inapoi

                 Anexa nr. 4

la reguli si norme tehnice interne

 

Reguli si norme tehnice specifice  privind  producerea  in vederea   comercializarii,   prelucrarea,   controlul   si/sau certificarea calitatii semintelor si materialului saditor de tutun, produse si comercializate pe teritoriul Romaniei

 

CAPITOLUL I

Domeniul de aplicare

 

        Art.1. - Prezentele reguli si norme tehnice specifice se aplica  speciilor care nu sunt reglementate de legislatia comunitara, produse si  comercializate pe teritoriul Romaniei, in completare la prevederile Regulilor si normelor tehnice interne privind producerea in vederea comercializarii, prelucrarea, controlul si/sau certificarea calitatii semintelor si materialului saditor din unele specii de plante produse si comercializate pe teritoriul Romaniei.

        Art.2. - Prezentele reguli si norme tehnice specifice se aplica semintelor si materialului saditor, produse si comercializate pe teritoriul Romaniei din specia: tutun - Nicotiana tabacum L.

 

CAPITOLUL II

Categorii admise

 

         Art.3. - (1) Samanta si materialul saditor de tutun se controleaza si se certifica oficial ca samanta si materialul saditor, pentru soiurile protejate sau inregistrate, din categoria Prebaza, Baza, Certificata in cazul hibrizilor sau Certificata prima si a doua generatie (C1 si C2), definite in capitolul II din anexa nr.1 a Ordinului MAAP nr.350/2002 si daca satisfac prevederile prezentelor reguli si norme tehnice interne.

                    (2) Generatiile anterioare semintei de Prebaza pot fi supuse controlului si vor circula cu act de garantare a autenticitatii emis de mentinator.

 

CAPITOLUL III


Producerea semintelor si materialului saditor

 

Sectiunea I. Inscrierea la multiplicare si numarul de identitate al culturii

         Art.4. - (1) Inscrierea la multiplicare a culturilor producatoare de samanta se efectueaza cu respectarea prevederilor art.10, alin. (1) - (3), (5), (6) si (8) din anexa nr.1 a Ordinului MAAP nr.350/2002.

                    (2) Fiecare cultura semincera va purta un numar de identitate, conform regulilor stabilite in art. 11 din anexa nr.1 a Ordinului MAAP nr.350/2002.

                    (3) Inscrierea la multiplicare a materialului saditor se efectueaza pe formularul „Declaratie de multiplicare” prevazut in anexa nr.1.1 din Ordinul MAAP nr. 350/2002. Declaratia de multiplicare va fi insotita de actele de provenienta:

                    a) documentele de calitate ale semintei sau materialului saditor care intra pentru multiplicare;

                    b) contractul de multiplicare, daca este cazul;

                    c) acordul proprietarului soiului in cazul soiurilor protejate;

                    d) schita de amplasare a culturii.

 

Sectiunea a II-a. Producerea semintelor si a materialui saditor din categoria biologica Prebaza, Baza si Certificata

 

         Art.5. - (1) Samanta Prebaza, Baza, Certificata sau Certificata prima sau a doua generatie (C1 sau C2) din soiurile inregistrate de tutun se poate comercializa numai daca a fost  certificata oficial sau sub supraveghere oficiala.

                    (2) Regulile de producere a acestor categorii sunt redate in   art. 12 , alin. (2) si (3) si art. 13 din anexa nr.1 din Ordinului MAAP nr.350/2002.

 

Sectiunea a III-a. Obligatiile agentilor economici inregistrati pentru

producerea de samanta si material saditor in vederea comercializarii

 

         Art.6. - Obligatiile agentilor economici inregistrati pentru producerea de samanta si material saditor sunt redate in  art. 14 - 16 din anexa nr.1 a Ordinului MAAP nr.350/2002.

 

CAPITOLUL IV

Inspectia in camp a culturilor in vederea stabilirii identitatii,

autenticitatii, puritatii varietale si starii sanitare

 

Sectiunea I. Culturile si categoriile de samanta care se supun
 inspectiei in camp

 

         Art.7. - Culturile pentru producerea de samanta care se supun inspectiei in camp sunt redate in art. 19 din anexa nr.1 a Ordinului MAAP nr. 350/2002.

         Art.8. - Categoriile biologice care se supun inspectiei in camp sunt toate descendentele semintei amelioratorului: Prebaza, Baza, Certificata, Certificata prima si a doua generatie.

 

Sectiunea a II-a. Inspectia culturilor in camp

 

         Art.9. - (1) Inspectorul oficial examineaza culturile pentru a verifica daca ele corespund caracteristicilor soiurilor prezentate in descrierea oficiala.

                        (2) In cadrul verificarilor inspectorul respecta cerintele prevazute in art.23 alin. (2) si (3)  din anexa nr.1 a Ordinului MAAP nr. 350/2002.

                        (3) Culturile semincere se supun in perioada de vegetatie unui numar de minimum doua inspectii in camp, in special in momentele cand starea de dezvoltare a culturii permite un examen satisfacator si pentru a se asigura ca producatorul a respectat urmatoarele obiective:

                        a) are acte de provenienta. Stabilirea provenientei sau categoriei biologice este redata in art.21 alin. (1) din anexa nr.1 a Ordinului MAAP nr.350/2002;

                         b) a respectat ca unitatea de control sa fie de maximum 0,2 ha; distanta de izolare de minimum 500 m pentru samanta Certificata sau Certificata prima si a doua generatie (C1 si C2), iar pentru samanta  Prebaza si Baza care se inmulteste sub izolator nu este necesara izolarea in spatiu; rotatia dupa aceeasi specie de minimum 2 ani. Verificarea amplasarii culturilor pentru samanta este redata in art.22 alin. (1)  si (3) din anexa nr.1 a Ordinului MAAP nr. 350/2002;

                         c) a executat lucrarile de eliminare a plantelor netipice pana la aparitia  butonilor florali, a eliminat  plantele bolnave, slab dezvoltate, cu inflorire timpurie si tardiva. In cazul semintei de Baza si Certificata la soiuri si hibrizii androsterili citoplasmatic se are in vedere alegerea plantelor seminceri, respectiv a plantelor mama si a plantelor furnizoare de polen in loturile de hibridare si carnirea tuturor plantelor necorespunzatoare. In timpul polenizarii se verifica daca agentul economic a pastrat la o planta hibridata mai mult de 35-40 flori, daca nu au ramas plante cu polen fertil pe randurile liniilor androsterile, daca polenizarea s-a facut corect. Dupa incheierea lucrarilor de hibridare inspectorul controleaza producatorul daca a eliminat inflorescentele la toate plantele din linia tata. Inspectorul controleaza producatorul daca a copilit si daca a recoltat frunzele din treimea superioara a tulpinii plantelor, atat la soiuri cat si la hibrizi. Se admit plante necopilite maximum 5%, plante cu frunze recoltate in treimea superioara a plantei maximum 10%, plante cu polen fertil la linii androsterile si hibrizi maximum 1%.

                        d) a luat masuri de combatere a organismelor daunatoare. Se admit plante atacate de viroze si bacterioze maximum 15%, iar plante atacate de mana maximum 5%.

                        (4) Inspectorul determina in camp puritatea varietala, dupa aparitia butonilor florali, in 5 -10 puncte calculandu-se un punct pentru fiecare 0,1 ha, insa minimum 5 puncte, iar in fiecare punct se analizeaza cate 50 plante pe doua randuri alaturate;   

                        (5)Puritatea varietala a liniilor si hibrizilor este de minimum 99%, iar a soiurilor este de minimum 98%.

                        (6) Determinarea autenticitatii se stabileste in conformitate  cu art.24  din anexa nr.1 a Ordinului MAAP nr. 350/2002.

                        (7) Determinarea categoriei biologice la recoltare se stabileste in functie de descendenta, de indeplinirea conditiilor minime de puritate varietala si tehnice de calitate si stare fitosanitara.

                        (8) Determinarea puritatii speciei, soiului, liniei parentale, hibridului si a componentelor culturii, in cazul semintelor, se asimileaza cu cele din „Manualul OCDE privind certificarea puritatii varietale a semintelor destinate comertului international - Anexa II: Inspectia in camp a culturilor de seminte”.

                        (9) Multiplicatorii, respecta prevederile privind parcelele de verificare din art.27 alin. (1) cu exceptia  postcontrolui, (2) si (3) din anexa nr.1 a Ordinul MAAP nr. 350/2002 privind parcelele de verificare.

                        (10) In cazul in care cultura nu indeplineste conditiile din prezentele reguli si norme tehnice se exacuta o reinspectie si se respecta conditiile din art.29 din anexa nr.1 a Ordinului MAAP nr. 350/2002.

                        (11) Pentru respingerea culturilor producatoare de samanta in camp  se  respecta prevederile din art. 30 alin. (2), (6) si (7) din anexa nr.1 a Ordinului MAAP nr. 350/2002. Respingerea unei culturi semincere trebuie anuntata producatorului cu cel putin trei zile inainte de recoltare.

                        (12) In cazul procedurii de litigiu se respecta prevederile art.31din anexa nr.1 a Ordinului MAAP nr. 350/2002.

                        (13) Pentru eliberarea actului de inspectie in camp in cazul culturilor producatoare de samanta se  respecta prevederile din art. 32 din anexa nr.1 a Ordinului MAAP nr. 350/2002.

                        (14) Actul de inspectie in camp se elibereaza de inspector dupa efectuarea ultimei inspectii si daca celelalte conditiile au fost indeplinite.

 

Sectiunea a III-a. Inspectia materialului saditor

 

        Art.10. - (1) Inspectorul oficial verifica la producator urmatoarele:

                a) originea, identitatea si calitatea materialului saditor folosit in procesul de multiplicare;

                b) planul si metoda de cultura, metodele de inmultire;

                c) daca producatorul a respectat metoda de semanat, repicat si plantat;

                d) masurile de combatere a bolilor si daunatorilor;

                e) masurile pe care le-a luat pentru protectia soiului si masurile de igiena;

                f) daca materialul saditor are identitate si puritate in ceea ce priveste specia si soiul;

                g) in cazul in care cultura de producere de material saditor nu indeplineste conditiile din prezentele reguli si norme tehnice se poate exacuta o reinspectie la cererea producatorului conform prevederilor art.7 din anexa Ordinului MAAP nr.381/2002.

                (2) Inspectorul oficial are acces la toate insemnarile, documentele si informatiile pe care le detine producatorul, in toate sectoarele si in special cand executa inspectiile vizuale si cand ridica probe.

                (3) Actul de inspectie pentru materialul saditor se elibereaza de inspector dupa efectuarea ultimei inspectii si daca conditiile au fost indeplinite.

 

CAPITOLUL V

Prelucrarea semintelor si materialului saditor

 

Sectiunea I. Etapele prelucrarii, cererea pentru controlul sau certificarea semintelor

 

         Art.11. - (1) Pentru prelucrarea semintelor, in toate fazele de la recoltare pana la comercializare, se respecta prevederile art. 33 - 35 din anexa nr.1 a Ordinului MAAP nr. 350/2002.

                    (2) Pe parcursul procesului de prelucrare a semintelor, inspectorii efectueaza controale,  prin sondaj, ori de cate ori considera necesar. 

                    (3) Materialul saditor se sorteaza, fasoneaza, trateaza, ambaleaza, lotizeaza, eticheteaza si depoziteaza la producator sau la prelucrator.

 

Sectiunea a II-a. Obligatiile agentilor economici inregistrati pentru

prelucrarea semintelor si a materialului saditor

 

         Art.12. - (1) Agentii economici inregistrati pentru prelucrarea semintelor  respecta prevederile  art. 36 din anexa nr.1 a Ordinului MAAP nr. 350/2002.

                    (2) La materialul saditor se aplica urmatoarele prevederi:

                     a) inspectorul oficial are acces la toate insemnarile, documentele si informatiile pe care la detine prelucratorul privind materialul saditor, in toate sectoarele si in special cand executa controale;

                     b) prelucratorul trebuie sa aiba echipament tehnic corespunzator pentru recoltarea, productia, ambalarea, pastrarea si depozitarea materialului saditor intr-o maniera adecvata obtinerii unui material de calitate corespunzator;

                    c) prelucratorul poate sa solicite autoritatii oficiale sa ridice probe si sa certifice loturile de material saditor prin documentul „Declaratia de certificare a loturilor de samanta”;

                    d) sa tina evidenta la zi a productiei, tranzactiilor si a stocurilor de material saditor intr-un registru de intrari si iesiri.

 

Sectiunea a III-a. Depozitarea inainte de conditionare

 

         Art.13. - (1) Pentru depozitarea recoltei de seminte (brute) neconditionate atat la producator cat si la prelucrator se respecta prevederile art. 37 din anexa nr.1 a Ordinului MAAP nr. 350/2002.

                    (2) Depozitarea materialului saditor se face pe partide, iar fiecare partida va purta numarul de identitate initial. Partida se constituie din productia obtinuta din samanta apartinand unui singur lot de samanta.

         Art.14. - (1) Pentru conditionarea semintei si formarea loturilor se  respecta prevederile art. 38 si 39 din anexa nr.1 a Ordinului MAAP nr. 350/2002.

                        (2) Materialul saditor va fi tinut separat in loturi atat in timpul cresterii, mutarii, separarii, sortarii si ambalarii. Loturile vor fi omogene si identificabile. Dintr-o partida se pot constitui unul sau mai multe loturi.

 

Sectiunea a IV-a. Ambalarea si inchiderea ambalajelor

 

         Art.15. - (1) Pentru ambalarea semintelor si inchiderea ambalajelor se respecta prevederile art. 40 alin. (1) - (3), art. 41 si 42 din anexa nr.1 a Ordinului MAAP nr. 350/2002.

                        (2) Se pot utiliza ca ambalaje si containere de diverse marimi, etichetate si sigilate. 

                        (3) Ambalajele mici sunt ambalaje care contin cantitati mici de seminte  pana la 5,0 kg inclusiv. Se utilizeaza pentru samanta din categoria Prebaza, Baza, Certificata sau Certificata (C1 si C2). Ambalajele mici vor fi insotite de o eticheta oficiala sau vigneta oficiala sau, dupa caz, de eticheta furnizorului. Eticheta oficiala sau vigneta oficiala  poate sa fie adeziva sau nu. In cazul ambalajelor mici se poate folosi eticheta furnizorului imprimata direct pe ambalaj sau adeziva, iar in acest caz eticheta furnizorului, poate deveni eticheta oficiala, cu acordul ITCSMS sau LCCSMS.

                        (4) Ambalarea materialului saditor se efectueaza in loturi separate, bine identificate, iar producatorul sau prelucratorul va tine o evidenta intr-un registru a urmatoarelor date: compozitia lotului si originea fiecarei componente individuale care compune lotul.

 

Sectiunea a V-a. Marcarea ambalajelor de seminte si material saditor

 

         Art.16. - (1) Pentru marcarea oficiala a ambalajelor de seminte, cat si  pentru mentiunile care vor fi imprimate pe ele se respecta  prevederile art. 45 - 47 din anexa nr.1 a Ordinului MAAP nr. 350/2002.

                        (2) Materialul saditor va fi insotit de eticheta si de documentul agentului economic (furnizorului) numit „Certificat de calitate”.

         Art.17. - (1) Eticheta oficiala de la exteriorul ambalajelor, va avea dimensiunile minime de 110 mm x 70 mm si in functie de categoria semintelor va avea urmatoarele culori:

         a) alba cu diagonala violet - pentru samanta Prebaza;

         b) alba - pentru samanta Baza;

         c) albastra - pentru samanta Certificata si Certificata prima generatie (C1);

         d) rosie - pentru samanta Certificata a doua generatie (C2);

         e) gri - pentru samanta necertificata final;

                (2) Pentru eticheta oficiala, se respecta mentiunile din art. 48 alin. (2) - (4), art. 49 alin. (1) exceptie face samanta Certificata a treia generatie, alin. (2), (3), (5), art.  52, 53 din anexa nr.1 a Ordinului MAAP nr. 350/2002

                (3) Pentru materialul saditor se foloseste eticheta furnizorului, sau la cerere eticheta oficiala.

        Art.18. - Pentru vigneta oficiala se respecta prevederile din art. 54 alin. (1) exceptie face „conform precizarilor pe specii sau grupe de specii, din anexa nr.2”, alin. (2) si (3) si art. 55 din anexa nr.1 a Ordinului MAAP nr. 350/2002. 

        Art.19. - Plombele oficiale si banda autoadeziva  respecta prevederile art. 56 si 57 din anexa nr.1 a Ordinului MAAP nr. 350/2002. 

        Art.20. - Eticheta  furnizorului pentru samanta din categoriile Prebaza, Baza, Certificata sau Certificata prima sau a doua generatie (C1 sau C2) trebuie se respecte prevederile din art. 58 alin. (1) - (8) din anexa nr.1 a Ordinului MAAP nr. 350/2002. 

         Art.21. - Vigneta furnizorului pentru samanta de tutun trebuie sa  respecte prevederile  art. 59 din anexa nr.1 a Ordinului MAAP nr. 350/2002. 

         Art.22. - (1) Eticheta si documentul furnizorului pentru materialul saditor trebuie sa fie acceptate de ITCSMS sau LCCSMS.

                (2) Toate mentiunile vor fi imprimate neadmitandu-se adaugiri prin manuscriere, iar literele si cifrele sa fie lizibile. Mentiunile care figureaza pe eticheta si pe document sunt:

         a) numele, adresa si codul agentului economic (furnizorului) ;

         b) indicarea autoritatii oficiale sau codul acesteia ITCSMS sau LCCSMS;

         c) numarul individual al etichetei furnizorului sau numarul legaturii (pachetului) sau numarul lotului, atribuite de autoritate;

        d) numarul de referinta al lotului semintei de baza, in cazul cand materialul  saditor provine direct din samanta;

         e) denumirea comuna si botanica a speciei;

         f) denumirea soiului, dupa caz;

        g) cantitatea;

        h) data eliberarii documentului furnizorului.

               (3) Eticheta furnizorului poate sa contina si mentiuni facultative, imprimate distinct de cele obligatorii: indicatii pentru utilizator, conditii tehnice de calitate.

 

CAPITOLUL VIII

Controlul oficial si/sau certificarea semintelor si a materialului saditor

 

Sectiunea I. Cererea pentru certificarea semintelor

si a materialului saditor

 

         Art.23. - (1) Certificarea semintelor se efectueaza la cererea producatorului sau prelucratorului in conformitate cu prevederile art. 61 din anexa nr.1 a Ordinului MAAP nr. 350/2002.

                    (2) Certificarea materialului saditor se face la cererea producatorului sau prelucratorului, catre ITCSMS sau LCCSMS pe formularul denumit „Declaratie de certificare a loturilor de samanta”.

 

Sectiunea a II-a. Controlul pe fluxul de prelucrare a semintelor

si a materialului saditor

 

         Art.24. - (1) Controlul pe fluxul de prelucrare se efectueaza in conformitate cu prevederile art. 62 si 63 din anexa nr.1 a Ordinului MAAP nr. 350/2002.

                    (2) Controlul materialului saditor se face prin sondaj.

 

Sectiunea a III-a. Lotul si proba de analiza a semintelor

 

        Art. 25. - (1) Loturile de samanta trebuie sa fie identificabile si omogene.

                (2) Greutatea unui lot de samanta de tutun este de maximum 10 tone.

                (3) Greutatea maxima a unui lot de samanta nu poate fi depasita cu mai mult de 5 %.

                (4) Greutatea minima a unei probe de laborator care se preleveaza dintr-un lot de samanta este de minimum 5 grame.

 

Sectiunea a IV-a. Ridicarea probelor de seminte

si a materialului saditor

 

         Art.26. - (1) Ridicarea probelor in scopul analizarii si certificarii loturilor de samanta se efectueaza in conformitate cu prevederile  art. 64, 65 si 66 alin. (1) – (4) din anexa nr.1 a Ordinului MAAP nr. 350/2002.

            (2) Probele de analiza pentru materialul saditor se iau in diferite faze ale productiei, dupa metode tehnice corecte si folosind procedee sigure pentru felul analizelor de efectuat.

 

Sectiunea a V-a.Teste de laborator

 

         Art.27. - (1) Testele de laborator se efectueaza cu respectarea  prevederilor din art. 68 cu exceptia alin.(4) din anexa nr.1 a Ordinului MAAP nr. 350/2002.

                (2) Testarea oficiala in vederea certificarii presupune efectuarea unor analize complete, efectuate conform unor metode specifice speciei.

         Art.28. - (1) Conditiile tehnice de calitate a semintelor de tutun sunt:

         a) puritatea fizica minima, (% din greutate) 97%;

         b) germinatia minima, (% din samanta pura) 70%;

         c) seminte de alte plante 1%.;

                (2) Prezenta organismelor daunatoare care reduc valoarea de utilizare a semintelor nu este tolerata decat in limita cea mai mica posibila. Nu se admit in semintele de tutun:

         a) organisme daunatoare de carantina;

        b) seminte de Orobanche spp. si Cuscuta spp.  Analiza pentru cuscuta se efectueaza din proba de laborator. Nu este permisa prezenta Cuscutei spp., acestea trebuie sa fie zero. Prezenta unei seminte de Cuscuta spp. într-o proba de seminte nu se considera impuritate daca se ridica o a doua proba de aceeasi greutate si este libera de cuscuta;    

         c) acarieni, insecte si larvele lor vii.

            (3) Umiditatea maxima admisa a semintelor de tutun este de minimum 9%.

 

Sectiunea a VI-a. Certificarea semintelor

 

            Art.29. - (1) Certificarea finala se face daca sunt indeplinite conditiile prevazute de regulile si normele prezentului ordin.

                    (2) Pentru procedura de certificare se respecta prevederile din art. 69 alin. (2) - (13) din anexa nr.1 a Ordinului MAAP nr. 350/2002.

         Art.30. - Aprobarea de a fi comercializate seminte cu conditii tehnice de calitate mai reduse se efectueaza in conformitate cu prevederile art.70 din anexa nr.1 a Ordinului MAAP nr. 350/2002.

         Art.31. - Resondarea unui lot se efectueaza in conformitate cu prevederile art.71 din anexa nr.1 a Ordinului MAAP nr. 350/2002.

         Art.32. - (1) Fractionarea si reambalarea loturilor de samanta  se efectueaza in conformitate cu prevederile art.72 alin. (1) - (5) si (7) din anexa nr.1 a Ordinului MAAP nr. 350/2002.

         Art.33. - Reconditionarea loturilor de seminte se efectueaza in conformitate cu prevederile art. 73 din anexa nr.1 a Ordinului MAAP nr. 350/2002.

 

Sectiunea a VII-a. Documentele eliberate in urma analizelor semintelor si a materialului saditor

 

         Art.34. - Dupa efectuarea tuturor inspectiilor si a aprobarii in camp, a determinarii calitatii semintelor, starii sanitare si incadrarii rezultatelor in paremetrii stabiliti se elibereaza documentele de certificare.

         Art.35. - (1) Documentele oficiale sunt documentele eliberate pentru semintele si materialul saditor certificate sau controlate oficial de ITCSMS si LCCSMS sau sub supravegherea acestora.

(                    2) Pentru documentele oficiale se respecta prevederile art.75 din anexa nr.1 a Ordinului MAAP nr. 350/2002.

         Art.36. - (1) Documentele neoficiale sunt documentele cu caracter informativ care nu pot fi folosite pentru comercializare.

                    (2) Pentru documentele neoficiale se respecta prevederile art.76 din anexa nr.1 a Ordinului MAAP nr. 350/2002.

 

Sectiunea a VIII-a. Conditii de certificare la materialul saditor

 

        Art.37. - (1) Materialul saditor trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii de calitate:

            a) materialul saditor trebuie sa aiba identitate si puritate varietala corespunzatoare speciei si soiului;

            b) materialul saditor trebuie sa fie liber de orice defecte posibile sa afecteze calitatea lui ca material saditor. Prezenta organismelor daunatoare care reduc valoarea de utilizare a materialului saditor nu este tolerata decat in limita cea mai scazuta posibil, iar prezenta organismelor daunatoare de carantina nu este admisa;

            c) vigoarea si dimensiunile materialului trebuie sa fie satisfacatoare, iar intre radacini, tulpina si frunze sa existe un raport corespunzator;

            d) lotul de material saditor trebuie sa contina un numar de unitati dintr-o singura specie, sau soi, identificabila prin omogenitatea compozitiei si originei.

            (2) Dupa efectuarea tuturor controalelor si a aprobarii in camp,  a determinarii calitatii materialului saditor conform prevederilor de la alin. (1) si incadrarii rezultatelor in paremetrii stabiliti, se elibereaza documentele de certificare in vederea comercializarii materialului saditor.

 
CAPITOLUL IX

Circulatia si comercializarea semintelor si a materialului saditor

 

Sectiunea I. Conditii privind comercializarea semintelor si a materialului saditor

 

         Art.38. - (1) Conditiile generale privind comercializarea semintelor sunt cele prevazute in art.84 alin. (1) - (3), (6) - (9), (10) si (11) din anexa nr.1 a Ordinului MAAP nr. 350/2002.

                    (2) Samanta si materialul saditor pot fi comercializate numai daca au fost certificate oficial ca samanta si material saditor categoria Prebaza, Baza, Certificata, Certificata prima si a doua generatie (C1 si C2).

 

 

Sectiunea a II-a. Obligatiile agentilor economici inregistrati pentru

Comercializare

 

        Art.39. - Obligatiile agentilor economici inregistrati pentru comercializarea semintelor si a materialului saditor sunt cele prevazute in art.85 din anexa nr.1 a Ordinului MAAP nr. 350/2002 .

 

 

Sectiunea a III-a. Drepturile beneficiarului ( utilizatorului ) final de samanta si material saditor

 

         Art.40. - Utilizatorii finali de samanta si material saditor au drepturile prevazute la art.86 din anexa nr.1 a Ordinului MAAP nr. 350/2002.

 

Sectiunea a IV-a. Comercializarea semintelor si a materialului saditor 

 

         Art.41. - (1) Semintele si materialul saditor din categoria biologica Prebaza, Baza, Certificata, Certificata prima si a doua generatie (C1 si C2) pot circula ca seminte necertificate final.

                    (2) Samanta necertificata final trebuie sa respecte prevederile art.87 din anexa nr.1 a Ordinului MAAP nr. 350/2002, iar materialul saditor va respecta, prin asimilare, aceleasi prevederi.

        Art.42. - Conditiile de comercializare la intern a semintelor certificate sunt cele prevazute in art.88 alin.(1), (3)si (6) din anexa nr.1 a Ordinului MAAP nr. 350/2002.

         Art.43. - (1) Samanta si materialul saditor de tutun  se vor comercializa  ambalate, inchise si  etichetate.

                    (2) Mentiunile prevazute pe eticheta oficiala pentru samanta soiurilor de Prebaza, Baza, Certificata, Certificata prima si a doua generatie sunt prevazute in art.17 alin. (2) al prezentelor reguli si norme.

                    (3) Mentiunile care figureaza pe eticheta si pe documentul pentru samanta necertificata final sunt prevazute in art.17 alin. (2) al prezentelor reguli si norme.

                    (4) Ambalajele care se folosesc pentru samanta de tutun sunt prevazute in art.15 al prezentelor reguli si norme.

                    (5) În timpul depozitarii si comercializarii, se recomanda ca umiditatea semintelor de tutun sa nu depaseasca 9%.

                    (6) Loturile de samanta vor fi controlate oficial, prin sondaj, în timpul comercializarii.

        Art.44. - (1) Materialul saditor trebuie sa se comercializeze lotizat, iar conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca sunt prevazute in art.37 alin. (1).

                    (2) Comercializarea materialului saditor se face insotit de eticheta cu mentiunile prevazute la art.22 alin (2), de documentul agentului economic (furnizorului) denumit „Certificat de calitate’’ si de pasaportul fitosanitar eliberat de unitatile fitosanitare responsabile.

                    (3) Loturile de material saditor vor fi controlate oficial, prin sondaj, în timpul comercializarii.

         Art.45. - Comercializarea semintelor si a materialului saditor care corespunde cerintelor din aceste reguli si norme tehnice nu se mai supune nici unei alte restrictii,  decat celor din prezentele reguli si norme tehnice.