inapoi

                      Anexa nr. 8

la reguli si norme tehnice interne

 

Reguli si norme tehnice specifice privind producerea, controlul si certificarea calitatii materialului de inmultire pentru ciuperci comestibile cultivate, comercializat pe teritoriul Romaniei

 

CAPITOLUL I

Domeniul de aplicare

 

Art.1. – (1) Prezentele reguli si norme tehnice specifice se aplica speciilor care nu sunt reglementate de legislatia comunitara, produse si comercializate pe teritoriul Romaniei, in completare la prevederile Regulilor si normelor tehnice interne privind producerea in vederea comercializarii, prelucrarea, controlul si/sau certificarea calitatii semintelor si materialului saditor din unele specii de plante produse si comercializate pe teritoriul Romaniei.

(2) Prezentele reguli si norme tehnice specifice se aplica materialului de inmultire din urmatoarele specii si hibrizi interspecifici si intraspecifici de ciuperci comestibile cultivate:

1. Agaricus bisporus (Lange) Imbach; Agaricus bitorquis (Quelet) Sacc.

2. Pleurotus ostreatus (Jacq.ex Fr) Kumm: Pleurotus florida Eger; Pleurotus sp.

3. Lentinus edodes;

4. Coprinus comatus;

5. Stropharia rubra rugosa.

 

CAPITOLUL II

Categorii admise

 

         Art.2. – (1) Se supun inspectiei si certificarii materialul de inmultire Prebaza, Baza, Certificata, admis la producatori inregistrati, astfel :

         a) Materialul initial pastrat in conditii de izolare si mentinere a caracterelor tulpinii (varietatii) asa cum au fost descrise de ameliorator. Materialul initial constituie materialul amelioratorului.

         b) Cultura mama este provenita in descendenta directa din materialul initial al amelioratorului si pastreaza caracterele genetice specifice tulpinii multiplicate.

         c) Cultura pura provine direct din cultura mama, intr-o singura generatie vegetativa, pe mediu nutritiv proaspat, realizat in conditii sterile de laborator si pastreaza caracterele genetice specifice tulpinii multiplicate. Ea constituie prima veriga in producerea industriala a miceliului (ca material de insamantare). Cultura pura se livreaza insotita de acte de provenienta si calitate, in care se mentioneaza: specia, tulpina, data executarii pasajului, puritatea varietala si caracterele tipului de miceliu, conditii de pastrare.

         Cultura mama si cultura pura constituie materialul de inmultire din categoria Prebaza.

         d) Inoculul (miceliul intermediar) se obtine din cultura pura si este destinat obtinerii miceliului pentru insamantare intr-o singura generatie si pastreaza caracterele genetice specifice tulpinii multiplicate.  Se livreaza insotit de documente de provenienta: documentele de calitate ale culturii pure, contractul de multiplicare, daca este cazul, acordul proprietarului tulpinii in cazul cand aceasta este protejata. De asemenea, vor fi specificate: suportul nutritiv si data inocularii, puritatea biologica, conditiile de pastrare. Perioada de utilizare a inoculului nu trebuie sa depaseasca 45 de zile de la obtinerea inoculului, pentru Pleurotus sp. si, respectiv 60 de zile pentru Agaricus sp.

         Inoculul constituie material de inmultire din categoria Baza.

         e) Miceliul comercial reprezinta un preparat biologic obtinut in conditii sterile de laborator si este destinat, in urma cresterii in substratul de cultura, productiei de ciuperci comestibile si pastreaza caracterele genetice specifice tulpinii insamantate. Se realizeaza, de regula, pe suportul de crestere din boabe de cereale (grau, orz, secara, mei, s.a). Se livreaza in pungi de 1-10 kg pastrate, de regula, la temperatura de 2 – 40 C. Miceliul comercial constituie material de inmultire din categoria Certificat.

(2) Generatiile anterioare materialului de inmultire Prebaza pot fi supuse controlului si vor circula cu act de garantare a autenticitatii emis de creator sau mentinator.

 

CAPITOLUL III

Controlul identitatii si calitatii materialului de inmultire

 

Sectiunea I. Conditii tehnice de calitate ale materialului de inmultire

 

         Art.3. – Conditiile tehnice de calitate pe care trebuie sa le indeplineasca materialul de inmultire al ciupercilor comestibile cultivate sunt urmatoarele:

a) Aspect – culoare: suportul de crestere e format din boabe de grau, orz, secara, mei, sorg, cu suprafata pericarpului boabelor impanzita (acoperita) cu miceliul ciupercii, de culoare si aspect specific speciei si tulpinii;

         b) Miros: caracteristic de ciuperca, in functie de specie;

         c) Gradul de impanzire/acoperire a boabelor cu miceliu admis pentru comercializare este minimum 80 % in perioada de incubare.

         d) Puritatea varietala a culturii de miceliu din tulpina specificata, fara prezenta unor microorganisme contaminate (bacterii, fungi – mucegaiuri), - 100 %.

 

Sectiunea a II-a. Controlul identitatii si calitatii materialului de inmultire

 

         Art.4. – (1) Procesul de multiplicare a materialului de inmultire se supune supravegherii si monitorizarii autoritatii oficiale de control si certificare a semintelor si materialului saditor.

(2) Inspectorii ITCSMS sau LCCSMS verifica provenienta materialului, aplicarea metodelor de inmultire adecvate, modul de organizare a procesului de productie, asigurarea identitatii si autenticitatii varietale a materialului inmultit propus pentru comercializare, efectuand inspectii oficiale si consemnand cele constatate in fise de control cu decizii de admitere sau respingere a materialului de inmultire, functie de specia ciupercii comestibile cultivate.

         Art.5. – (1) Controlul calitatii miceliului se face pe loturi. Lotul reprezinta cantitatea de miceliu obtinut dintr-o singura provenienta rezultata dintr-un singur lot de inocul.

(2) Marimea unei fractiuni de lot este productia zilnica exprimata in numarul de recipienti (flacoane CIL, pungi, etc.) / greutatea cumulata a miceliului.

(3) Probele pentru analize de laborator se preleveaza astfel:

a) din prima fractiune de lot se preleveaza o proba reprezentand minimum 1 % din numarul recipientilor.

b) din urmatoarele fractiuni de lot probele se preleveaza, prin sondaj, cel putin o proba la maximum 10 fractiuni de lot, reprezentand minimum 1 % din

numarul recipientilor unei fractiuni de lot.

(4) Probele individuale se sigileaza, se eticheteaza si se incheie procesul verbal de ridicare a probei specificandu-se: producatorul, denumirea produsului, data fabricatiei, data prelevarii probei, date de identificare a lotului.

(5) O proba martor se pastreaza sigilata si etichetata la producator, pe timpul de valabilitate al fractiunii de lot respective, in functie de specie.

         Art.6. – (1) Probele de miceliu se vor examina vizual (si la lupa binoculara) pentru determinarea culorii, gradului de impanzire, tipului de colonie miceliana, prezenta/absenta mucegaiurilor competitoare, care se noteaza in fisa de analiza. Rezultatul testului se elibereaza in maximum 72 ore de la data prelevarii probei.

(2) Puritatea varietala se verifica prin sondaj pe preparate microscopice si prin inoculari cu material din probele prelevate pe medii nutritive specifice pentru cresterea bacteriilor sau fungilor microscopici. Daca miceliul ciupercii de cultura aflat pe pericarpul a 100 de boabe transferate pe mediul nutritiv, creste in conditii sterile, fara sa evidentieze infectii straine, puritatea probei este de 100 %.

         Art.7. – Materialul de inmultire din categoriile Prebaza si Baza se examineaza direct in laboratorul producatorului, pe loturi sau fractiuni de lot, daca statia de produs miceliu intruneste conditiile necesare.

 

Sectiunea a IV-a. Documente oficiale

 

Art.8. - (1) In urma testarii primei fractiuni dintr-un lot, daca sunt indeplinite conditiile tehnice de calitate prevazute la art.3 se elibereaza Certificatul oficial de calitate emis de ITCSMS sau LCCSMS in 2 exemplare, primul la producator, iar al doilea ramane la emitent, valabil pentru intregul lot care urmeaza a se produce in continuare, daca analizele  urmatoarelor fractiuni de lot confirma mentinerea calitatii miceliului.

(2) Daca in urma testarii primei fractiuni de lot rezulta ca nu sunt indeplinite conditiile tehnice de calitate se elibereaza un „Buletin de analiza oficiala” cu rezolutia respins si „interzisa comercializarea pentru insamantare”.

(3) In urma testarii urmatoarelor probe prelevate  conform prevederilor de la art.5. alin.(3) litera b) se elibereaza un Buletin de analiza oficiala partiala in care se inscriu rezultatele testelor privind conditiile tehnice de calitate ale fractiunii de lot si decizia de admis sau respins aplicabila pentru toate fractiunile de lot la care se refera proba prelevata.

(4) Buletinul de analiza oficiala partiala, cu rezolutia admis, prelungeste valabilitatea Certificatului oficial de calitate in cazul in care rezultatele analizelor corespund conditiilor tehnice de calitate.

(5) Buletinul de analiza oficiala partiala cu rezolutia respins intrerupe valabilitatea Certificatului oficial de calitate. Rezolutia respins pe Buletinul de analiza oficiala partiala blocheaza de la comercializare fractiunile de lot la care se refera, iar producatorul este obligat sa intrerupa productia de miceliu pana la aplicarea  masurilor corective necesare si remedierea cauzelor care au provocat respingerea lotului. Dupa aplicarea masurilor corective se preleveaza din nou probe si se testeaza. O proba martor sigilata si etichetata se pastreaza la producator.

(6) Modelele Certificatului oficial de calitate si a Buletinului de analiza oficiala sunt unice pe tara si vor fi puse la dispozitia ITCSMS si LCCSMS de catre INCS.

 

CAPITOLUL IV

Ambalarea, marcarea, livrarea miceliului

 

         Art.9. – (1) Comercializarea miceliului se face in ambalaje inchise, etichetate individual cu eticheta furnizorului sau prin imprimare direct pe ambalaj si insotite de certificat de calitate eliberat de furnizor pentru fiecare transport livrat, conform modelelor prezentate in anexele nr.8.1 si 8.2 la prezentele reguli si norme tehnice specifice, in baza Certificatului oficial de calitate emis de ITCSMS sau LCCSMS care ramane permanent la producator si care nu poate fi folosit la insotirea marfii.

(2) Miceliul se livreaza sub responsabilitatea furnizorului in ambalaje transparente, cu capacitate de 1-10 kg, inchise cu buson de vata sau alte materiale izolatoare sterile, asezate in cutii de carton. Transferul miceliului din recipienti intr-un alt ambalaj se efectueaza numai in conditii sterile care sa evite posibilitatea de infectie secundara.

(3) Eticheta aplicata pe ambalaje va fi imprimata cu datele de identificare ale producatorului, specia,  tulpina de ciuperci, numarul lotului si al fractiunii de lot, calitatea, data ambalarii, durata si conditii de valabilitate.

(4) Transportul se efectueaza cu mijloace acoperite, adecvate, termoizolate, cu posibilitati de mentinere a temperaturii optime de 2 – 40C, specificandu-se conditiile de transport in actul de preluare a marfii.

 

CAPITOLUL V

Conditii de inregistrare in vederea autorizarii unui laborator de

producere a materialului de inmultire

 

         Art.10. – Organizare si dotare minima in vederea inregistrarii laboratorului:

         a) starea constructiva si vecinitatile sa permita functionarea in bune conditii a unui laborator cu acest profil;

         b) utilitati asigurate: apa curenta, canalizare, energie electrica, gaze, climatizare in spatiile de lucru;

         c) separare distincta a zonelor de lucru: zona nesterila si zona sterila;

         d) compartimentare care sa permita desfasurarea fluxului tehnologic specific;

         e) utilaje si aparatura de laborator: autoclave verticale (cu foc – gaze, sau electrice) sau orizontale cu doua capace, pentru sterilizarea recipientilor cu suport granulat pentru miceliu; autoclava pentru sterilizarea miceliului contaminat; cazan de/sau acces la o sursa de abur; etuve de laborator pentru sterilizarea sticlariei, instrumentarului, etc; boxa sterila cu butelie/conducta gaze pentru inoculare sau hota (incinta) cu flux laminar de aer filtrat pentru inoculari; lampi ultraviolete pentru sterilizarea suprafetelor si a unor zone de lucru; camere si/sau dulapuri frigorifice, frigidere pentru pastrarea materialului de inmultire; PH-metru; cantare si balanta; lupa binoculara; microscop optic, becuri de gaz; mese inox/faiantate, s.a.

         f) personal de lucru instruit pe un astfel de profil;

         g) persoana responsabila cu desfasurarea procesului de productie, cu studii superioare cu profil biologic sau agricol/horticol, cu o specializare in domeniul producerii miceliului de ciuperci comestibile.

 Anexa nr. 8.1.

Furnizor: ______________________

Autorizatia nr.: _________________

Adresa: _______________________

 

 

CERTIFICAT DE CALITATE

Material de inmultire Prebaza / Baza

Cultura: _______________________

Suport: ________________________

Lot/ fractiune lot nr._____________

 

 

 

Tulpina

Nr. flacoane

Data inocularii

Culoare tulpina

Suprafata acoperire

Puritate biologica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

 

 

 

Data ambalarii:

Verificat (numele persoanei responsabile): _________________ Semnatura:

Emitentul, nr. si data Certificatului oficial de calitate/Buletinului de analiza oficiala partiala: ________________________________________________________________________

Beneficiar: ______________________________________________ Delegat: _____________________________ C.I. seria _______ nr. ______________

Mijloc transport adecvat (izoterm)/ temperatura__;      /neadecvat

 

Nota: Nu se primesc reclamatii asupra calitatii materialului de inmultire dupa o perioada mai mare de __ zile de la data livrarii, in cazul in care livrarea, transportul, depozitarea si folosirea s-au efectuat in conditiile prevazute.

Conditiile de transport, depozitare, temperatura si data folosirii materialului in procesul de productie apartin beneficiarului.

 

 

         FURNIZOR,                                                     BENEFICIAR,

 

 

Anexa nr. 8.2.

Furnizor: ______________________

Autorizatia nr.: _________________

Adresa: _______________________

 

 

CERTIFICAT DE CALITATE

Miceliu comercial din tulpini selectionate de ciuperci comestibile

 

Specia de ciuperci: ____________________________

Tulpina __________________ Cantitatea __________ kg

Lot sau fractiune de lot nr.:

Aspectul miceliului: - culoare: alba, verde, galbui, verzui

                                       - impanzire: buna (80-90%), foarte buna (90-100%)

                                       - acoperirea bobului in %:

Puritate biologica: - fara mucegaiuri            100 %

Mirosul: specific de ciuperca

Data inocularii:

Data ambalarii:

Ambalaj: pungi de polietilena busonate, capacitate __________ kg

Valabilitate miceliu de la data ambalarii: __zile pastrat la temperatura de 2 – 40C

Verificat (numele persoanei responsabile): ___________________ Semnatura:

Emitentul, nr. si data Certificatului oficial de calitate/Buletinului de analiza oficiala partiala:

_______________________________________________________________________

Beneficiar: ___________________________________________________________

Delegat: _____________________________ C.I. seria _______ nr. ______________

Mijloc transport adecvat (izoterm)/ temperatura__;      /neadecvat

 

 

Nota: Nu se primesc reclamatii asupra calitatii miceliului dupa o perioada mai mare de __ zile de la data livrarii, in cazul in care livrarea, transportul, depozitarea si folosirea  s-au efectuat in conditiile prevazute.

Conditiile de transport, depozitare, temperatura si data folosirii miceliului in procesul de productie apartin beneficiarului.

 

 

 

 

         FURNIZOR,                                                     BENEFICIAR,