelor general acceptate in vederea mentinerii identitatii constituit din: plantaţii mamă seminceri, plantaţii mamă ramuri altoi, marcotiere si material derivat din acestea, seminte, ramuri altoi, butasi neinradacinati, butaşi înrădăcinaţi, duzi altoiţi, duzi nealtoiti. Se înmulţeşte numai material din soiuri autentice, liber de organisme dăunătoare. Este destinat producerii de material din categoria Baza.

         b) material de inmultire Baza produs de, sau sub responsabilitatea amelioratorului sau menţinătorului, din materialul Prebaza, in conformitate cu metodele general acceptate, in vederea mentinerii identitatii soiului, inclusiv a caracteristicilor relevante constituit din plantatiile mama si materialul de inmultire rezultat din acestea. Se înmulţeşte numai material din soiuri autentice, liber de organisme dăunătoare. Este destinat producerii de material de plantare certificat ;

c) material săditor Certificat, material de inmultire si plantare, produs în pepiniere autorizate în care se înmulţeşte materialul săditor provenit din materialul de bază: şcoala puieţi, câmp I şi II, marcote, butaşi.

(2) Generatiile anterioare materialului saditor Prebaza pot fi supuse controlului si vor circula cu act de garantare a autenticitatii emis de ameliorator sau mentinator pe baza registrului de selectie conservativa.

 

CAPITOLUL III

Inspectia culturilor semincere

Sectiunea I . Plantatii mama pentru seminte

 

         Art.3. - (1) Producatorul  trebuie sa solicite inscrierea pentru producerea de seminte la ITCSMS sau LCCSMS printr-o declaratie de multiplicare conform modelului din anexa nr.7.1 a Ordinului MAAP nr.382/2002, iar in cazul cand exista un contract declaratia va fi insotita de o copie de pe acesta.

(2) Seminţele provin din plantaţii mamă de seminceri organizate special în acest scop, realizate cu material săditor din soiuri valoroase, libere de organisme  daunatoare, cu capacitate combinativă ridicată, care în prima generaţie să manifeste puternic fenomenul de heterozis.

(3) În plantatia de seminceri, inspectorul va efectua minim două inspectii pentru a se asigura ca producatorul a respectat urmatoarele obiective:

a)    are acte de provenienţa a materialului folosit la plantare;

b)    are întocmita schita de amplasare;

c) a respectat raportul între sexe. Raportul între sexe este de regula 3 duzi cu flori femele la un dud cu flori mascule;

d) a respectat distanta  de izolare indicata de mentinatorul soiului sau cel putin 1000m fata de dudul comun;

e) materialul este liber de organisme daunatoare sau de orice semne sau simptome ale acestora care reduc calitatea semintei;

f) a eliminat plantele netipice ;

g) tine înscrierile în registrul pepinierei.

(4) Materialul trebuie sa aiba identitate, autenticitate a speciei si soiului, precum si puritate varietala a culturii. Calitatea acestuia trebuie sa corespunda cu sistemul de inmultire aplicat, avandu-se in vedere carecteristicile speciei si soiului.

(5) Actul de inspectie privind autenticitatea si puritatea varietala a plantatiei mama  de seminte pentru producerea puietilor hibrizi si a portaltoilor se elibereaza de inspector dupa efectuarea ultimei inspectii si daca conditiile au fost indeplinite, precum si a documentului privind controlul fitosanitar. Modelul actului de inspectie in camp care se elibereaza este prevazut in anexa nr.7.2 din Ordinul MAAP nr.382/2002.

 

Sectiunea a II-a. Plantatii mama ramuri altoi

 

Art.4. - (1) Producatorul trebuie sa  solicite inscrierea pentru producerea ramurilor altoi la  ITCSMS sau LCCSMS printr-o declaratie de multiplicare conform modelului din anexa nr.7.1 a Ordinului MAAP nr.382/2002, iar in cazul cand exista un contract declaratia va fi insotita de o copie de pe acesta.

(2) Plantatia mamă furnizoare de ramuri altoi este formata din soiuri şi clone valoroase, înfiinţate special în acest scop, libere de bacterioză şi de păduche ţestos (Pseudaulacaspis pentagona). 

(3) În plantatia de seminceri inspectorul va efectua minim două inspectii pentru a se asigura ca producatorul a respectat urmatoarele obiective:

a) are acte de provenienţa a materialului folosit la plantare;

b)are întocmita schita de amplasare;

c) producatorul a marcat soiurile pe parcele, rânduri sau individual şi a înscris acest lucru in  registrul de pepinieră;

d) a eliminat plantele netipice ;

e) a eliminat plantele afectate de organisme daunatoare;

f) are registru de pepiniera unde va tine evidenta plantelor marcate,

eliminate  si a lucrarilor efectuate pe parcursul procesului de producere, ambalare, pastrare, depozitare.

(4) Materialul trebuie sa aiba identitate, autenticitate a speciei si soiului, precum si puritate varietala a culturii.

(5) Actul de inspectie privind autenticitatea si puritatea varietala a plantatiei mama  pentru ramuri altoi se elibereaza de inspector dupa efectuarea ultimei inspectii si daca conditiile au fost indeplinite, precum si a documentului privind controlul fitosanitar. Modelul actului de inspectie in camp care se elibereaza este prevazut in anexa nr.7.2 a Ordinul MAAP nr.382/2002.

 

Sectiunea a III-a. Butasi si marcote inradacinate

 

         Art.5. - (1) Producatorul trebuie sa depuna la ITCSMS sau LCCSMS o declaratie de multiplicare conform modelului din anexa nr.7.1 a Ordinului MAAP nr.382/2002, iar in cazul cand exista un contract declaratia va fi insotita de o copie de pe acesta.

(2) Butasii si marcotele provin din plantaiile de butaşi şi marcote înfiinţate din soiuri valoroase, cu mare capacitate de înrădăcinare, libere de boli şi păduche ţestos (Pseudaulacaspis pentagona).

(3) În plantatia de butasi si marcote inradacinate inspectorul va efectua minim trei inspectii pentru a se asigura ca producatorul respecta urmatoarele obiective:

a)    are acte de provenienţa ale materialului folosit la plantare;

b)    a respectat rotaţia;

c)    are întocmita schita de amplasare;

d)    a eliminat plantele netipice în perioada de vegetaţie ;

e)    a eliminat plantele bolnave si a efectuat tratamente fitosanitare in

special pentru bacterioza;

f) are registru de pepiniera unde va tine evidenta plantelor marcate ,

eliminate, a lucrarilor efectuate pe parcursul procesului de producere, ambalare, pastrare, depozitare.

 (4) Materialul trebuie sa aiba identitate, autenticitate a speciei si soiului, precum si puritate varietale a culturii. Calitatea acestuia trebuie sa corespunda cu sistemul de inmultire aplicat, avandu-se in vedere carecteristicile speciei si soiului.

(5) Actul de inspectie privind autenticitatea si puritatea varietala a plantatiei de butasi si marcote inradacinate se elibereaza de inspector dupa efectuarea ultimei inspectii si daca conditiile au fost indeplinite, precum si a documentului privind controlul fitosanitar. Modelul actului de inspectie in camp care se elibereaza este prevazut in anexa nr.7.2 a Ordinul MAAP nr.382/2002.

 

Sectiunea a IV-a. Materialul destinat plantarii

 

Art.6. - (1) Producatorul  trebuie sa solicite inscrierea pentru producerea materialului la ITCSMS sau LCCSMS printr-o declaratie de multiplicare conform modelului din anexa nr.7.1 a Ordinului MAAP nr.382/2002, iar in cazul cand exista un contract declaratia va fi insotita de o copie a acestuia.

(2) Materialul provine din câmpurile I, II, III formate din hibrizi selecţionaţi sau dud altoit cu soiurile care nu prezintă capacitate de înrădăcinare. Plantarea puieţilor se va face pe parcele sau rânduri.

(3) În plantatia de material destinat plantarii inspectorul va efectua minim două inspectii pentru a verifica daca producatorul respecta urmatoarele obiective:

a) are acte de provenienţa a materialului folosit la plantare;

b) a respectat rotaţia;

c) are întocmita schita de amplasare;

d) a eliminat plantele netipice în perioada de vegetaţie ;

e) a eliminat plantele bolnave;

f) are registru de pepiniera unde va tine evidenta lucrarilor efectuate in procesul de producere, ambalare, pastrare, depozitare;

(4) Materialul destinat plantarii se clasifică în următoarele grupe:

a) varga de 1 an –grupa 1 ;

         b) tufa joasă de 2 ani –grupa 2 ;

         c) tufa înaltă de 2 ani –grupa 3 ;

         d) trunchi mijlociu de 2-3 ani –grupa 4;

         e) trunchi înalt de  3 ani –grupa 5.

(5) Materialul trebuie sa aiba identitate, autenticitate a speciei si soiului, precum si puritate varietala a culturii. Calitatea acestuia trebuie sa corespunda cu sistemul de inmultire aplicat, avandu-se in vedere carecteristicile speciei si soiului.

(6) Actul de inspectie privind autenticitatea si puritatea varietala a materialului de dud destinat plantarii se elibereaza de inspector dupa efectuarea ultimei inspectii si daca conditiile au fost indeplinite, precum si a documentului privind controlul fitosanitar. Modelul actului de inspectie in camp care se elibereaza este prevazut in anexa nr.7.2 a Ordinul MAAP nr.382/2002.

        

CAPITOLUL IV

Controlul si certificarea  materialului de inmultire

Sectiunea I. Seminte pentru producerea puietilor hibrizi si a portaltoilor

 

         Art.7. - (1) Conditiile tehnice de calitate si de certificare ale semintei de dud sunt :

a) recoltarea fructelor se face când sunt complet coapte, iar prelucrarea lor pentru extragerea seminţei se face în aceeaşi zi sau în ziua următoare, situaţie în care fructele vor fi păstrate în locuri răcoroase ;

         b) greutatea maximă a unui lot este de 1000 kg. Greutatea  maxima a unui lot de samanta nu poate fi depasita cu mai mult de 5 % ;

         c) sămânţa se ambalează în saci de pânză sau pungi cu o capacitate de maximum 5 kg fiecare, etichetaţi. Se păstrează la o umiditate corespunzatoare, la o temperatură relativ constantă,  la semiîntuneric şi in spatii cu aerisire permanentă ;

         d) greutatea unei probe care se prelevează dintr-un lot este de 20 grame ;

         e) samanta de dud trebuie să îndeplinească următoarele condiţii de calitate: germinaţie - min. 65 %; puritate fizică - min. 95 %

(2) Dupa recoltare, sortare, ambalare, etichetare si daca conditiile de certificare au fost indeplinite se elibereaza Certificatul oficial de calitate. Modelul certificatului oficial de calitate  este prevazut in anexa 7.3 a  Ordinul MAAP nr.382/2002. Modelul de eticheta este prevazut in anexa 7.4 a Ordinul MAAP nr. 382/2002 cu exceptia culorilor si a specificatiilor. Culoarea etichetei este: alba cu dunga violet pentru samanta de Prebaza, alba pentru samanta de Baza, albastra pentru samanta Certificata.

 

Sectiunea a II-a. Ramuri altoi

 

         Art.8. - (1) Conditiile tehnice de calitate si de certificare ale ramurilor altoi de dud sunt :

a) recoltarea ramurilor altoi se face în perioada februarie-martie. Se recoltează ramuri de un an,  cu lemnul matur şi mugurii bine dezvoltaţi;

         b) sortarea, uniformitatea, etichetarea si legarea se face în pachete păstrate în camere frigorifice, stratificate în nisip. Se utilizează pentru altoire sau butăşire în uscat ;

            c) autenticitatea materialului trebuie sa fie de 100 %.

(2) Dupa recoltare, sortare, ambalare, etichetare si daca conditiile de certificare au fost indeplinite, se elibereaza Certificatul oficial de calitate. Modelul certificatului oficial de calitate  este prevazut in anexa 7.3 a  Ordinul MAAP nr.382/2002. Modelul de eticheta este prevazut in anexa 7.4 a Ordinul MAAP nr. 382/2002 cu exceptia culorilor si a specificatiilor. Culoarea etichetei este: alba cu dunga violet pentru materialul Prebaza, alba pentru materialul Baza, albastra pentru materialul Certificat.

 

Sectiunea a III-a. Butasi si marcote inradacinate

 

         Art.9. - (1) Conditiile tehnice de calitate si de certificare ale butasilor si marcotelor inradacinate de dud sunt :

a) recoltarea butaşilor înrădăcinaţi şi a marcotelor se face toamna, după căderea frunzelor. După modul de formare se clasifică în doua categorii:  fără coroană (varga) si cu  coroană;

b)    dimensiunile pe care trebuie sa le indeplineasca butasi si marcotele sunt :              

    i)       rădăcini:  număr, minimum - 5;

                                       lungime, minimum 10 cm.

                  ii) tulpina:      lungime, minimum 50 cm (varga)

                                                                - 15 cm (cu coroana)

                                     grosime la colet, minimum 10 mm.

                  iii) coroana:   număr ramuri de schelet: 2-3

                                     lungime, min. - 30 cm

         c) autenticitatea materialului trebuie sa fie de 100 %;

(2) Materialul săditor se sortează de producător pe cele două categorii fara coroana si cu coroana, se leagă în pachete, se etichetează şi se stratifică în şanţuri cu nisip. Nu se admite stratificarea provizorie.

(3) Dupa recoltare, sortare, ambalare, etichetare si daca conditiile de certificare au fost indeplinite se elibereaza Certificatul oficial de calitate. Modelul certificatului oficial de calitate  este prevazut in anexa 7.3 a  Ordinul MAAP nr.382/2002. Modelul de eticheta este prevazut in anexa 7.4 a Ordinul MAAP nr. 382/2002 cu exceptia culorilor si a specificatiilor. Culoarea etichetei este: alba cu dunga violet pentru Prebaza, alba pentru Baza, albastra  Certificata.

(4) Transportul materialului de dud se face prin protejarea de ger si deshidratare.

 

Sectiunea a IV-a. Materialul destinat plantarii

 

         Art.10. - (1) Conditiile tehnice de calitate si de certificare ale materialului pentru plantare de dud sunt :

a) recoltarea materialului destinat plantarii se face toamna, după căderea frunzelor ;

b)autenticitate - 100 % ;

c) parametri de calitate in functie de grupa in care se incadreaza sunt :

Grupa :                                             1          2           3            4             5         

i) Radacini :

- număr, minimum:                            1          3           3            3             3

- lungime, minimum cm:                   20        25         25          25           30

ii) Trunchi:

- lungime, minimum cm:                 60       15-30    30-60        60-80       80-120

- grosime la colet,minimum mm:        5          7         12              12        14

iii) Coroana:

- ramuri de schelet, nr. minimum :     -            3         3            3                3

- lungime, minimum cm:                    -         25        50          50               50

(2) Materialul se sortează pe cele 5 grupe mentionate la alin. (2), se leagă în pachete, se etichetează şi se stratifică în şanţuri cu nisip. Nu se admite stratificarea provizorie.

(3) Dupa recoltare, sortare, ambalare, etichetare si daca conditiile de certificare au fost indeplinite se elibereaza Certificatul oficial de calitate. Modelul certificatului oficial de calitate  este prevazut in anexa 7.3 a  Ordinului MAAP nr.382/2002. Modelul de eticheta este prevazut in anexa 7.4 a Ordinului MAAP nr. 382/2002 cu exceptia culorilor si a specificatiilor. Culoarea etichetei este: alba cu dunga violet pentru Prebaza, alba pentru Baza, albastra pentru Certificata.

 

CAPITOLUL V

Comercializarea materialului de inmultire si plantare

 

         Art.11. - (1) Materialul de inmultire si plantare va fi comercializat numai in loturi identificabile si omogene.

(2) Materialul de inmultire si plantare trebuie sa fie comercializat in pachete, legaturi, sigilat si etichetat, iar lotul sa contina un numar de unitati dintr-un singur soi,  identificabil prin omogenitatea compozitiei si de origine.

(3) Materialul de inmultire si plantare trebuie sa fie comercializat liber de orice defecte posibile care sa afecteze calitatea lui ca material de inmultire.

(4) Pentru comercializare, materialul saditor se fasoneaza, sorteaza si ambaleaza in legaturi sau  pachete. Daca transportul nu se face în aceeasi zi, materialul saditor se mentine ferit de uscaciune sau intemperii care sa afecteze viabilitatea si calitatea acestuia.

(5) Comercializarea materialului de inmultire si plantare se face cu eticheta oficiala si documentul producatorului (furnizorului) denumit „Certificat de calitate”. Certificatul de calitate al producatorului va fi inseriat de ITCSMS sau LCCSMS si va cuprinde mentiunile de calitate prevazute in Certificatul oficial de calitate.

(6) Producatorii care comercializeaza au obligatia  de a pastra documentele oficiale cat si copiile documentelor eliberate timp de 5 ani.

(7) Eticheta furnizorului este facultativa si poate sa contina mentiuni facultative, imprimate distinct de cele obligatorii: indicatii pentru utilizator, conditii tehnice de calitate.

         Art.12. - Loturile de material de inmultire si plantare vor fi controlate oficial, prin sondaj, în timpul comercializarii.

         Art.13. - Comercializarea materialului de inmultire si plantare care corespunde cerintelor din aceste norme nu se mai supune altor restrictii cu privire la calitate, stare sanitara, etichetare si ambalare decat celor din aceste reguli si norme tehnice.