inapoi

                        Anexa nr. 5

la reguli si norme tehnice interne

 

Reguli  si  norme  tehnice  specifice  privind  producerea  in vederea comercializarii, prelucrarea, controlul si certificarea materialului saditor de hamei, produs si comercializat pe teritoriul Romaniei

 

CAPITOLUL I

Domeniul de aplicare

 

Art.1. - (1)  Prezentele reguli si norme tehnice specifice se aplica materialui saditor care nu este reglementat de legislatia comunitara, produs si  comercializat numai pe teritoriul Romaniei in completare la prevederile Regulilor si normelor tehnice interne privind producerea in vederea comercializarii, prelucrarea, controlul si/sau certificarea calitatii semintelor si materialului saditor din unele specii de plante produse si comercializate pe teritoriul Romaniei.

(2) Prezentele reguli si norme tehnice specifice se aplica materialului saditor, produs si comercializat pe teritoriul Romaniei din specia: Hamei -  Humulus lupulus L.

(3) Se considera material saditor hameicol:

a) materialul de inmultire vegetativa constituit din plante sau parti ale plantei destinate inmultirii;

b) materialul de plantare constituit  din butasii înradacinati proveniti din culturi de meristeme sau din plantatii mama înfiintate cu butasi obtinuti pe aceeasi cale destinat plantarii sau replantarii in vederea productiei de conuri cu destinatie industriala.

 

CAPITOLUL II
Categorii admise

 

         Art.2. - (1) Categoriile biologice ale butasilor de hamei, supuse controlului si pentru care se emit acte oficiale de certificarea autenticitatii si calitatii sunt urmatoarele:

         a) material de inmultire Prebaza: materialul  obtinut din materialul initial autentic soiului prin metoda „in vitro” sau prin metode clasice, testat si gasit liber de virusurile specificate in tabelul nr.1;

         b) material de inmultire Baza: materialul obtinut din plante mama obtinute direct din material de inmultire Prebaza;

         c) material din categoria Certificat: materialul  obtinut din plante mama din categoria Baza sau direct din categoria Prebaza.

(2) Generatiile anterioare materialului de Prebaza pot fi supuse controlului si vor circula cu act de garantare a autenticitatii emis de ameliorator sau mentinator pe baza registrului de selectie conservativa.

 

CAPITOLUL III

Inspectia culturilor producatoare de material

 

         Art.3. - Inspectia materialului hameicol din toate categoriile se face de autoritatea oficiala, la solicitarea scrisa a producatorului, prin documentul denumit „Declaratie de multiplicare” al carui model este prevazut in anexa nr.5 a Ordinului MAAP nr. 550/2002. 

 

Sectiunea I. Producerea materialului Prebaza

 

         Art.4. - (1) Inspectorul oficial efectueaza minimum trei inspectii verificand daca producatorul a respectat urmatoarele obiective:

a) materialul Prebaza este  produs din materialul initial al  amelioratorului  sau mentinatorul soiului de hamei prin inmultire „in vitro” în laborator si sera,  liber de virusurile cunoscute si de simptomele altor organisme daunatoare, in special cele din tabelul nr.1. Minibutasii preînradacinati sunt transferati în pepiniera sau in spatii izolate (sera, solarii) de zborul insectelor, pentru înradacinare deplina. Substratul de inradacinare trebuie sa fie liber de nematozi si in special de Xiphinema diversicaudatum;

b) pepiniera este amplasata la o distanta de minimum 200 m de alte  plantatii de hamei si 500 m fata de hameiul spontan;

c) puritatea varietala a soiului este 100%, iar materialul este liber de mana, viroze, Verticillium alboatrum si de alte boli, daunatori, vectori ai  virusurilor;

d) ca o metoda alternativa de producere a butasilor Prebaza este obtinerea prin inradacinarea sub ceata artificiala a butasilor verzi recoltati din materialul initial inradacinat in spatii izolate.

(2) Cu materialul inradacinat Prebaza se infiinteaza plantatia mama Baza in parcele izolate la minimum 200 m distanta de orice sursa de infectie, iar solul sa fie gasit liber de  Xiphinema diversicaudatum.

(3) Actul de inspectie privind autenticitatea si puritatea varietala a plantatiei mama si respectiv a materialului rezultat se elibereaza de inspector dupa efectuarea ultimei inspectii si daca conditiile au fost indeplinite. Modelul de „Act de inspectie in camp” este prevazut in anexa nr.6 a Ordinului MAAP nr. 550/2002 adaptat la specificul materialului hameicol de catre INCS.

 

Sectiunea a II-a. Producerea materialului Baza

        

         Art.5. - (1) Inspectorul oficial efectueaza in plantatiile mama minimum trei  inspectii pentru a se asigura  daca producatorul a respectat urmatoarele obiective:

         a) materialul de Baza  este produs sub responsabilitatea amelioratorului sau mentinatorului în pepiniera proprie sau la agenti economici inregistrati, dar numai din plantatii mama provenite din material de Prebaza prevazute la art.4 alin. (2);

b)    producatorul are acte de provenienta pentru material;

c) dupa îndrumarea coardelor, inspectorul verifica daca producatorul  a eliminat din plantatie plantele din alte soiuri,  daca a eliminat  hameiul spontan pe o distanta de  500 m ;

d) daca producatorul a eliminat toti butucii  cu simptome ale organismelor daunatoare prevazute in tabelul nr.1 si alte infectii si  in special pe cei atacati de mana sistemica si viroze grave si care sunt arsi în afara plantatiei, la o distanta de minimum 100 m;

         e) inainte de recoltarea materialului saditor, în fiecare parcela din plantatia mama se testeaza anual in sistem randomizat, formele latente de viroze la minimum 20% din  materialul aparent indemn de viroze.

(2) Conditiile minime de puritate varietala si stare fitosanitara  pentru aprobarea plantatiei mama de material de Baza sunt:

                  i) puritate varietala                                                             100 %

                  ii) plante libere de mana sistemica                                      100 %

                  iii)plante libere de simptome ale virusurilor grave si usoare     100 %.

(3) Actul de inspectie privind autenticitatea si puritatea varietala a plantatiei mama si respectiv a materialului rezultat se elibereaza de inspector dupa efectuarea ultimei inspectii si daca conditiile au fost indeplinite. Modelul de ,,Act de inspectie in camp”’  este prevazut in anexa nr.6 a Ordinului MAAP nr. 550/2002 adaptat la specificul materialului hameicol de catre INCS. 

 

Sectiunea a III-a. Producerea materialului din categoria Certificat

        

         Art.6. - (1) Inspectorul oficial verifica, efectuand minimum doua inspectii, pentru a se asigura ca producatorul a respectat urmatoarele obiective:

a) materialul de hamei categoria Certificat este obtinut din plantatiile mama de Baza sau Prebaza si inradacinat in pepiniera, sau din material inradacinat in pepiniera din material obtinut la ghivece sub ceata artificiala din materialul Prebaza sau Baza;

b) pepiniera este amplasata la o distanta de minimum 200 m de plantatiile de productie, pentru prevenirea infectiei si infestarii cu boli si daunatori;

         c) a folosit pentru înradacinare material cu documente de provenienta din categoria Baza, din partea subterana a coardelor sau din drajoni, recoltati din plantatiile mama în primavara;

d) a eliminat si a ars plantele bolnave, plantele afectate de boli si daunatori inclusiv viroze grave si usoare,  plantele netipice soiului si  lastarii la înaltimea de cca 10 cm de la sol inainte de recoltarea materialului;

e) puritatea varietala minima este de 99%.

 (2) Actul de inspectie privind autenticitatea si puritatea varietala a materialului din pepiniera de inradacinare se elibereaza de inspector dupa efectuarea ultimei inspectii si daca conditiile au fost indeplinite. Modelul de „Act de inspectie in camp”  este prevazut in anexa nr.6 a Ordinului MAAP nr. 550/2002 adaptat la specificul materialului hameicol de catre INCS.

 
CAPITOLUL IV

Controlul si certificarea lotului de material

 

         Art.7. - (1) Controlul pentru certificarea loturilor de material saditor se efectueaza de autoritatea oficiala la solicitarea scrisa a producatorului eventual a prelucratorului, prin documentul denumit „Declarate de certificare”, al carui model este prevazut in anexa nr.7 a Ordinului MAAP nr. 550/2002 adaptat la specificul materialului hameicol de catre INCS.

(2) Conditiile de certificare a materialului hameicol sunt redate in tabelul nr.1.

Tabelul nr.1.Conditiile de certificare a materialului hameicol inradacinat si fortificat in pepiniera

Nr.

crt.

Specificare

Categoria biologica

butasi de Prebaza

butasi de Baza

butasi Certificati

1

Mana (Pseudoperonospora humuli), % maximum

0

0

2

2

Putregaiul negru (Fusarium sambucinum), % maximum

0

0

2

3

Verticiloza (Verticillium alboatrum si Verticillium dahliae), % maximum

0

0

0

4

Viroze grave, % maximum

0

0

3

5

Viroze usoare, % maximum

0

0

5

6

Agrobacterium tumefaciens

0

0

0

7

Numarul de radacini

principale , minimum

3

3

3

8

Numar de ochi, minimum

6

6

6

9

Diametrul, cm minimum

0,6

1,0

1,0

10

Masa totala, g minimum

40,0

60,0

80,0

(3) Actele de certificare se elibereaza de inspector daca materialul corespunde prezentelor reguli si norme tehnice si a celor privind organismele daunatoare. Documentele care se elibereaza de autoritate sunt : eticheta oficiala si „Certificatul oficial de calitate”. Modelul de eticheta oficiala este redat in art.18 alin. (4) si respectiv in anexa nr.8 a Ordinului MAAP nr. 550/2002 adaptate la specificul materialului hameicol de catre INCS.

 

CAPITOLUL V

Conditii de comercializare

 

Art.8. - (1) Materialul saditor hameicol trebuie sa fie comercializat lotizat in pachete, legaturi, sigilat si etichetat, iar lotul sa contina un numar de unitati dintr-un singur soi,  identificabil prin omogenitatea compozitiei si de origine.

(2) Materialul saditor trebuie sa fie comercializat liber de orice defecte posibile care sa afecteze calitatea lui ca material saditor. El trebuie sa fie liber de boli si organisme daunatoare .

(3) Pentru comercializare, materialul saditor se fasoneaza si ambaleaza in legaturi sau  pachete. Daca transportul nu se face în aceeasi zi, materialul saditor se mentine ferit de uscaciune sau intemperii care sa afecteze viabilitatea si calitatea acestuia.

(4) Comercializarea materialului saditor se face cu eticheta oficiala si documentul producatorului (furnizorului) denumit „Certificat de calitate”.

Certificatul de calitate al producatorului va fi inseriat de ITCSMS sau LCCSMS si va cuprinde mentiunile de calitate prevazute in Certificatul oficial de calitate.

(5) Producatorii care comercializeaza au obligatia  de a pastra documentele oficiale cat si copiile documentelor eliberate timp de 5 ani.

(6) Eticheta furnizorului este facultativa si poate sa contina mentiuni facultative, imprimate distinct de cele obligatorii: indicatii pentru utilizator, conditii tehnice de calitate.

         Art.9. - Loturile de material saditor vor fi controlate oficial, prin sondaj, în timpul comercializarii.

         Art.10. - Comercializarea materialului saditor care corespunde cerintelor din aceste norme nu se mai supune altor restrictii cu privire la calitate, stare sanitara, etichetare si ambalare decat celor din aceste reguli si norme tehnice.